Stem voor het behoud van een leefbare binnenstad – GR 2022

U kunt op 14, 15 en 16 maart stemmen voor een nieuwe gemeenteraad van Utrecht.

Binnenstad030 heeft een stemadvies gemaakt om u te helpen bij uw keuze, want er doen maar liefst 20 partijen mee. U hebt dit stemadvies waarschijnlijk in uw brievenbus gevonden.

Hoe gebruikt u ons stemadvies?

  • De partijen zijn op volgorde van de kieslijst gerangschikt. U ziet in één oogopslag hoe elke partij scoort op de 4 thema’s die belangrijk zijn voor binnenstadsbewoners: Wonen, Horeca, Mobiliteit en Openbare Ruimte.
  • Daarnaast raden wij u aan het Kieskompas te raadplegen voor andere thema’s.
  • Mocht u zich verder willen verdiepen dan zijn 17 verkiezingsprogramma’s beschikbaar.

Ons stemadvies is een hulpmiddel om tot een keuze te komen. Het is altijd verstandig om u zelf verder te oriënteren.

Hoe is dit stemadvies tot stand gekomen?

Wij hebben alle 17 beschikbare partijprogramma’s beoordeeld aan de hand van de 4 thema’s van onze eigen Woonvisie (die begin 2021 door ruim 1100 bewoners is ondersteund) en de resultaten van de enquête voor ons Politiek Café van november.

Wonen

Wij hebben o.a. gekeken naar de plannen voor diverse, stabiele bewoning. Wij willen plannen zien die zorgen voor verschillende, langdurig blijvende, echte buren. Dus verschillende soorten woningen, zelfbewoningsplicht en dergelijke maatregelen, en minder toeristische verhuur en flexhuur. Wij zien graag dat er meer gewoond wordt boven winkels. Verder willen wij dat bewoners belangrijker gevonden worden dan bezoekers, en dat gezorgd wordt dat bewoners van nachtrust kunnen genieten. Daarnaast vinden wij ook belangrijk dat bewoners invloed kunnen uitoefenen op plannen van de gemeente.

Horeca

Wij willen o.a. graag spreiding van horeca over de hele stad, om meer balans te creëren tussen de hoeveelheid uitgaansgelegenheden in de wijken en de binnenstad. Wij vinden dat er al meer dan genoeg horeca in de binnenstad is. Daarnaast willen wij dat er regels komen voor de geluidsoverlast door horeca en grootschalige buitenfestivals, en dat er gehandhaafd wordt op overlast.

Mobiliteit

Wij willen ten allen tijde met elk vervoermiddel onze huizen kunnen bereiken, en op maximaal 10 min lopen kunnen parkeren. Ook onze leveranciers, klussers, zorgpersoneel e.d. moeten ons kunnen bereiken. Wij zijn daarom geen voorstander van een autovrije stad, maar autoluw is prima. Maar ook moet er overal gefietst kunnen worden en daarom zijn wij tegen uitbreiding van het voetgangersgebied. Want winkels moeten ook per fiets kunnen worden bereikt.
En uiteraard moet er goed, fijnmazig openbaar vervoer zijn.

Openbare ruimte

Wij zien graag een groene, schone, toegankelijke openbare ruimte, waar je goed kunt lopen, ook met hulpmiddelen, en waar je niet om allerlei obstakels hoeft te manoeuvreren, zoals reclameborden, geparkeerde vervoersmiddelen (inclusief huurvervoer) en uitgestalde producten.
Ook willen wij dat je moet kunnen zitten zonder verplichte consumptie, en dat er rustige plekken zijn in de binnenstad waar je kunt bijkomen van de drukte.
Bij het inrichten van de openbare ruimte moet worden voorkomen dat gemakkelijk overlast kan ontstaan. Daarnaast willen we dat er ook op eventuele overlast wordt gehandhaafd.

Veel aandacht voor aspecten die meehelpen de woonfunctie te beschermen leidt, indien positief, tot meer punten. Onze redenering daarachter is dat veel positieve aandacht een teken is van aandacht voor de bescherming van het belang van de binnenstadsbewoner en het belang van de bescherming van de woonfunctie.

Stemgedrag en burgerinitiatief

Daarnaast hebben we gekeken naar het stemgedrag in relevante horecamoties van de afgelopen tijd.
Tenslotte hebben we alle partijen gevraagd of zij ons burgerinitiatief over de bescherming van de woonfunctie in de binnenstad willen ondersteunen met een motie . U kunt onze brief hier bekijken.

Waar dat echt van betekenis kon zijn hebben we partijen nog vragen gesteld om tot een verheldering te komen, terwijl door het stellen van de vraag over de ondersteuning van de motie geprobeerd hebben onze beoordeling te toetsen op realiteitszin.

Wat betekenen de kleuren?

Per thema krijgt men meer punten, naarmate de voorgenomen acties meer passen bij onze Woonvisie. Per thema krijgen de 5 of 6 partijen met de meeste punten een groen vakje, de 5 of 6 partijen met de daaropvolgende punten een geel vakje en de 5 of 6 partijen met de minste punten een rood vakje. De score is dus relatief per thema.
Groen betekent dat het partijprogramma het best bij onze visie past, maar niet per se dat alle punten overeenkomen met onze visie.

We hebben ook de punten van alle thema’s bij elkaar opgeteld, en daar dezelfde kleurverdeling aangehouden. De 5 partijen met de meeste punten zijn onze Aanraders:

  • Groen Links
  • PvdA
  • CDA
  • Partij voor de Dieren
  • EenUtrecht

Een speciale vermelding krijgt runner-up BIJ1, die veel goede plannen voor wonen en voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte heeft.

Wat viel ons op in de programma’s?

We hebben in een eerder bericht al wat algemeen opvallende zaken gedeeld.

Alle individuele programma’s bevatten ook mooie of interessante ideeën. U kunt die hier bekijken.

Interessant om te zien dat partijen, die zo ver van elkaar af lijken te staan, toch soms dezelfde plannen hebben!

Gebruik uw stem om uw positie duidelijk te maken!

Ons voorwerk kan u helpen bij het maken van uw keuze. Maar het is belangrijk om uzelf ook te oriënteren, want er zijn meer belangrijke punten dan onze 4 speerpunten. Met uw stem heeft u invloed op de woonkwaliteit in de binnenstad. Het zou jammer zijn als uw stem verloren gaat aan een partij die geen waarde hecht aan de woonfunctie van de binnenstad!