ENQUÊTE: tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied

 
Sinds 5 juli 2020 is het voetgangersgebied van de Utrechtse binnenstad tijdelijk uitgebreid om voetgangers meer ruimte te geven om zich aan de anderhalvemeter-regel te kunnen houden. Dit betekent dat meer delen van de binnenstad niet meer toegankelijk zijn voor fietsers en automobilisten. Deze regel is snel en zonder overleg met bewoners of ondernemers ingevoerd. Deze situatie duurt tot 1 september 2020, en daarna wordt bekeken of dit nog langer moet duren.
Wij hebben er alle begrip voor want onze gezondheid gaat voor alles, maar we zijn ook benieuwd wat u ervan vindt.
 
Inmiddels heeft iedereen er ervaring mee kunnen opdoen. Vindt u het geweldig en krijgt u (veel) meer klanten in uw winkel, stapt u tandenknarsend van uw fiets om een stuk te lopen, of moet u zich ineens in vele bochten wringen om binnen de venstertijden per auto bij uw huis te geraken en dan weer terug naar een parkeerplek? Of is de extra openbare ruimte ineens ingenomen door horeca-terrassen en is het daardoor nog steeds niet mogelijk om de anderhalvemeter-regel te respecteren?
Mag het wel zo blijven of wilt u liever terug naar de oude situatie? Of hebt u een alternatief?
 
Wij horen dat graag in bijgaande (anonieme) enquête. Invullen kost ca. 2 minuten en kan tot en met 16 augustus. Daarna verwerken we de resultaten in een rapport voor de gemeente.
 
Iedereen kan deze enquête invullen. Deel deze dan ook vooral met uw buren, vrienden en bekenden die regelmatig in Utrecht komen en/of de binnenstad een warm hart toedragen. Alvast hartelijk dank voor het invullen.
 
We verwachten eind augustus de resultaten te kunnen publiceren.

Er zijn overigens nog meer bewonersinitiatieven over dit onderwerp. Zo was er een schriftelijke petitie voor bewoners van de Oudegracht Zuid, en een online petitie voor het hele gebied, allebei met het verzoek deze situatie onmiddellijk te beëindigen.

Foto: Sjoerd de Boer

Portret van een binnenstadsbewoner – 6

Portret7

“Wonen in de binnenstad betekent niet vanzelf wonen tussen horeca”

Aldus WS die sinds januari 2015 in de binnenstad woont. Hij woont in het gebied rondom de Dom, aanvankelijk een stil gebied in de binnenstad. Nu is er elke dag drukte. Veel meer uitgaand publiek, aan- en afvoerlawaai door leveranciers, geluid in en om het huis.

‘Een gewoon leven is vrijwel niet meer mogelijk’, stelt hij. En, ‘het is niet voor niets dat vrijwel geen enkele horecaondernemer zelf boven zijn eigen zaak woont’. ‘Je moet in een binnenstad kunnen leven, een binnenstad waar ook cafés zijn, maar wat een buurt is, waar mensen met elkaar wonen en waar winkels zijn zoals een slager, een bakker, een kruidenier’, zo stelt hij. Niet zoals nu, met het ene café naast het andere. Wat een teveel aan overlast oplevert. Te veel fietsen, te veel friteslucht, te veel rokers, te veel plas en poep op de straat.

WS heeft daar al eens met de wethouder over gesproken, maar daar vond hij weinig begrip. WS stelt dat er te weinig oor is voor maatregelen tegen de overlast, zoals handhaving of bijvoorbeeld het plaatsten van decibelmeters om de geluidsoverlast te meten. Horecaondernemers die worden aangesproken op teveel herrie van vertrekkende gasten hoeven zich niet aangesproken te voelen, want als ze de deur uit zijn, wiens gasten zijn het dan nog? De gemeente kijkt daar niet naar.

WS vindt het van belang dat Utrecht niet het volgende openluchtmuseum à la Venetië of Amsterdam wordt. Een bewoonbare binnenstad met gewone mensen en gewone winkels: dat moet Utrecht zijn.

In de serie “Portretten” laten we bewoners aan het woord. Met al hun overwegingen, hun meningen en gevoelens,  om de nuances te laten zien van het wonen in de binnenstad. Deze portretten zijn gemaakt op basis van de resultaten van onze enquête.

Foto: Dolf Lammers

Rookruimtes in de horeca

Smoking

Vandaag heeft het Gerechtshof in Den Haag bepaald dat alle rookruimtes in horecagelegenheden dicht moeten.

Dat levert hier wat gemengde gevoelens op. We vinden het natuurlijk helemaal goed dat het idee dat roken echt niet meer kan, steeds meer aanhangers vindt. Steeds meer mensen en organisaties sluiten zich aan bij de aangifte tegen de tabaksindustrie.

Aan de andere kant verwachten we niet dat iedereen nu onmiddellijk ophoudt met roken. En waar ga je dat dan doen? Buiten dus…

De resultaten van onze enquête logen er niet om:

 • Ruim 62% van de respondenten ervaart overlast van geluiden rondom de horeca, zoals luidruchtige en/of rokende bezoekers, laden en lossen, en opruimen van het terras.
 • Het geluid van pratend publiek dat buiten staat te roken staat in de top 5 van irritante geluiden.

Oftewel: als er geen rookruimtes binnen meer zijn, en we niet kunnen verwachten dat iedereen direct ophoudt met roken, zal er dus nog meer geluidsoverlast in de nabijheid van horeca optreden.

Tja, dat vinden we toch minder positief.

Foto:  Senior Airman Chad Strohmeyer

Portret van een binnenstadsbewoner – 1

Portret1

‘Overlast is sluipenderwijs steeds groter gegroeid in de afgelopen jaren’

H woont in een druk deel van de binnenstad. Hij weet nog hoe het 15 jaar geleden was, veel en veel rustiger,  met enkele restaurants zonder terrasvoorziening. Vooral het rookverbod dat is ingesteld in 2008, maakt dat de overlast erg is toegenomen. Daarnaast is er in de directe omgeving een door de gemeente aangemerkte “sociaal culturele instelling”, waarvan de hoofdactiviteit feitelijk veranderd is naar zware horeca. Met als gevolg veel overlast, wat ten koste gaat van de nachtrust van bewoners. Hij zou blij zijn als de terrassen vanaf 24.00 uur gesloten zouden worden, maar helaas schiet het huidige terrassenreglement tekort in standaard maatwerk-oplossingen.

H is reeds geruime tijd in overleg met een aantal ambtenaren om te komen tot een acceptabele oplossing. Dat doet hij mede namens een aantal andere buurtbewoners. Die oplossing is nog niet in zicht. Hij heeft gemerkt dat de politie vaak van goede wil is, maar zeer beperkt in capaciteit. Dat geldt ook voor de BOA’s. In de avond en nacht zijn er twee BOA koppels die met elkaar in de hele binnenstad én Lombok moeten opereren. Van de BOA’s moet overigens niet veel verwacht worden omdat zij geen bevoegdheden hebben om daadwerkelijk op te kunnen treden tegen overlastgevers.

Het huidige, maar ook het voorgenomen horecabeleid speelt niet in op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Het biedt ook geen handvat tot handhaving. ‘Als het om de overlast van verkeerd geplaatste fietsen gaat geeft de gemeente dat ook volmondig toe’, aldus H. Ook voor wat betreft herrie op straat wordt niet gehandhaafd. Na 23.00 uur is het wenselijk om te kunnen slapen, nachtrust is nodig voor een goede gezondheid. Daar wordt buiten het singelgebied (bijv. bij café Klein Berlijn op Rotsoord) actief op gehandhaafd. Het kan dus wel! De gemeente kan bovendien ontheffing geven voor inpandige rookruimten.

H geeft het voorbeeld van een naburige snackbar-ondernemer die wel van goede wil is maar geen zeggenschap meer heeft als klanten het pand verlaten hebben en daar overlast geven tot soms in de vroege ochtend. Zijn grootste bezwaar is dat de gemeente niet proactief maar ‘altijd reactief reageert’ en niet meedenkt samen met de bewoners in de wijk. ‘De gemeente kijkt wel naar andere steden en andere landen’ stelt hij, ‘maar ze geeft er geen blijk van goede voorbeelden over te willen nemen’.

In de serie “Portretten” laten we bewoners aan het woord. Met al hun overwegingen, hun meningen en gevoelens,  om de nuances te laten zien van het wonen in de binnenstad. Deze portretten zijn gemaakt op basis van de resultaten van onze enquête.

Foto van Keerati bij FreeDigitalPhotos.net

Enquête – een tip van de handhavingssluier…

Enquete-tevredenheid

Dit is blog  4 over de enquête die de Actiegroep gehouden heeft onder bewoners van onze prachtige binnenstad.

In de vorige blogs over de enquête hebben we cijfers gemeld over de ‘lasten’ in de binnenstad. Dit keer een paar resultaten hoe deze lasten aan te pakken. Wat doen we er zelf aan? En hoe tevreden zijn we over de afhandeling van een ‘klacht’?

Onderneem actie!

De vraag is: ben je wel eens in actie gekomen? Dit was een meerkeuzevraag.

Tweederde van onze respondenten heeft acties ondernomen. Binnen deze groep zijn de percentages:

 • de ondernemer aangesproken                                                   64 %
 • een verzoek bij de gemeente ingediend                                   59 %
 • bezwaar gemaakt bij een vergunningverlening                     33 %
 • een verzoek bij de politie ingediend                                         32 %
 • de wijkagent aangesproken                                                        31 %
 • een rechtszaak aangespannen                                                      5 %
 • overige acties   (vrij tekstveld)                                                    11 %

Eénderde van onze respondenten heeft geen actie ondernomen. Binnen deze groep zijn de percentages:

 • het hoort er bij als je in de binnenstad woont                          44 %
 • het helpt toch niet                                                                           35 %
 • ik probeer me eroverheen te zetten                                            32 %
 • ik weet niet hoe of waar ik een klacht kan indienen               21 %
 • het is te veel moeite                                                                         10 %
 • overige redenen (vrij tekstveld)                                                     6 %

Resultaten?

Natuurlijk willen bewoners graag resultaten zien van hun acties. Of het gewenste resultaat behaald is levert een dermate grote potpourri aan opmerkingen op, dat we daar een aparte blog aan gaan besteden. Wij werden er in ieder geval niet blij van.

Afhandeling melding/klacht

Tot slot nog gevraagd naar de afhandeling van een klacht of melding door de gemeente:

 • zeer tevreden                                                                                2 %
 • tevreden                                                                                        15 %
 • niet tevreden en niet ontevreden                                            19 %
 • ontevreden                                                                                   39 %
 • zeer ontevreden                                                                          25 %

In de gemeentelijke enquête van 2013 waren deze cijfers respectievelijk: 4 – 22 – 22 – 27 – 25 %. Zie ook de foto bovenaan.

Klaarblijkelijk zijn we er de afgelopen vier jaar niet op vooruit gegaan…

Wordt (wederom) vervolgd!

Auteur: Jeanne Bogers

Portretten – van binnenstadsbewoners

Zadelstraat TontV

Foto van Ton tV

Voorstanders van horeca uitbreiding maken het soms heel plat.
“Binnenstadsbewoners zijn mensen die, toen ze jong waren graag uitgingen, toen een huis kochten en daarna overal tegen waren.”
Je moet er maar tegen kunnen is hun devies. Anders verhuis je maar naar buiten het centrum, ja toch?

Hoge tolerantie

Zeker, die bewoners zijn er.
Maar zoals altijd is de werkelijkheid veel genuanceerder. Zie de enquête die de Actiegroep Binnenstad030 gehouden heeft onder 300 binnenstadsbewoners. Daaruit blijkt dat het grootste deel van de bewoners een hoge tolerantiegrens heeft ten aanzien van de horecaoverlast in de binnenstad. Er mag ruimte zijn. Voor groei in de stad, voor horeca en voor uitgaansplezier.

Tegengeluid

Maar er is ook een tegengeluid. Het recht om van stilte te mogen genieten. Om ’s nachts door te kunnen slapen omdat er ook nog gewerkt moet worden. Om de stad leefbaar te houden, voor bewoners, ondernemers én bezoekers.

Nuances

In de serie “Portretten” laten we bewoners aan het woord. Met al hun overwegingen, hun meningen en gevoelens,  om daarmee iets van die nuances te laten zien.

Wordt vervolgd!

Op zoek naar ‘GELUID – OVERIG’ uit de Volksgezondheidmonitor

Enquete2

(foto van Ton tV)

Binnenstadsbewoners die het geluk hadden de link naar onze enquête te vinden én zo aardig waren ´m helemaal in te vullen, hebben zeer interessante informatie verstrekt.

 Voor ´geluid´ maken we een onderscheid naar:

1. Geluid dat je in de hele stad kunt verwachten

2. Geluid waarvoor je in de buurt van een horecazaak moet wonen

Geluid in de hele binnenstad

Dit omvat in onze enquête: luidruchtige passanten, vertrekkende bezoekers, maaltijdkoeriers op brommers/scooters of feestboten:
90 % van de respondenten heeft hier mee te maken.

De vervolgvraag is: hoe ervaar je dat? De resultaten zijn als volgt:

 • ik vind het niet vervelend                                         2 %
 • ik vind het wel te doen                                             17 %
 • ik vind het vervelend                                                21 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                 50 %

Ergo: 71 % ervaart geluidshinder, waarvan maar liefst 50 % het zelfs heel erg vervelend vindt.

Geluid nabij horeca

In de buurt van horeca hebben we het volgende in de aanbieding: rokende bezoekers op straat/terras, muziek/bezoekers op terras, laden en lossen door leveranciers, installaties/ventilatoren/airco, muziek/bezoekers in de zaak, storten van glas/legen van glascontainers of opruimen van het terras:
86 % van de respondenten heeft hier mee te maken.

Ook hier is naar de ervaring gevraagd:

 • ik vind het niet vervelend                                          4 %
 • ik vind het wel te doen                                             20 %
 • ik vind het vervelend                                                27 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                35 %

Hieruit blijkt: 62 % ervaart geluidshinder, waarvan 35 % in ernstige mate.

Het lijkt erop dat de tolerantie ten opzichte van deze geluiden groter is dan het geluid in de gehele binnenstad: iets meer mensen vinden het wel te doen en beduidend minder mensen vinden het heel erg vervelend.

Kortom:

Van onze groep respondenten ervaart het overgrote deel veel geluidsoverlast die aan horeca te relateren is. De top-5 van irritant geluid is:

 • Luidruchtige passanten
 • Vertrekkende bezoekers
 • Rokende bezoekers op straat/terras
 • Muziek/bezoekers op terras
 • Feestboten

Opvallend: dit is praktisch allemaal menselijk stemgeluid…

Gelukkig heeft de gemeente Utrecht voldoende expertise in huis te om te kunnen beoordelen of dit in de binnenstad een ´gezonde´ situatie is.

Wordt vervolgd!

Auteur: Jeanne Bogers.