Wat hebben we gedaan in 2020?

Ook in 2020 hebben wij weer op allerlei manieren van ons laten horen:

 • Gedurende het jaar hebben we diverse zienswijzen en bezwaren ingediend, vaak samen met omwonenden, tegen overlast van horeca, permanente uitbreiding van terrassen, of nieuwe horeca op plekken waar dat niet is toegestaan of ongewenst is.
 • Buurthuis In de 3 Krone heeft enkele bijeenkomsten georganiseerd over “Drukte in de binnenstad”, waar wij aan hebben meegedaan. Helaas moesten de laatste twee middagen worden geschrapt wegens COVID-19.
 • We hebben beroep aangetekend tegen het besluit over digitale reclamevitrines. We hebben een hoorzitting bijgewoond, waarop ter plekke werd beloofd dat er geen full-motion reclamefilmpjes meer zullen worden getoond.
  Daarna heeft de rechtbank de gemeente gevraagd om duidelijk te maken hoe het toegezegde maatwerk tot stand is gekomen. Wij hebben daar een reactie op gegeven en we wachten nu op de uitspraak. Vanwege COVID-19 duurt het allemaal langer dan gepland.
 • We hebben stadsgesprekken bijgewoond en een zienswijze ingediend over de Locatieprofielen Evenementenlocaties. Vanwege COVID-19 is dit project helaas gestopt en of, hoe en wanneer dit weer verder gaat is onduidelijk.
 • We hebben ons het hele jaar ingezet voor de Omgevingsvisie Binnenstad 2040: meegedaan aan bijeenkomsten over openbare ruimte, verkeer, groen, energie, klimaat en natuurlijk leefbaarheid! De laatste fysieke bijeenkomst was op 11 maart over ‘Leven in de binnenstad’.
  Daarna ging alles digitaal. We hebben bewoners opgeroepen om commentaar te geven op alle onderwerpen op Ubinnenstad2040.nl. Jammer genoeg is deze website nu uit de lucht.
  De Omgevingsvisie ligt nu ter besluitvorming (vrijgeven voor inspraak) bij burgemeester en wethouders. Wordt snel vervolgd!
 • We hebben ook enkele brieven geschreven aan de raadsleden, wethouders en projectleiders van de gemeente over de COVID-19 maatregelen, zowel over het voetgangersgebied als over de horecaterrassen.
 • Ook loopt er nog steeds een belofte om overlast van de horeca aan te pakken. Deze belofte is in 2018 gedaan, bij de behandeling van het Horecakader, en wij hebben de gemeente aan deze afspraak herinnerd. Half januari is er een gesprek met de projectleider.
 • Gedurende het jaar hebben we diverse mensen geadviseerd met het reageren op plannen voor bouwen of ruimtelijke herinrichting in de buurt. Hoe hou je je op de hoogte van wat er gebeurt, hoe kun je reageren op plannen, welke middelen zijn er om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren?
 • Op de valreep van 2020 hebben we ons gebogen over het Mobiliteitsplan 2040 en de Parkeervisie, beiden zijn onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht. Wij bereiden een zienswijze-actie voor; dus binnenstadsbewoners, hou je brievenbus in de gaten!
  (Wil je helpen flyeren? Laat het ons dan weten.)

Kortom, ondanks alle lockdowns en beperkingen hebben we niet stilgezeten, en dat gaan we ook in 2021 niet doen. Een nieuwe bewonersbijeenkomst staat hoog op ons verlanglijstje, om maar eens wat te noemen. Maar ook andere activiteiten staan op de planning.

Daarom kunnen we nog steeds hulp gebruiken; vind je het interessant om je in deze materie te verdiepen, ben je goed in schrijven, teksten vormgeven of illustreren, hou je van data-analyse of heb je een eigen leefbaarheids-stokpaardje? Doe met ons mee – ons emailadres staat rechtsboven op de pagina!

Illustratie van solargaria op FreeDigitalPhotos.net

Bezwaar gemaakt!

Zondag j.l. hebben we ons bezwaarschrift tegen het tijdelijke voetgangersgebied ingediend. En niet alleen wij, maar een groot aantal bewoners en ondernemers in het gebied samen met ons.

Aangezien we niet verwacht hadden dat zoveel ondernemers zouden reageren (tenslotte heeft de Ondernemersvereniging Stadhuiskwartier de wethouder verzocht om o.a. “Het stadhuiskwartier in ieder geval gedurende de covid crisis maar zo mogelijk permanent voetgangersgebied te maken”, dus wij dachten dat alle ondernemers het wel prima vonden) hebben wij een paragraaf over ondernemers aan ons bezwaarschrift toegevoegd. Aangezien fietsers het gebied links laten liggen, zien de winkeliers minder klanten langskomen. Het is natuurlijk ook in het belang van de bewoners dat er een goed winkelaanbod is en blijft.

Ook de Fietsersbond heeft bezwaar gemaakt, zij hebben een andere insteek, maar dat geeft al aan dat het voetgangersgebied om meerdere redenen geen goed idee is.

Vanwege COVID-19 heeft de gemeente meteen maar de normale reactietijd verdubbeld, dus het zou zomaar kunnen dat we over 12 weken een antwoord kunnen verwachten! We houden jullie op de hoogte.

Foto van Ton Velde

Bezwaar maken tegen het tijdelijke voetgangersgebied?

De gemeente besloot op 20 oktober 2020 het tijdelijke voetgangersgebied te verlengen, met uitzondering van het gebied Oudegracht-Zuid. Niet vanwege de Corona-nood-wetgeving: er is een officieel verkeersbesluit genomen, zo kan de termijn langer worden. Neude, Schoutenstraat, Korte Minrebroederstraat, Annastraat (deels), Oudkerkhof, Zadelstraat en Servetstraat worden toegevoegd aan het al bestaande voetgangersgebied . Dit besluit geldt voorlopig tot 31 december 2021, maar de gemeente trekt het besluit eerder in zodra de richtlijnen van het kabinet en het RIVM dit toelaten.

Wat vindt u er van?

Bent u er blij mee? Dat is mooi – u hoeft dan niet verder te lezen. Het mag wel natuurlijk 🙂

Hebt u bezwaar tegen het wonen in een voetgangersgebied, of bezorgt het voetgangersgebied u hinder op een of andere andere manier (bijvoorbeeld omdat u een bestemming in het gebied niet goed meer kunt bereiken), dan kunt u zich bij ons aansluiten voor een gezamenlijk bezwaar. Dat kan ook als u niet in het gebied woont.
Hieronder vindt u ons officiële bezwaarschrift en een formulier om u aan te sluiten.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.

Laat uw mening horen!

Hoewel het besluit officieel tijdelijk is, is het verstandig NU een bezwaar in te dienen als u bezwaren hebt, en wel hierom:

 • als er veel bewoners bezwaar maken is dat een politiek signaal;
 • mocht de uitbreiding later definitief gemaakt worden, dan staat u sterker bij uw protest.

Waar baseert de gemeente zich op?

Het besluit van de gemeente is o.i. inhoudelijk niet sterk onderbouwd.

 • Het besluit rept niet over tellingen: in welke straten lopen of rijden hoeveel voetgangers, fietsen en auto’s? Geeft meer ruimte in de Annastraat minder druk op de Steenweg? Hoe druk was het deze zomer op het Oudkerkhof en de oostkant van de Neude?
 • Alternatieven, zoals de auto en het parkeren weren, maar de fietser wél toestaan, of een strengere handhaving bij meer drukte, zijn niet overwogen.
 • Participatie van bewoners is niet serieus genomen.
 • Volgens de mini-enquête van de gemeente is de meerderheid van de bewoners tevreden. Er zijn echter maar 51 (!) bewoners bevraagd, waarvan 34 het een goed idee vonden. (67%)
  Dit staat in schril contrast met de 570 binnenstadbewoners die de petitie GEEN voetgangersgebied Oudegracht-Zuid ondertekenden.
  En onze enquête liet zien dat maar liefst 169 van de 275 binnenstadsbewoners (61%) niet enthousiast is over de uitbreiding van het voetgangersgebied.
 • In verschillende straten van het tijdelijke voetgangersgebied was het zelfs in de zomer niet druk, waarom mogen er dan in de komende winter geen mensen fietsen?

De meeste binnenstadsbewoners zijn tolerant en klagen niet snel. Dat we beperkingen krijgen opgelegd voor ieders veiligheid is logisch, dat staat niet ter discussie. Maar Actiegroep Binnenstad030 wil de vinger aan de pols houden: Is deze maatregel echt nodig voor de veiligheid? Worden belangen van de omwonenden serieus genomen? Wordt de extra ruimte voor voetgangers niet gebruikt voor tijdelijke horecaterrassen of andere ongewenste ontwikkelingen?

Doet u met ons mee?

Wij willen ook als Actiegroep Binnenstad030 bezwaar maken, op de volgende gronden:

 • De gemeente heeft het tijdelijk voetgangersgebied aan de stad opgelegd  
  • zonder de bewoners en omwonenden erbij te betrekken
  • zonder op een fatsoenlijke manier te onderzoeken op welke momenten de drukte zo erg is dat de maatregel noodzakelijk is
  • en heeft dus de belangen van bewoners van het gebied en omwonenden verwaarloosd door zich niet af te vragen op welke momenten het echt nodig is (1) dat fietsers niet meer mogen fietsen, (2) dat bewoners niet meer voor hun deur mogen komen met auto of fiets, (3) dat taxi’s en bezorg- en hulpdiensten (huisarts, loodgieter, aannemer) niet meer voor de deur mogen komen, (4) (voor het afleveren van) gehandicapten en ouderen geen ontheffing kunnen krijgen
 • Wat wij willen is:
  • dat de gemeente eerst met de bewoners en omwonenden overlegt
  • nader onderzoek doet naar de drukte en mogelijke maatregelen
  • en dan opnieuw een maatregel neemt die afgestemd is op de werkelijke noodzaak zodat fietsers niet onnodig beperkt worden en er maximale ruimte is om met geëigende vervoermiddelen op zo veel mogelijk momenten de toegang tot het tijdelijk voetgangersgebied te behouden voor een duidelijke groep van belanghebbenden. 

Ons bezwaarschrift:

Vindt u dat ook belangrijk? Download dan onderstaand formulier, druk het af, vul het in en lever het getekende formulier bij het genoemde adres af. U kunt ook een PDF of een scherpe foto maken en het ons mailen (binnenstad030<at>gmail.com).
Let op: alle bezwaren moeten uiterlijk zaterdag 28 november bij ons binnen zijn!

…of maakt u zelf bezwaar?

Dat kan natuurlijk ook. Wij stellen het op prijs om een kopie te ontvangen.
Bekijk het besluit waartegen u bezwaar wilt maken:

Korte Minrebroedersstraat, Annastraat, Oudkerkhof
Servetstraat, Zadelstraat
Neude en Schoutenstraat

Onderaan elke pagina ziet u hoe u uw bezwaar kunt indienen. U kunt uw eigen tekst en bezwaren gebruiken. Wij richten ons op het besluitvormingsproces, maar voor u kunnen andere bezwaren natuurlijk veel belangrijker zijn.

Wordt vervolgd!

We houden u natuurlijk op de hoogte.

Hoe woont het in het bestaande voetgangersgebied?

Rainy Day

Dit is het verhaal van iemand die al lang in het bestaande voetgangersgebied woont:

Mijn vriendin en ik wonen en werken al vele jaren in het bestaande voetgangersgebied. Toen we hier kwamen wonen was het voetgangersgebied er al, maar we hebben van tevoren niet helemaal goed de consequenties ingeschat. Dat is misschien wat naief. Natuurlijk heeft wonen in het voetgangersgebied voordelen, zoals praktisch geen lawaai van doorgaand verkeer, en minder milieuvervuiling. Maar je moet wel met de nadelen leren omgaan.

Werken

Wij werken over het algemeen vanuit huis, ook vóór COVID-19, maar af en toe moeten we bij een van onze klanten zijn. Dat doen we meestal per auto.
Onze auto staat in een parkeergarage op 8 minuten lopen. Hierdoor gebruik je de auto alleen als je hem echt nodig hebt. Het kost ongeveer 15 minuten om van voordeur tot op de ring te komen.

Eerst hadden we geen vergunning. Dat is echt een aanslag op je vrijheid. Ik werk vaak met zware, waardevolle zaken die ik elke nacht thuis moet opslaan. Toen konden we dus niet met de auto voorrijden en de spullen thuisbrengen.

Vervolgens hebben we een vergunning aangevraagd. Het aanvragen ging op zich prima, maar het publiek wordt steeds agressiever en onbeschofter, vooral op marktdagen, en let er niet op dat je daar rijdt met een vergunning. Dat is tamelijk onprettig. Er is zelfs een keer iemand zomaar in mijn auto gaan zitten.
Mijn vriendin en ik moeten nu dus extra goed letten op de veiligheid. Mijn vriendin moet bij de auto blijven staan terwijl ik de spullen veilig opberg.
We moeten continu nadenken: “wanneer kan ik bij m’n huis komen”, of “moet ik de spullen al eerder naar de auto brengen?” Omdat we het, om veiligheidsredenen, niet prettig vinden te rijden tussen veel publiek, lopen we regelmatig met alle zware spullen te sjouwen naar de garage.

Klussers

Ik zou niet snel een kluswoning in het voetgangersgebied kopen. Als je voordeur alleen te voet bereikbaar is betekent het dat het bij grote klussen of je huis verbouwen een hele puzzel is om de bouwmaterialen bij je huis te krijgen. Dat moet in stukjes en beetjes. Je moet ook alle materialen binnenshuis opslaan. De aannemer en werklieden kunnen niet in de nabijheid van je huis parkeren. Ook bij kleine klussen kan de loodgieter kan de loodgieter of timmerman de auto (met gereedschap) niet in de buurt kwijt, dus een hoop klussers hebben überhaupt geen zin om te komen als ze horen dat je in het voetgangersgebied woont.

Bezorgen

Online bestellen is ook een heel gedoe. Bezorgen kan alleen binnen venstertijden. De Picnic bezorgdienst heeft al vele jaren ruzie met de gemeente Utrecht om in het centrum te rijden met ELECTRISCHE auto’s. De bezorger parkeert 400 m. verder en komt lopend met de boodschappen!!
Het aantal keren dat ik gebeld ben met “ik kan niet bij uw huis komen, kunt u de spullen even halen” is niet meer te tellen. Hoe moet dat met de spullen die je (door COVID-19) veiligheidshalve niet meer in een winkel wilt kopen? Elke bezorging betekent veel regelwerk omdat het binnen de venstertijden moet plaatsvinden.

Doordat je zo weinig bij je huis kunt komen duurt alles erg lang. Zo wil ik op dit moment al maanden een kastje halen, maar daar heb ik dan een huurauto voor nodig gezien het formaat. Voor de huurauto heb je geen vergunning, dus die kan alleen op de venstertijden naar binnen. Heb je een leenauto van de dealer, kom je ook niet bij je huis.

Het hele systeem van vergunningen bevat nul flexibiliteit. Even online een ander kenteken doorgeven? Kan niet. Ik snap dat daar misbruik van gemaakt kan worden, maar je zou elke bewoner een strippenkaart voor bijvoorbeeld 12 keer per jaar een ander kenteken kunnen geven, of een andere creatieve oplossing. Dan had ik m’n kastje al kunnen hebben…

Bezoek

Bezoek kan alleen komen lopen. Dat betekent dat ook mensen met beperkingen niet meer kunnen langskomen, want een taxi mag hier alleen met vergunning komen, en maar weinig taxi’s hebben die. Mijn moeder is in 2013 voor het laatst bij ons thuis geweest. Dat vinden we heel triest, ze kan dus niet meer zien hoe we leven.

Kinderen

Als we kinderen zouden hebben zouden we hier weg moeten, zo simpel is het.

Gezondheid

Ik heb het stukje op de site over de dame met de acute buikproblemen met aandacht gelezen. Inderdaad, dit is ook onze grootste angst. Als ons plotseling iets gaat mankeren hebben we een serieus probleem.

Ik had een keer oogproblemen ’s nachts. Ik zag helemaal niets en mijn vriendin was even weg. Toen had ik als plan opgevat: ik strompel naar het politiebureau op het Paardenveld en meld me daar. Gelukkig ging het later beter met mijn zicht.

Zolang je gezondheid goed is, is het wel te doen met de beperkte vrijheden, maar je moet niet echt iets gaan mankeren. Dat is toch wel een belangrijk punt, begin ik steeds vaker te denken. Als je bijna dood bent komt er wel een ambulance natuurlijk, maar het gaat om de tussencategorie.

Geen enkele vriend kan met de auto naar je toekomen, om voor je te zorgen, simpelweg omdat deze persoon geen vergunning heeft. Dus moet je met een taxi, en als die al rijden midden in de nacht moet je er een hebben met een vergunning. Ik heb al vaak gehad dat ze niet voor mijn huis wilden komen (terecht, want ze riskeren een boete), dus wat moet je dan?

Advies?

Ik zou zeker geen kluswoning kopen in een voetgangersgebied, je hebt dan echt een megaprobleem als je wilt verbouwen. Overweeg goed of je met de vrijheidsbeperkingen overweg kunt, zowel fysiek als psychisch! Tja, en verder, zie hierboven.

Naam bij de redactie bekend.

Foto van Fanja Hubers-de Jong op Flickr.

Suggesties voor meer ruimte ZONDER voetgangersgebied.

In onze enquête hebben we ook een vraag gesteld of men andere oplossingen wist, voor het geschetste probleem van “te weinig ruimte voor voetgangers”.

Dit was een open vraag. Wij hebben zelf de resultaten gecategoriseerd.

Alle suggesties zijn ook gedeeld met de wethouder en de projectmanager. We zijn benieuwd!

1. Er is geen probleem!

Veel mensen gaven aan dat er geen probleem is. Het is vooral druk in het kernwinkelgebied. Op de nieuwe locaties is het hooguit in het weekeinde druk, maar zeker niet op doordeweekse dagen.

 • er is geen probleem: er is voldoende ruimte! Zeker op werkdagen.
 • nut en noodzaak totaal niet helder

2. Je kunt meer ruimte maken door:

 • (veel) minder terrassen
 • minder consumptiedrift
 • minder dagjesmensen
 • minder toeristen (ook: minder reclame maken voor Utrecht)
 • minder bezoekers/voetgangers (toegang beperken)
 • geen staande reclameborden/uitstallingen
 • geen/minder parkeerplaatsen
 • minder autoverkeer (alleen bestemmingsverkeer)
 • geen fietsers in ’t weekend
 • verplichten mondkapjes bij drukte
 • geen brommers met verbrandingsmotoren (luchtkwaliteit – gezondheid)
 • meer spreiding in de ruimte: stimuleer dat mensen horeca (al dan met met
  cultuur) in omliggende wijken bezoeken
 • meer spreiding in de tijd: verruim openingstijden in ’t weekend

3. Handhaven, handhaven, handhaven!

 • handhaven huidige eenrichtingsverkeer
 • handhaven eenrichtingsverkeer fietsers
 • handhaven géén fietsers op trottoirs/voetpaden
 • handhaven corona-maatregelen (o.a. afstand houden)
 • handhaven regels fout geparkeerde fietsen

4. Overig

 • maak het simpel: één set regels
 • geef looprichtingen aan
 • baken fiets- en loopgedeelten goed af
 • maak van het gebied een erf, toegankelijk voor voetgangers, fietsers en
  alleen auto’s van bewoners
 • maak een ‘erf’, max 15 km/uur
 • veel shared space
 • autovrij centrum met uitzondering van bewoners
 • maak een wandelstraat waar de fiets te gast is
 • maak betere fietsroutes in de binnenstad
 • maak een zijde OG voor fiets, andere zijde voor voetgangers
 • biedt helderheid: stoepen (voetgangers) en wegen (fietsers)

Voldoende alternatieven, denken wij!

Het is levensgevaarlijk wonen in een voetgangersgebied!

Dit bericht kregen wij onlangs van een bewoner van het nieuwe voetgangersgebied aan de Oudegracht-Zuid. Wij hebben toestemming om dit te plaatsen.

“Onlangs, heel vroeg in de ochtend, kreeg ik een acute blindedarmontsteking, al wist ik op dat moment alleen dat ik vreselijke pijn had.
Om 10 uur belde ik de huisarts die voorstelde dat ik zo snel mogelijk een taxi zou nemen naar de praktijk. Maar helaas, ik woon midden in het nieuwe voetgangersgebied, ik zie steeds opnieuw dat taxi’s er niet in mogen… En lopen naar de Smeebrug was onmogelijk door de pijn.
Mijn huisarts beloofde dat ze zelf (op de fiets) zou komen zodra ze een gaatje had. Door vakantietijd was de praktijk onderbezet en steeds opnieuw kwamen daar mensen die wel met de auto weg konden vanuit hun huis, daarom kwam ze pas om 17.30 uur.
Een half uur later lag ik in een ambulance. In het ziekenhuis kon ik via de CT scan meteen door naar de OK.

De volgende dag kwam de chirurg nog even langs en hij was vol verbazing: “waarom was u hier niet een halve dag eerder?”

De gemeenteraad van Utrecht vindt het wel leuk om borg te staan voor het inkomen van de horeca.
En de campagne om toeristen naar Utrecht te halen gaat in coronatijd ook onverminderd door. Dat die toeristen de stad geld kosten is intussen ook wel bekend.

Maar door de desinteresse in bewoners speelt de gemeenteraad letterlijk met onze levens. In de raadsvergadering over de uitbreiding van het voetgangersgebied heeft slechts 1 persoon gevraagd: ‘…en hoe moet het dan met de bewoners?’

Wij, de bewoners, betalen de kosten van het inkomen van de horeca en van de toeristische druk. Met ons belastinggeld…maar ook met onze gezondheid.”

Helaas konden we alleen een gratis foto van een ambulance van Kennemerland vinden. Hartelijk dank aan davidmacro via Pixabay.

Weg met het tijdelijke voetgangersgebied!

Vanaf 5 juli 2020 is het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad tijdelijk uitgebreid om voetgangers meer ruimte te geven in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Wij hebben in de periode van 23 juli t/m 16 augustus een enquête beschikbaar gemaakt voor iedereen die een mening wilde geven over de voor- en nadelen van dit voetgangersgebied.
Hierbij de eerste conclusies.

Werkwijze en getallen

De enquête is bekend gemaakt via een email-nieuwsbrief naar onze mailinglijst en via social media. We hebben maar liefst 376 reacties ontvangen, waarvan 36 dubbelen*, dus we bleven over met 340 reacties. Dat betekent dus dat het onderwerp wel speelt!
De rolverdeling was als volgt:

Hoewel niet onze achterban hebben toch 10 ondernemers/werkenden de moeite genomen hun visie te geven.

Conclusie: men is NIET blij met het voetgangersgebied!

De overall score was als volgt:

Maar liefst 58% van de respondenten vindt het TVG “vreselijk” of “matig vreselijk”.
Slechts 25% vindt het “geweldig” of “matig geweldig”.

Als we de resultaten uitsplitsen naar de verschillende groepen, dan is dit de situatie:

“Vreselijk” en “matig vreselijk” zokm de populairste oordelen!

Wat vindt men dan zo vreselijk?

Aangezien dit een open vraag was, zijn er meer nadelen genoemd dan respondenten zijn

Wat vindt men de voordelen?

Aangezien dit een open vraag was, zijn er meer voordelen genoemd dan respondenten zijn

Zijn er andere oplossingen voor dit “probleem”?

De antwoorden zijn samen te vatten tot:

 • Er is geen probleem: er is voldoende ruimte! Zeker op werkdagen. Nut en noodzaak is voor veel respondenten totaal niet duidelijk.
 • Er zijn heel veel manieren om meer ruimte te maken die gekenmerkt worden door het woord ‘minder’ …… (consumptiedrift, toeristen, uitstallingen, et cetera) of spreiding van mensen in de tijd.
 • Maak je regels? Handhaaf ze dan!
 • Overige oplossingen, te divers om nu te noemen.

Enkele observaties:

 • Hoewel het Wijkbericht een belangrijke informatiebron is geweest, vonden veel respondenten dat zij niet tijdig of onvoldoende geïnformeerd zijn. Dat geldt vooral voor de bewoners van het TVG, maar zeker ook voor bezoekers, die vaak ter plekke pas merkten dat ze niet verder konden met hun fiets of auto.
 • De bedrijven in het tijdelijk voetgangersgebied reageren wisselend. Sommige geven aan dat klanten wegblijven doordat zij het centrum mijden. Dit stemt overeen met de nadelen die door de klanten/bezoekers genoemd worden.
 • Men geeft aan dat het voetgangersgebied nu in zijn totaliteit te groot is geworden om geheel lopend te doorkruisen.
 • De open vraag over handhaving levert veel klachten op. De verkeersregelaars deden hun best maar konden niet voorkomen dat veel (brom)fietsers de regels aan hun laars lappen. Dit vergroot het gevoel van onveiligheid in het tijdelijk voetgangersgebied (zie hierboven bij de nadelen).
 • Meer dan 50% van de respondenten stelt prijs op een evaluatie met de direct betrokkenen – slechts 18% stelt daar geen prijs op.

Wat doen we met deze informatie?

Wij hebben dit inmiddels aan de betreffende wethouders en de verantwoordelijke ambtenaar voor het voetgangersgebied gestuurd.
Daarnaast informeren wij natuurlijk onze achterban en de Raadsleden.

Wij willen graag met de gemeente in gesprek over oplossingen die tegemoet komen aan de veiligheidseisen die voor Corona gelden, die de nadelige gevolgen beperken voor bewoners, ondernemers én bezoekers en de positieve gevolgen uitbuiten. Er zijn diverse suggesties uit de enquête gekomen die wij graag delen.
De bewoners vinden de huidige situatie een forse ingreep in de leefbaarheid van de binnenstad, zeker omdat die zo abrupt en zonder overleg is genomen.

Uit een goed overleg met bewoners kunnen dan vervolgens lessen geleerd worden voor een meer permanente invulling van de openbare ruimte in de Binnenstad in de toekomst.

Uiteraard werken we de resterende vragen en antwoorden uit, en analyseren we de resultaten verder. We verwachten dat daar ook nog acties uit volgen.

Tot slot

Eén opmerking van een geënquêteerde sprong er uit:

 • wees eerlijk: gebruik ‘corona’ niet voor het beleid ‘autoluwe stad’
 • overleg eerst met bewoners voordat ze een actiegroep opstarten
 • zorg voor parkeergelegenheid voor bewoners
 • bewoners maken de stad: maak contact met hen

———————————————————–

* Het was mogelijk om meer dan eens de enquête in te vullen. Wij hebben op basis van tijd, emailadressen en postcode meervoudige inzenders (36) uit de resultaten gehaald.