Bewonersbijeenkomst over horeca in de binnenstad

Op 1 oktober zijn alle bewoners van de Utrechtse binnenstad uitgenodigd om vanaf 20.00 uur in de Jacobikerk mee te praten over hun ideeën en ervaringen over leefbaarheid van de binnenstad. Organisator is Stichting Binnenstad030, die zich inzet voor dit kostbare stukje stad en evenwicht wil brengen in werken, wonen en ontspanning.

Deze eerste bewonersbijeenkomst van deze jonge stichting richt zich op de groei van horeca in de binnenstad. Veel bewoners delen met de stichting hun zorgen over de ongecontroleerde groei en eenvormige karakter van die horeca. Zij melden overlast van nachtelijk lawaai van dronken studenten, volle caféterrassen die de stoep versperren, rokende cafégasten die voor de deur staan te praten, etc. De Utrechtse binnenstad is gediend met meer variatie en kwaliteit van horeca. Moet de gemeente bewoners niet meer betrekken bij de plannen rondom horeca in de binnenstad? De binnenstad moet leefbaar blijven!

Tijdens de bijeenkomst schetsen sprekers de huidige situatie en de groei die momenteel voor de horeca staat ingepland. De beloftes van de gemeente Utrecht om de horeca aan banden te leggen zijn even talrijk als de vergunningen die ze afgeeft, dus er gaat iets mis. Bewoners kunnen vervolgens hun stem laten horen over dit onderwerp en meedenken. Welke horeca past werkelijk bij het karakter van de binnenstad? Hoe kan horeca meer deel worden van de gemeenschap van de binnenstadbewoners?

Stichting Binnenstad030 organiseert deze avond om draagvlak te creëren voor behoud van een leefbare binnenstad. Zo richt de stichting zich ook op de groeiende woningsplitsing van markante monumentale panden en shortstay verhuur aan airbnb toeristen en expats. Zij voert gesprekken met gemeente en belanghebbenden, organiseert enquêtes en inspraakpodia en voert bezwaarprocedures om de binnenstad voor iedereen leefbaar te houden. Binnenstadbewoners zijn van harte welkom te participeren.

 

Wordt de leefbaarheid van de Utrechtse binnenstad bedreigd?

Logo rood pngErvaart u ook overlast van horeca in de Utrechtse binnenstad? Kom dan naar de bewonersbijeenkomst van Actiegroep Binnenstad030 op 1 oktober en praat mee over een leefbare toekomst voor onze binnenstad.

Het doel van de bijeenkomst is om te horen wat u vindt van de leefbaarheid in de binnenstad. Hoe ziet ú de toekomst van het stadshart? Wij gaan graag met u hierover in gesprek. Er zijn inspirerende sprekers en er is volop gelegenheid om met elkaar in discussie te gaan.

Datum: 1 oktober 2019
Tijd: van 20:00u tot 22:00u. Er is een inloop vanaf 19.30u
Locatie: Jacobikerk, St Jacobsstraat 171, Utrecht
Meer informatie: binnenstad030@gmail.com

Lees ook het artikel in de Binnenstadskrant (uitgave 2019-04, pagina 13)

Vrijwilligers hebben in de hele binnenstad onderstaande flyers verspreid:

Flyer2 Flyer1

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Utrecht HVJH logo FB_TW RGB
We zijn nu ongeveer 2 jaar bezig met deze Actiegroep, dus het is tijd om eens een lijstje te maken van wat we zoal gedaan hebben.

In 2017

Voorjaar 2017: Opgericht naar aanleiding van een bijeenkomst in de Lutherse Kerk, georganiseerd door de Wijkraad Binnenstad. Het nieuwe horeca-kader was op komst, en er was een enorme uitbreiding voorzien in lokaties waar horeca zich kon vestigen. Daar maakte de Wijkraad zich zorgen over (al in een enquete in 2013 vond hun doelgroep al dat er voldoende horeca in de binnenstad is) en met hen vele bewoners, zo bleek.

Een enquête uitgevoerd onder de aanwezigen op die bijeenkomst, om hen te vragen naar de overlast van de horeca die zij ondervinden. Bekijk de resultaten.

Een aantal portretjes gemaakt van binnenstadsbewoners, om mensen die last hebben van horeca, een gezicht te geven. Lees ze allemaal.

Een petitie opgezet om de gemeenteraad te vragen om het horecakader niet door te laten gaan om het karakter van onze mooie stad niet kapot te maken.

Flyers in brievenbussen gedaan om mensen bekend te maken met ons en de petitie. We waren tenslotte net begonnen en niemand kende ons.

Een zienswijze ingediend tegen het horecakader, en mensen gestimuleerd om zelf ook zienswijzen in te dienen voor hun eigen omgeving. Er zijn nog nooit zoveel zienswijzen ingediend (ruim 100) op een plan!

De petitie aangeboden aan loco-burgemeester Victor Everhard op 7 december.

Een logo laten maken.

Crowdfunding begonnen. Want al die flyers kosten ook geld 🙂

In 2018

Op 30 januari een bijeenkomst van Stadspodium bijgewoond/mede-georganiseerd over horeca en overlast.

Raads-, raadsinformatie– en commissievergaderingen bijgewoond.

Luid gejuicht op 8 maart toen in de raadsvergadering het horecakader NIET werd goedgekeurd voor de binnenstad, met de toezegging dat de overlast eerst in kaart moet worden gebracht en opgelost, voordat er nieuwe gebieden worden aangewezen voor horeca.

Stemadvies gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Een samenwerkingsverband aangegaan met de USTG, Utrechtse Stichting Tegen Geluidshinder. Hun werkzaamheden en de onze overlappen op het punt “geluidsoverlast in de binnenstad”. We houden elkaar op de hoogte van onze activiteiten en werken samen waar dat mogelijk is.

Deelgenomen aan het Stadsakkoord, over participatie in de stad.

De Stichting Binnenstad030 opgericht. Deze Stichting kan optreden als rechtspersoon indien nodig. De eerste actie van de Stichting is het bezwaar maken tegen de digitale reclameborden in de binnenstad.

Onze steun gegeven aan Mokum Reclaimed, die strijden tegen de verregaande commerciële uitbuiting van de openbare ruimte in Amsterdam, waardoor de bewoners ongeveer elk weekeinde geen park meer in kunnen EN in de festivalherrie zitten.

Gesproken met Anke Klein, de nieuwe wethouder voor de binnenstad.

Zienswijzen opgesteld voor die lelijke, gevaarlijke en storende digitale reclamevitrines.

Gesproken met andere partijen zoals Centrum Management Utrecht, Utrecht Marketing en Koninklijke Horeca Nederland, om te zien of en hoe we samen dingen kunnen oppakken.

Een Visie opgesteld; in wat voor stad willen we wonen?

Een petitie opgesteld om te peilen hoeveel mensen er achter onze visie staan.

In 2019

Onze visie aangeboden aan wethouder Anke Klein, op 30 januari.

Bezwaarschriften ingediend en een hoorzitting bijgewoond (12 februari) over de digitale reclamevitrines.

We zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie 2040.

Deelgenomen aan diverse stadsbrede bijeenkomsten, o.a. over

Meegedacht over de nieuwe vergunning voor straatartiesten.

Diverse zienswijzen, bezwaarschriften en andere zaken ingediend die te maken hebben met vergunningsaanvragen voor horeca, splitsing, evenementen. In verband met privacy vermelden we niet welke, maar weet dat we er mee bezig zijn!

En in het najaar van 2019 organiseren we onze eerste bijeenkomst voor binnenstadsbewoners! Daar hoor je natuurlijk binnenkort nog meer over.

Omgevingsvisie aftrap 22 mei

D7MGVhNXoAYFOOIEnige tijd geleden waren wij, en een hele hoop binnenstadsbewoners, binnenstadondernemers, binnenstadswerkers, belangengroepen, raadsleden, ambtenaren en mensen van buiten de binnenstad uitgenodigd voor de officiele aftrap van de Omgevingsvisie Binnenstad.

Het geheel vond plaats in een goedgevulde Buurkerk. Uiteraard waren er koffie, thee en koekjes, sprekers en presentaties, een aantal geanimeerde rondetafelgesprekken van gemengde samenstelling, en een aantal vragen die je met je smartphone kon beantwoorden.  En natuurlijk een aantal commentaren van mensen uit de zaal.
Enfin, de foto’s vind je hier.

Spreiding!

Opvallend veel mensen (echt niet allemaal van Actiegroep Binnenstad 030) vonden dat er nu echt wel meer dan genoeg horeca in de binnenstad is, dat er meer horeca naar de wijken moet (in Zuilen wil men graag meer lokale horeca, weten we van bewoners daar, in Tuindorp is men blij dat Buurten er komt)
Ook het veranderende winkelaanbod, de vele toeristen en het verdwijnen van het UCK en de cultuureducatie uit de binnenstad werden genoemd als minder fijne ontwikkelingen. O ja, en graag betere restaurants, dames en heren horeca!

Sommigen vinden het dan dat bewoners negatief zijn, van de andere kant zijn bewoners de mensen die elke dag met de binnenstad te maken hebben. Die eerst misschien op een “rustig” plekje woonden en fijn konden winkelen, die nu op datzelfde plekje de hele dag horecaherrie hebben en alle leuke winkels zien verdwijnen. Het is echt anders als je ’s avonds naar je rustige wijkje in Hoograven kunt gaan!

Een aantal ondernemers/vastgoedeigenaren vertelden later dat zij de sfeer negatief vonden t.a.v. horeca en bedrijven. De rest was het daar niet helemaal mee eens: de tafelgesprekken waren geanimeerd en het was juist leuk dat hier een mix was.
De algemene teneur over de Conferentie was positief, maar ook wel kritisch: wat heeft het opgeleverd?
Want er waren wel veel binnenstadsbewoners en – ondernemers, maar weinig studenten en starters, en echt Utregs hebben we ook niet gehoord.

Hoe verder?

Hoe het gaat uitpakken weten we nog niet, maar Actiegroep Binnenstad030 doet mee en hun uiterste best om er wat moois van te maken voor bewoners van de binnenstad. Hou de website van de Omgevingsvisie in de gaten!

Foto van de Beeldbank van de Omgevingsvisie.

Politiek Café of Horeca-onderonsje?

alcoholic-beverages-bar-beverage-605408

Op maandag 13 mei vond in café Van Wegen een politiek café plaats. Normaliter ben ik bekend met de politieke cafés die door de gemeente of een politieke partij worden georganiseerd. Dit keer waren CMU (Centrum Management Utrecht, een vereniging van ondernemers in de binnenstad van Utrecht) en KHN (Koninklijke Horeca Nederland) de organisatoren en was economie de drijfveer voor het debat. Interessante vraag is hoe dit voor de organisatie de politieke kleur van de avond zou gaan bepalen, vooral omdat het deze avond om het erg belastende vraagstuk “De Omgevingsvisie van de binnenstad”  ging.

Om te beginnen: ik was niet uitgenodigd voor dit politiek café, sterker nog, burgers waren überhaupt niet uitgenodigd. Dit café ging om het gezamenlijk (achter de rug van burgers om) voorbereiden van  belangenpartijen voor exploitanten (Centrum Management Utrecht, Utrecht Marketing, Koninklijke Horeca Nederland) op de nieuwe Omgevingsvisie. Helaas waren burgers en de Actiegroep Binnenstad030, ondanks diverse uitnodigingen voor samenwerking vanuit Actiegroep Binnenstad030, niet uitgenodigd.

De avond begon goed, iedereen herkende me als onderdeel van Actiegroep Binnenstad030 en liep mij straal voorbij zonder te groeten. Bij de intro van de avond werden wij wel genoemd lacherig genoemd als zijnde ‘tegengeluid’ van de horeca-ondernemers. Echter bij de eerste vragenronde werd duidelijk dat geen enkele partij of horeca-ondernemer ook maar iets wist van de Actiegroep of wat we doen. Jammer.

Uiteindelijk, na me lang ingehouden te hebben, heb ik besloten mezelf te openbaren. Ik kreeg de microfoon, introduceerde mij als bewoner, onderdeel van de Actiegroep Binnenstad030 én, om misschien duidelijker te maken voor een bepaalde Nederlandse horecavereniging, als ‘Oude zeikerige grachtengordelbewoner’.

Ik kon gelukkig duidelijk maken dat wij helemaal niet tegen alle horeca zijn, maar tegen de verkeerde horeca en de ondernemer die er niet voor zorgt dat zij geen overlast veroorzaken. Dat wij in ons huis (binnen) willen kunnen leven, rust hebben wanneer nodig (in de nacht) en vooral zelf ook gebruik maken van de stad, Horeca en evenementen en kreeg zo een aantal aanwezige horeca-ondernemers op mijn hand en werd er eindelijk eens geluisterd.

Het leuke was dat aan het einde van de avond de partijen die mij niet wilden begroeten aan het begin van de avond, mij in ene wel konden vinden.

Mijn grote boodschap aan alle partijen in dit proces is er een die ik kopieer van de burgermoeder van Amsterdam in een boodschap richting Thierry Baudet: “Er is een groot verschil tussen jou en mij. Ik heb veel belangstelling voor jou en je standpunten en heb me grondig voorbereid. En jij hebt geen enkele belangstelling voor mij. Je ziet mij als een symbool van iets wat je haat zonder te weten waar ik nou echt voor sta en wat ik denk. Wil je een goed politicus zijn, dan moet je belangstelling hebben voor de ander”.

Auteur: Tim de Beet, woordvoerder Actiegroep Binnenstad030.

Foto van ahmad syahrir op Pexels

Leve de binnenstad van Utrecht!

Teken onze petitie!

Utrecht HVJH logo FB_TW RGBWij hebben onlangs een visie gemaakt voor de binnenstad van Utrecht voor 2023.

We zien op dit moment namelijk weinig visie vanuit de gemeente. Van alles wat verboden is wordt gedoogd. Ongeveer elke aangevraagde vergunning wordt verleend omdat het gewenste niet in strijd is met het bestemmingsplan en andere regels, maar er lijkt geen idee te zijn over een gewenst eindresultaat, laat staan een regie daarop. Niemand zegt zoiets als: “Nu is er wel genoeg horeca in de Voorstraat”. Ondertussen (en daardoor) neemt de commercie de binnenstad over met alle consequenties voor de leefbaarheid van dien.

Wij vinden dat bewoners van de binnenstad ook een partij moeten zijn in het gemeentelijke speelveld, naast gevestigde commerciële organisaties als Centrum Management Utrecht (ondernemers), Koninklijke Horeca Nederland (horeca) en Utrecht Marketing (toerisme). Vandaar onze visie, en vandaar dat wij hopen deel te nemen aan het project om te komen tot een Omgevingsvisie Binnenstad.

Onze visie overhandigen wij op 30 januari aan Anke Klein, wethouder Binnenstadszaken. En hoe goed zou het zijn als wij dan kunnen laten zien, door middel van heel veel ondertekeningen van de petitie, dat deze visie gedragen wordt door vele stadgenoten en andere mensen die van de binnenstad houden!

Daarom, lees onze visie en teken onze petitie zodat wij kunnen laten zien dat veel mensen achter ons staan. Delen met gezinsleden, buren, vrienden, kennissen, collega’s enzovoorts, in en buiten Utrecht, zou ook heel fijn zijn!

Meer informatie over de overhandiging op 30 januari volgt.

Ondersteunende verkoop in horecazaken

alcohol-bar-beer-1283219.jpgWij hebben inmiddels een aantal malen vragen gekregen over “hoe het nu zit met de horeca in de binnenstad”. Wat er nu wel en niet is afgesproken is niet helemaal duidelijk. Ook wij moeten het Horecakader soms nog eens goed doorspitten op wat er nu precies staat en hoe het precies is geformuleerd.

En omdat het elke keer doorzoeken van 60 pagina’s PDF niet echt handig is, gaan we de komende tijd een aantal punten belichten in “hapklare brokken”.

In de eerste versie van het Horecakader werd vermeld dat winkels ondersteunende horeca mogen hebben. De horeca vond dat niet eerlijk en in de definitieve versie mag de horeca dan ook ondersteunde verkoop doen.

Wat zegt het Horecakader? (blz. 16)

“Naast een sterkere detailhandelsstructuur door ondersteunende horeca in winkels, kan het voorzieningenniveau ook stijgen door ondersteunende verkoop in horecabedrijven toe te staan. Op deze manier ontstaat een gelijk speelveld voor detailhandel en horeca.

Daarbij hanteert de gemeente de volgende criteria:

 • De verkoopruimte neemt maximaal 40% (bij bedrijven tot 250 m2) of maximaal 30% (bij bedrijven vanaf 250m2 tot 1.000 m2) van het netto vloeroppervlak van het horecabedrijf in beslag.
 • Geen ter plaatse en vers bereide etenswaren (dus geen afhaalzaakfunctie).
 • De winkelruimte is uitsluitend bereikbaar via de ingang van het horecabedrijf. Een hoekje met tafels en stoelen mag. Een aparte ingang mag niet.
 • Het winkelgedeelte in het horecabedrijf moet een aaneengesloten gedeelte zijn.
 • Fragmentatie, waarbij het winkelgedeelte is opgedeeld in verschillende hoekjes, is niet toegestaan.
 • Er mag geen reclame voor het winkelgedeelte worden gemaakt.
 • Belangrijk is te vermelden dat de Drank en Horecawet verkoop in combinatie met het schenken van alcohol uitsluit.”

Dit zijn dus overeenkomstige regels als voor de ondersteunende horeca in winkels.

We hebben nog niet gemerkt dat iemand dit toepast, maar laat het ons weten als je een horeca-etablissement ziet dat ook iets verkoopt. En vooral als ze over de schreef gaan, bijvoorbeeld met een reclame-obstakel op straat!

Overigens hebben wij al eerder kanttekeningen geplaatst bij de “verkoop in combinatie van het schenken van alcohol“. Er wordt namelijk gewerkt aan het opheffen van deze regel. Nota bene onze eigen burgemeester zit in de werkgroep!

Foto van Chris F. op Pexels.com

Blurring

alcohol-beer-beverage-1128975

We schreven er al eerder over: men ziet het toelaten van het schenken van alcohol in winkels als enige redmiddel van de middenstand.

Dat is wel interessant aangezien recent onderzoek heeft uitgewezen dat alcohol minder onschuldig is dan we hopen en dat 1 glas per dag eigenlijk al te veel is.

Wat vindt de VVD?

Op 6 juni 2018 heeft VVD-er Erik Ziengs een wetsvoorstel ingediend om de Drank- en Horecawet te wijzigen. “Want het is heel normaal om een proseccotje te schenken in een schoenenwinkel en het is raar dat dat verboden is”.  Memorie van toelichting.

Wat vindt de GGZ?

De GGZ denkt echter heel anders over deze materie. 

Alcoholgebruik is namelijk een van de belangrijkste gezondheidsproblemen in ons land en het is daarom belangrijk om het alcoholgebruik verder terug te dringen.
Dat doet men vooral door het aantal verkooppunten te verminderen, zodat alcohol minder “normaal” wordt. Daardoor worden ontvankelijke jongeren en alcoholverslaafden minder snel in de verleiding gebracht om een biertje of wat anders te kopen en drinken.
Door deze blurring wordt het aantal verkooppunten juist vergroot, en wordt alcohol ineens als een “normale” begeleiding gezien van het kopen van een paar schoenen of het knippen van je haar.

Wat vindt Trouw?

Ook Trouw heeft zijn bedenkingen over de wenselijkheid van dit alles. Niet zozeer vanuit een alcoholisme-perspectief maar vanwege de verwachte “gezelligheid” in winkels:

Blurring
Uit Trouw van maandag 11 juni 2018.

 

En ook columniste Wilma van Meteren heeft haar twijfels.

Wat vindt de gemeente?

In het Horecakader staat dat het verkopen van alcoholische dranken verboden is bij winkels met ondersteunende horeca.

De gemeente heeft het ook regelmatig over “Healthy Urban Living”. Wat daarmee precies bedoeld wordt is ons niet helemaal duidelijk, maar is iets met “gezond”. Passen meer verkooppunten van alcohol daarbij?

En daarop voortbordurend, past een Bockbierfestival eigenlijk nog wel in deze tijd en op deze plaats?

Wat vinden wij?

Actiegroep Binnenstad030 is niet tegen alcohol, en ook niet tegen horeca overigens, maar wel tegen de overlast die (overmatig) alcoholgebruik in de binnenstad met zich meebrengt voor andere gebruikers van de binnenstad. Hoe makkelijker het is om alcohol te krijgen, hoe meer overlast, denken we.

Persoonlijk denken wij dat leuke unieke winkels met een goed product en goede service helemaal geen alcohol nodig hebben, maar ja, wij zijn natuurlijk slechts een klant van die winkels – wat weten wij nu helemaal van winkelen?

Photo by rawpixel.com from Pexels

Vermaakjes in de horeca

audio-close-up-club-332688

Wij hebben inmiddels een aantal malen vragen gekregen over “hoe het nu zit met de horeca in de binnenstad”. Wat er nu wel en niet is afgesproken is niet helemaal duidelijk. Ook wij moeten het Horecakader soms nog eens goed doorspitten op wat er nu precies staat en hoe het precies is geformuleerd.

En omdat het elke keer doorzoeken van 60 pagina’s PDF niet echt handig is, gaan we de komende tijd een aantal punten belichten in “hapklare brokken”.

De gemeente heeft inmiddels onze vragen over gevelbankjes beantwoord en deze staan nu in het betreffende artikel. Deze keer gaan we het hebben over de “Vermaakjes”.

Wat zegt het Horecakader? (Blz.14)

“Het komt voor dat restauranthouders speciale activiteiten willen organiseren, die verder gaan dan het verstrekken van eten en drinken. Bijvoorbeeld door het aanbieden van entertainmentactiviteiten, zoals een optreden van een muziekgroep of een DJ. Hiervoor willen we ruimte bieden voor ondernemers in de middelzware horeca, zonder dat het woon- en leefklimaat hierdoor wordt aangetast. Soms zal dit moeten worden aangetoond met een akoestisch onderzoek.

Ondernemers die actief rekening houden met hun omgeving en waarvan geen klachten bekend zijn, komen voor deze mogelijkheid in aanmerking. Om dit te waarborgen gelden de volgende randvoorwaarden:

 • In beginsel kan er voor 4 dagen per jaar een vergunning voor vermaak activiteiten worden gegeven.
 • Deze vergunning moet vooraf worden aangevraagd. Bij de aanvraag dient een plan te worden ingediend, waarin wordt aangegeven:
  • Voor welke dag(en) deze vergunning wordt aangevraagd.
  • Dat er met de buurt is gecommuniceerd en op welke wijze dit is gebeurd. De buurt betreft  in ieder geval: de drie naastgelegen panden aan beide zijden van het horecabedrijf, de direct aansluitende achtergelegen panden en het direct aan de voorzijde gelegen pand en de drie panden aan weerszijde daarvan, tenzij de afstand meer is dan 50 meter.
  • Op welke wijze de buurt op de dag zelf direct contact kan opnemen met de aanvrager en/of leidinggevende over mogelijke overlast.
 • Dat er tegelijkertijd of binnen een te korte periode binnen een buurt niet dusdanig veel vergunningen worden verleend, waardoor de woon- en leefbaarheid wordt aangetast.

Bij aangeven van overlast door omwonenden kan de vergunning worden ingetrokken. De vergunning betreft nadrukkelijk een mogelijkheid voor het uitvoeren van extra activiteiten en niet voor overschrijding van de geluidsnormen. Voor dit laatste kan ook nu al voor twee keer per jaar een aparte vergunning worden aangevraagd.”

Wat betekent dit?

Woon je in de buurt van een horecapand uit de middelzware categorie (D1, oftewel een restaurant)? Kijk dan of je tot de directe communicatiegroep van de ondernemer behoort (3 panden links en rechts, direct erachter, aan de overkant of de 3 buurpanden links en rechts daarvan). Zo ja, dan hoort de ondernemer je te informeren. Zo nee, dan zul je het uit de vergunningsaanvragen van “Mijn Overheid” moeten vernemen als je daarop geabonneerd bent.

Communicatieschema Vermaakjes
Communicatieschema voor Vermaakjes: Blauw: de horecagelegenheid; Groen: omliggende panden die een melding moeten krijgen; Wit: omliggende panden die geen melding hoeven krijgen, Bruin: straat.

In de binnenstad is het natuurlijk absoluut niet zo eenduidig als in het schema 🙂
Toch is het handig om het NU vast te stellen voor jouw situatie. Dan weet je wat je kunt verwachten!

Wij verwachten dat ondernemers hier graag gebruik van gaan maken, want met alle nieuwe horeca is de spoeling de laatste tijd steeds dunner geworden. Dat hebben de horeca-ondernemers zelf al gezegd op het Stadsgesprek van november 2015 (wij waren daarbij) en sindsdien is het natuurlijk alleen maar erger geworden.
Als je op een willekeurige avond door de stad loopt, zie je dan ook dat echt niet alle restaurants goed bezet zijn, dus een omzet-generator is van harte welkom.

We hebben nog geen vergunningsaanvragen gezien. Laat het ons even weten als je er een tegenkomt!

Een ondernemer kan van alles organiseren. Of dat overlast oplevert hangt natuurlijk sterk af van de aard van het feestje en de organisatie.
Wij gaan er van uit dat de ondernemer liefst de mogelijkheid tot “vermaakjes” wil houden en dus geen klachten wil veroorzaken.
Maar als midden in de nacht (want het is ons onduidelijk tot hoe laat dit mag doorgaan) alle glazen staan te trillen vanwege de basdreunen, of er allerlei dronken bezoekers voor je huis staan schreeuwen, plassen en kotsen dan mag je best klagen!

Klachten?

Je kunt het best direct de ondernemer bellen.

Echter, als je die informatie niet gehad hebt omdat je te ver van de onderneming woont,  of bij herhaalde overlast, doe dan een melding op de gemeentewebsite, zodat de klacht wordt vastgelegd en je een zaaknummer krijgt. Mocht het vermaakje echt uit de hand lopen, bel dan de politie EN doe een melding. De ervaring leert dat telefoontjes naar de politie niet altijd worden vastgelegd of teruggekoppeld aan de gemeente.

Meer over klagen vind je in onze introductieblog over het horecakader en op de gemeentewebsite.

Foto van Isabella Mendes.

Bockbier en krokodillentranen

Domplein

Een week of wat geleden huilden de horeca-uitbaters op de Neude dat hun uitzicht zo werd verpest door het kunstwerk van Dries Verhoeven, dat schuilgaat achter (of mede bestaat uit) een houten schutting.

Deze horeca-uitbuiters moeten dit weekeinde eens te rade gaan bij hun collega’s op het Domplein. Die bouwen zelf een kunstwerk, noemen dat openbaar café en zijn zelf de hoofdrolspelers.

Zijn er dan nu geen gedupeerden?
Natuurlijk wel! Dat zijn de bezoekers die misschien net dit weekeinde hebben uitgekozen om eindelijk eens naar Utrecht te gaan om dit mooie en monumentale plein te beleven.
En uiteraard de bewoners die niet om dit kunstwerk gevraagd hebben, maar er wel tegenaan moeten kijken.

Wij wensen alle omwonenden veel sterkte dit weekeinde!