Bezwaar maken tegen het tijdelijke voetgangersgebied?

De gemeente besloot op 20 oktober 2020 het tijdelijke voetgangersgebied te verlengen, met uitzondering van het gebied Oudegracht-Zuid. Niet vanwege de Corona-nood-wetgeving: er is een officieel verkeersbesluit genomen, zo kan de termijn langer worden. Neude, Schoutenstraat, Korte Minrebroederstraat, Annastraat (deels), Oudkerkhof, Zadelstraat en Servetstraat worden toegevoegd aan het al bestaande voetgangersgebied . Dit besluit geldt voorlopig tot 31 december 2021, maar de gemeente trekt het besluit eerder in zodra de richtlijnen van het kabinet en het RIVM dit toelaten.

Wat vindt u er van?

Bent u er blij mee? Dat is mooi – u hoeft dan niet verder te lezen. Het mag wel natuurlijk 🙂

Hebt u bezwaar tegen het wonen in een voetgangersgebied, of bezorgt het voetgangersgebied u hinder op een of andere andere manier (bijvoorbeeld omdat u een bestemming in het gebied niet goed meer kunt bereiken), dan kunt u zich bij ons aansluiten voor een gezamenlijk bezwaar. Dat kan ook als u niet in het gebied woont.
Hieronder vindt u ons officiële bezwaarschrift en een formulier om u aan te sluiten.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.

Laat uw mening horen!

Hoewel het besluit officieel tijdelijk is, is het verstandig NU een bezwaar in te dienen als u bezwaren hebt, en wel hierom:

 • als er veel bewoners bezwaar maken is dat een politiek signaal;
 • mocht de uitbreiding later definitief gemaakt worden, dan staat u sterker bij uw protest.

Waar baseert de gemeente zich op?

Het besluit van de gemeente is o.i. inhoudelijk niet sterk onderbouwd.

 • Het besluit rept niet over tellingen: in welke straten lopen of rijden hoeveel voetgangers, fietsen en auto’s? Geeft meer ruimte in de Annastraat minder druk op de Steenweg? Hoe druk was het deze zomer op het Oudkerkhof en de oostkant van de Neude?
 • Alternatieven, zoals de auto en het parkeren weren, maar de fietser wĂ©l toestaan, of een strengere handhaving bij meer drukte, zijn niet overwogen.
 • Participatie van bewoners is niet serieus genomen.
 • Volgens de mini-enquĂȘte van de gemeente is de meerderheid van de bewoners tevreden. Er zijn echter maar 51 (!) bewoners bevraagd, waarvan 34 het een goed idee vonden. (67%)
  Dit staat in schril contrast met de 570 binnenstadbewoners die de petitie GEEN voetgangersgebied Oudegracht-Zuid ondertekenden.
  En onze enquĂȘte liet zien dat maar liefst 169 van de 275 binnenstadsbewoners (61%) niet enthousiast is over de uitbreiding van het voetgangersgebied.
 • In verschillende straten van het tijdelijke voetgangersgebied was het zelfs in de zomer niet druk, waarom mogen er dan in de komende winter geen mensen fietsen?

De meeste binnenstadsbewoners zijn tolerant en klagen niet snel. Dat we beperkingen krijgen opgelegd voor ieders veiligheid is logisch, dat staat niet ter discussie. Maar Actiegroep Binnenstad030 wil de vinger aan de pols houden: Is deze maatregel echt nodig voor de veiligheid? Worden belangen van de omwonenden serieus genomen? Wordt de extra ruimte voor voetgangers niet gebruikt voor tijdelijke horecaterrassen of andere ongewenste ontwikkelingen?

Doet u met ons mee?

Wij willen ook als Actiegroep Binnenstad030 bezwaar maken, op de volgende gronden:

 • De gemeente heeft het tijdelijk voetgangersgebied aan de stad opgelegd  
  • zonder de bewoners en omwonenden erbij te betrekken
  • zonder op een fatsoenlijke manier te onderzoeken op welke momenten de drukte zo erg is dat de maatregel noodzakelijk is
  • en heeft dus de belangen van bewoners van het gebied en omwonenden verwaarloosd door zich niet af te vragen op welke momenten het echt nodig is (1) dat fietsers niet meer mogen fietsen, (2) dat bewoners niet meer voor hun deur mogen komen met auto of fiets, (3) dat taxi’s en bezorg- en hulpdiensten (huisarts, loodgieter, aannemer) niet meer voor de deur mogen komen, (4) (voor het afleveren van) gehandicapten en ouderen geen ontheffing kunnen krijgen
 • Wat wij willen is:
  • dat de gemeente eerst met de bewoners en omwonenden overlegt
  • nader onderzoek doet naar de drukte en mogelijke maatregelen
  • en dan opnieuw een maatregel neemt die afgestemd is op de werkelijke noodzaak zodat fietsers niet onnodig beperkt worden en er maximale ruimte is om met geĂ«igende vervoermiddelen op zo veel mogelijk momenten de toegang tot het tijdelijk voetgangersgebied te behouden voor een duidelijke groep van belanghebbenden. 

Ons bezwaarschrift:

Vindt u dat ook belangrijk? Download dan onderstaand formulier, druk het af, vul het in en lever het getekende formulier bij het genoemde adres af. U kunt ook een PDF of een scherpe foto maken en het ons mailen (binnenstad030<at>gmail.com).
Let op: alle bezwaren moeten uiterlijk zaterdag 28 november bij ons binnen zijn!

…of maakt u zelf bezwaar?

Dat kan natuurlijk ook. Wij stellen het op prijs om een kopie te ontvangen.
Bekijk het besluit waartegen u bezwaar wilt maken:

Korte Minrebroedersstraat, Annastraat, Oudkerkhof
Servetstraat, Zadelstraat
Neude en Schoutenstraat

Onderaan elke pagina ziet u hoe u uw bezwaar kunt indienen. U kunt uw eigen tekst en bezwaren gebruiken. Wij richten ons op het besluitvormingsproces, maar voor u kunnen andere bezwaren natuurlijk veel belangrijker zijn.

Wordt vervolgd!

We houden u natuurlijk op de hoogte.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Utrecht HVJH logo FB_TW RGB
We zijn nu ongeveer 2 jaar bezig met deze Actiegroep, dus het is tijd om eens een lijstje te maken van wat we zoal gedaan hebben.

In 2017

Voorjaar 2017: Opgericht naar aanleiding van een bijeenkomst in de Lutherse Kerk, georganiseerd door de Wijkraad Binnenstad. Het nieuwe horeca-kader was op komst, en er was een enorme uitbreiding voorzien in lokaties waar horeca zich kon vestigen. Daar maakte de Wijkraad zich zorgen over (al in een enquete in 2013 vond hun doelgroep al dat er voldoende horeca in de binnenstad is) en met hen vele bewoners, zo bleek.

Een enquĂȘte uitgevoerd onder de aanwezigen op die bijeenkomst, om hen te vragen naar de overlast van de horeca die zij ondervinden. Bekijk de resultaten.

Een aantal portretjes gemaakt van binnenstadsbewoners, om mensen die last hebben van horeca, een gezicht te geven. Lees ze allemaal.

Een petitie opgezet om de gemeenteraad te vragen om het horecakader niet door te laten gaan om het karakter van onze mooie stad niet kapot te maken.

Flyers in brievenbussen gedaan om mensen bekend te maken met ons en de petitie. We waren tenslotte net begonnen en niemand kende ons.

Een zienswijze ingediend tegen het horecakader, en mensen gestimuleerd om zelf ook zienswijzen in te dienen voor hun eigen omgeving. Er zijn nog nooit zoveel zienswijzen ingediend (ruim 100) op een plan!

De petitie aangeboden aan loco-burgemeester Victor Everhard op 7 december.

Een logo laten maken.

Crowdfunding begonnen. Want al die flyers kosten ook geld 🙂

In 2018

Op 30 januari een bijeenkomst van Stadspodium bijgewoond/mede-georganiseerd over horeca en overlast.

Raads-, raadsinformatie– en commissievergaderingen bijgewoond.

Luid gejuicht op 8 maart toen in de raadsvergadering het horecakader NIET werd goedgekeurd voor de binnenstad, met de toezegging dat de overlast eerst in kaart moet worden gebracht en opgelost, voordat er nieuwe gebieden worden aangewezen voor horeca.

Stemadvies gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Een samenwerkingsverband aangegaan met de USTG, Utrechtse Stichting Tegen Geluidshinder. Hun werkzaamheden en de onze overlappen op het punt “geluidsoverlast in de binnenstad”. We houden elkaar op de hoogte van onze activiteiten en werken samen waar dat mogelijk is.

Deelgenomen aan het Stadsakkoord, over participatie in de stad.

De Stichting Binnenstad030 opgericht. Deze Stichting kan optreden als rechtspersoon indien nodig. De eerste actie van de Stichting is het bezwaar maken tegen de digitale reclameborden in de binnenstad.

Onze steun gegeven aan Mokum Reclaimed, die strijden tegen de verregaande commerciële uitbuiting van de openbare ruimte in Amsterdam, waardoor de bewoners ongeveer elk weekeinde geen park meer in kunnen EN in de festivalherrie zitten.

Gesproken met Anke Klein, de nieuwe wethouder voor de binnenstad.

Zienswijzen opgesteld voor die lelijke, gevaarlijke en storende digitale reclamevitrines.

Gesproken met andere partijen zoals Centrum Management Utrecht, Utrecht Marketing en Koninklijke Horeca Nederland, om te zien of en hoe we samen dingen kunnen oppakken.

Een Visie opgesteld; in wat voor stad willen we wonen?

Een petitie opgesteld om te peilen hoeveel mensen er achter onze visie staan.

In 2019

Onze visie aangeboden aan wethouder Anke Klein, op 30 januari.

Bezwaarschriften ingediend en een hoorzitting bijgewoond (12 februari) over de digitale reclamevitrines.

We zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie 2040.

Deelgenomen aan diverse stadsbrede bijeenkomsten, o.a. over

Meegedacht over de nieuwe vergunning voor straatartiesten.

Diverse zienswijzen, bezwaarschriften en andere zaken ingediend die te maken hebben met vergunningsaanvragen voor horeca, splitsing, evenementen. In verband met privacy vermelden we niet welke, maar weet dat we er mee bezig zijn!

En in het najaar van 2019 organiseren we onze eerste bijeenkomst voor binnenstadsbewoners! Daar hoor je natuurlijk binnenkort nog meer over.

Leve de binnenstad van Utrecht!

Teken onze petitie!

Utrecht HVJH logo FB_TW RGBWij hebben onlangs een visie gemaakt voor de binnenstad van Utrecht voor 2023.

We zien op dit moment namelijk weinig visie vanuit de gemeente. Van alles wat verboden is wordt gedoogd. Ongeveer elke aangevraagde vergunning wordt verleend omdat het gewenste niet in strijd is met het bestemmingsplan en andere regels, maar er lijkt geen idee te zijn over een gewenst eindresultaat, laat staan een regie daarop. Niemand zegt zoiets als: “Nu is er wel genoeg horeca in de Voorstraat”. Ondertussen (en daardoor) neemt de commercie de binnenstad over met alle consequenties voor de leefbaarheid van dien.

Wij vinden dat bewoners van de binnenstad ook een partij moeten zijn in het gemeentelijke speelveld, naast gevestigde commerciële organisaties als Centrum Management Utrecht (ondernemers), Koninklijke Horeca Nederland (horeca) en Utrecht Marketing (toerisme). Vandaar onze visie, en vandaar dat wij hopen deel te nemen aan het project om te komen tot een Omgevingsvisie Binnenstad.

Onze visie overhandigen wij op 30 januari aan Anke Klein, wethouder Binnenstadszaken. En hoe goed zou het zijn als wij dan kunnen laten zien, door middel van heel veel ondertekeningen van de petitie, dat deze visie gedragen wordt door vele stadgenoten en andere mensen die van de binnenstad houden!

Daarom, lees onze visie en teken onze petitie zodat wij kunnen laten zien dat veel mensen achter ons staan. Delen met gezinsleden, buren, vrienden, kennissen, collega’s enzovoorts, in en buiten Utrecht, zou ook heel fijn zijn!

Meer informatie over de overhandiging op 30 januari volgt.

De pers over de aanbieding van de petitie

petitie lw-9059
Petitie aangeboden – foto Anna Groot

 

Mocht je nog een persberichten tegenkomen over de aanbieding van de petitie, wil je het dan even doorgeven?

Het AD had in elk geval dit artikel: Binnenstadbewoners zijn klaar met nog meer horeca in centrum Utrecht

Weliswaar dachten ze dat er slechts 50 verontruste binnenstadsbewoners waren, in plaats van de 1275 die de petitie getekend hebben, en dat we kwamen protesteren inplaats van een petitie aanbieden, maar we zijn blij met de aandacht.

Eerder schreef Ariën Prins al dat Horeca de pan uit rijst in Utrecht, met de gevaren die dat met zich meebrengt: ten eerste verdwijnen hierdoor veel winkels, die ook nodig zijn voor een prettig verblijf in de stad, maar ook is het kwetsbaar als het economisch wat minder gaat, want dan wordt er het eerst bezuinigd op horecabezoek. Waardoor er leegstand in de horeca optreedt. De heer Prins pleit dan ook voor een langetermijnvisie voor de stad, en niet alles aan de markt over te laten. Eens!

En we vonden ook nog een leuke Tweet. De heer Everhardt kijkt hier net zoals wij keken toen we het horecakader voor het eerst onder ogen kregen 🙂

Daarnaast ook nog fotoos van deelnemer Ronald Baas:

Foto 1
Foto 2

De petitie is aangeboden

_RL16873-800
HET moment van overhandiging – foto Rob van der Lingen

Onder grote belangstelling van binnenstadsbewoners heeft Tim de Beet gisteren de petitie aan loco-burgemeester Victor Everhardt overhandigd.
50 tot 60 bewoners hadden het vreselijke weer getrotseerd om hierbij aanwezig te zijn – hartelijk dank!

_RL16842-800
De hal liep langzaam vol – Foto Rob van der Lingen

petitie lw-9025
Er was een spandoek – foto Anna Groot

_RL16851-800
O nee, er waren twee spandoeken! – foto Rob van der Lingen

petitie lw-9076
Er waren flyers – foto Anna Groot

petitie lw-9034
Tim de Beet (rechts, groene trui)  in overleg met de griffier – foto Anna Groot

_RL16877-800
Het was lekker druk bij de ingang van de Raadszaal – foto Rob van der Lingen

We begrepen van de aanwezigen dat het niet zo vaak voorkomt dat er zo veel mensen bij een dergelijk evenement zijn.

 

Na vertrek hebben we nog wat herinneringen achtergelaten in het stadhuis:

petitie lw-9092
De folderkast – foto Anna Groot

En konden we het niet laten om te poseren bij deze uitspraak:

petitie lw-9094
Rechts Tim de Beet, links Ellen van Aken  – foto Anna Groot

Het is natuurlijk nog geen gelopen race, maar we vonden dit een goed begin van onze Actiegroep.

Er staat nog meer op onze lijst, zoals het publiceren van de resultaten van de enquĂȘte, en…zijn er niet ook gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar? Blijf ons volgen of sluit je bij ons aan!

Aanbieden petitie – kom je ook op 7 december?

Op 7 december gaan we de petitie aanbieden aan de locoburgemeester.

De petitie is bijna 1500 keer getekend, en de eerste analyses laten zien dat 90% van de handtekeningen afkomstig is uit de binnenstad! Dat is een mooi resultaat, want meer dan de beoogde 1000, maar ook een droevigstemmend resultaat, want het betekent dat dit horecakader absoluut niet aansluit bij de wensen en behoeften van de binnenstadsbewoners, dus de gemeente heeft de plank behoorlijk misgeslagen.

We willen de aanbieding graag groots vieren, dus we rekenen op een grote opkomst! Iedereen is welkom. We verzamelen om 18.45 uur voor het (oude) stadhuis, Korte Minrebroedersstraat. We delen flyers uit met ons nieuwe logo, we hebben de pers uitgenodigd en er zullen fotografen aanwezig zijn.

De echte uitreiking verwachten we om 19.15 uur, en om 19.30 uur gaat de gemeenteraad vergaderen dus dan is ons evenement afgelopen.

Heb jij ook hart voor de binnenstad? Zien we jou ook?

 

 

Kwaliteit en kwantiteit

horecagoot

Recent zijn er 3 artikelen verschenen over onze activiteiten.

Het AD kwam met:

Meer dan 1.300 handtekeningen tegen uitbreiding horeca in centrum Utrecht

Met onderaan de reactie van de gemeentewoordvoerder:

“Hoeveel zienswijzen al bij de gemeente binnen zijn, kon een woordvoerder vandaag niet zeggen. In elk geval ligt er de gezamenlijke reactie van de 30 binnenstadsbewoners van Binnenstad 030. Volgens de gemeentewoordvoerder worden alle reacties de komende tijd beoordeeld. ,,Dan wordt gekeken of ze aanleiding zien het plan te herzien.’’”

Wij weten ook niet hoeveel zienswijzen er zijn ingediend, maar wij weten dat minstens 10 groepen binnenstadsbewoners en vele individuele bewoners er een hebben ingediend  – die zienswijzen hebben wij namelijk ook!
(Je kunt de jouwe opsturen aan binnenstad030@gmail.com)

Ook RTV Utrecht wijdde een artikel aan onze aktie:

Petitie tegen Utrechts horecaplan ruim 1300 keer getekend

Onze woordvoerder zegt hier: “De gemeente wil de horeca uitbreiden, de Oudegracht wordt daardoor Ă©Ă©n grote horecagoot.”

Een horecagoot? Dat willen we toch niet maken van onze mooie en vooral unieke Oudegracht?

In de buurt had deze:

Meer of minder horeca in het centrum van Utrecht? Al 1.300 nee-stemmers

Dit artikel lijkt een samenvatting van het stuk uit AD, en bevat interessante reacties: Men wil wel meer terrassen, maar niet perse meer horeca. Oftewel: er lijkt wel genoeg horeca te zijn, maar van het verkeerde soort. Mogelijk kan de gemeente eens gaan sturen op kwaliteit, in plaats van  te roeptoeteren dat er meer horeca moet komen?

Nu weten we dat terrassen ook wel overlast kunnen geven maar je zou ook “hindervrije terrassen” kunnen gaan ontwikkelen. Misschien is dat wel een nieuw terrein waar Utrecht een voortrekkersrol kan nemen!

En over kwantiteit gesproken: op dit moment zijn er 1371 handtekeningen voor de petitie. Maak jij er 1372 van?