Het beste recept voor een betere buurt

Onder het motto ‘Het beste recept voor een betere en socialere buurt, is naar elkaar omkijken en gezamenlijk een hapje eten’, worden maandelijks buurtdiners in buurthuis In De 3 Krone gehouden.
Het was eindelijk weer mogelijk (zij het op kleine schaal) en wij van Binnenstad030 (Erik, Liesbeth, Tim) kookten voor de buurt en serveerden later uit voor de buurtbewoners in het buurthuis.

Erik en Liesbeth bezig met de voorbereidingen
Tim met de salades

Het menu:

– Broccolisoep met room, spek uit de oven en gepofte pompoenpitten

– Salade van bulgur en linzen met groenten en geroosterde noten

– Sticky apple crumble met pistachenootjes

Iedereen was superblij dat dit weer mogelijk was na de lange periode van Corona!

Het dessert

Het was heel goed geslaagd en hopelijk is er volgende maand (vrijdag 10 september) een diner voor weer een iets grotere groep mensen!

Interesse? Kijk op “Buurtdiner” op de website van In de 3 Krone.

Reactienota Omgevingsvisie

Onlangs vielen de mailtjes in de bus bij diegenen die een reactie hebben gegeven op de Omgevingsvisie: het Concept is verbeterd, met meer aandacht voor wonen en het belang van cultuur en kerkgenootschappen voor de binnenstad. Daarnaast zijn er wat aanpassingen gedaan aan teksten aangaande OV, want daar was in de tussentijd meer informatie over gekomen.

Er zijn in totaal 87 reacties gekomen. Onze reactie telde officieel als 1, maar dan ondersteund door 1100 sympathisanten.

Je vindt alle documenten op de gemeentewebsite, onder punt 6. Daar vindt je o.a. het nieuwe Concept, de lijst met wijzigingen en de Reactienota met alle reacties en een antwoord.

Wat waren de reacties?

Wij zagen veel opmerkingen over

 • Meer groen; dat vindt iedereen wel fijn.
 • Te weinig aandacht voor de stad als woonplek, en voor bewoners.
 • Te weinig aandacht voor het religieus erfgoed.
 • De gewenste groei van de stad; die maakt veel bewoners nerveus, want men vindt het al erg druk.
 • Automobiliteit en parkeren; hierbij ook overlast van gestalde fietsen en (on)toegankelijkheid voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Dit was wel het meest polariserende onderwerp: van “de binnenstad moet geheel autovrij worden” tot “ik wil altijd de binnenstad gebruiken als doorgaande autoroute” en alles daartussenin.
 • “Verblijven” wordt door veel mensen gelezen als een vorm van “toerisme” of in elk geval “bezoekers”.

Bijgaand de reactienota. Het zijn 300 pagina’s!

Verblijven = Ergens kunnen zijn voor je plezier

Wij kregen tijdens onze campagne veel commentaar over onze vertaling van het woord “verblijven” naar “bezoekerseconomie”. Wij hebben het bij de projectleider nagevraagd en volgens hem betekent “Verblijven”: “Ergens kunnen zijn voor je plezier”.

Tja. We zaten er dus niet helemaal naast, he?

Gelukkig hebben veel binnenstadsbewoners ook woonplezier hoor 🙂

Maar wij zagen ook schrijnende verhalen van bewoners die gezondheidsklachten hebben door slaapverstoring vanwege nieuwe horeca of verkamering aan alle kanten van hun woning, en van mensen die de stad niet meer inkonden of -durfden wegens de slechte toegankelijkheid voor scootmobielen, rolstoelen en andere hulpmiddelen.

Vervolgstappen

Wij gaan natuurlijk de reacties en het nieuwe concept bestuderen en we houden jullie op de hoogte!

Illustratie: Jan van Haasteren, Koningsdag. (Puzzel) Helaas is deze puzzel niet meer leverbaar.

Twee petten van een bestuurslid Nederlandse Stichting Geluidshinder

Onlangs kwamen wij er achter dat een lid van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG), een onafhankelijke organisatie, ook gemeenteambtenaar is van Utrecht, en namens de gemeente optreedt in beroepszaken over geluidshinder die bewoners ervaren…in Utrecht.

Wij vinden dit een nogal rare situatie die ons doet twijfelen aan de onafhankelijkheid van de NSG.

We besloten, samen met onze partner de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast, tot een brief:

Open brief van ons:

Bestuur Nederlandse Stichting Geluidhinder

Utrecht, 16 juni 2021

Geacht bestuur, op uw website staat:

Het doel van de NSG is geluidshinder in Nederland te voorkomen en te bestrijden. Als onafhankelijke, ongebonden organisatie streeft zij daarbij naar de bescherming van (potentieel) gehinderden en van geluidsgevoelige gebieden.

Onlangs hebben wij vernomen dat uw bestuurslid, tevens ambtenaar van de gemeente Utrecht, op 11 februari 2020 als deskundige optrad namens de gemeente Utrecht in een beroepszaak bij de rechtbank Midden Nederland.

Deze beroepszaak ging over een door de gemeente Utrecht verleende vergunning voor 4 warmtepompen op het dak grenzend aan een binnenterrein aan de Mariaplaats. Omwonenden hadden hier bezwaar tegen gemaakt omdat zij daarvan geluidsoverlast vreesden en inmiddels ook hebben. Het beroep van de omwonenden is inmiddels door de rechter gegrond verklaard.

Als inwoners van Utrecht zijn wij van mening dat de dubbele pet die deze ambtenaar draagt ontoelaatbaar is. Het belang dat deze man in de rechtbank verdedigde was duidelijk in strijd met de doelstelling van de NSG.

Aangezien het niet aannemelijk is dat hij zijn baan bij de gemeente Utrecht zal opzeggen ligt het ons inziens het meest voor de hand dat hij zijn bestuursfunctie bij de NSG neerlegt. Mocht hij daartoe niet besluiten en mocht u besluiten deze man in zijn bestuursfunctie te handhaven dan is dat ons inziens schadelijk voor de geloofwaardigheid van de NSG als “onafhankelijke, ongebonden organisatie”.

Wij verzoeken u ons te laten weten wat uw positie in dezen is.

Bestuur Stichting Binnenstad 030

Bestuur Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast


Per “kerende mail”, oftewel zeer snel, hadden wij een reactie in de mailbox. Mogelijk hadden ze de brief al klaarliggen 🙂

De reactie van de NSG

Uw kenmerk:             Ons kenmerk:            Onderwerp:                                       Datum:

                                21.010                       Open brief                                        17 juni 2021

Beste mevrouw,

Gisteren ontvingen wij uw brief namens het bestuur van de Stichting Binnenstad 030 en het bestuur van de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast. In deze brief heeft U het over ons bestuurslid dhr. xxxxx. Hierin uit u namens beide besturen zorgen over onze onafhankelijkheid omdat dit bestuurslid naar uw mening een dubbele pet op zou hebben.

Met deze brief wil ik namens onze stichting hierop reageren.

Onze stichting is een kleine onafhankelijke NGO die zich o.a. inzet voor geluidsgehinderden.

Het bestuur van onze stichting bestaat uit personen die dit doen op persoonlijke titel en zonder financiële vergoeding. Deze personen hebben allemaal een deskundigheid op het vakgebied en zijn maatschappelijk betrokken. De meeste bestuursleden zijn werkzaam bij een adviesbureau of een overheidsinstantie.

Wij hechten zeer aan onze onafhankelijke positie en om die reden voorkomen we belangenverstrengeling tussen werk en de inzet voor de stichting.

Het is daarom bijv. niet mogelijk om namens de stichting te adviseren in het kader van projecten waarbij bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers betrokken zijn vanuit hun werk.

In de zaak die U in Uw brief aankaart is Dhr. xxxxx als medewerker van de gemeente betrokken. En hij is in die rol uiteraard gehouden het beleid van de gemeente Utrecht uit te voeren. 

Als stichting nemen we daar dan ook geen positie in. We voeren ook geen actie of juridische procedures tegen overheden. Naar onze mening is er zeker geen sprake van ontoelaatbare dubbele petten.

Met vriendelijke groet,

Namens de Nederlandse Stichting Geluidshinder, b/a

xxxxxxxxxxxxxx

Voorzitter

Nederlandse Stichting Geluidshinder, Postbus 381, 2600 AJ DELFT 

Wat nu?

Tja, je hebt dus pech als je in Utrecht woont en een zaak aanspant over geluidsoverlast…

Update 29-06-2021

De PVV heeft vragen gesteld.

Foto door Marc Schulte via Pexels

Digitale reclamevitrines – hoe staat het daarmee?

Ons laatste bericht over de digitale reclamevitrines dateert alweer van ruim een jaar geleden. Toen waren we in afwachting van een uitspraak van de rechter, gepland op 26 maart 2020. 

Die uitspraak is er nog steeds niet, maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is in de tussentijd. 

13-02-2020 Rechtszaak

Tijdens de zitting was al duidelijk geworden dat het beleid van de gemeente niet toestaat dat er bewegende beelden te zien zijn op de reclamezuilen. Toch zagen wij deze regelmatig; complete commercials werden op de schermen vertoond. De verantwoordelijke ambtenaar beloofde ter plekke dat dat niet meer zou gebeuren. 

De gemeenteregel is dat de borden “vrijwel statisch” moeten zijn. Maar wat “vrijwel statisch” is, daar zijn de hoge heren nog niet over uit. Zelfs na veelvuldig aandringen, weigert de gemeente nog steeds om de definitie van “vrijwel statisch” aan ons bekend te maken. 

Er zijn nog enkele meldingen en telefoontjes voor nodig om de bewegende beelden daadwerkelijk te stoppen, maar daarna zijn de reclamefilms lange tijd weg. (Maar lees vooral verder!) 

24-02-2020 Beantwoording raadsvragen

Jantine Zwinkels, Raadslid CDA, stelt op 13-12-2019 vragen in de raad en op 24-02-2020 worden ze beantwoord:

Ergens in 2020 – Zuil voor Denham verplaatst  

De reclamezuil voor Denham, die een populair fotopunt verstoorde, wordt verplaatst naar de hoek Stadhuisbrug/Oudegracht. Het prachtige beeld “Meisje op kermispaard” van d’Hont staat nu wel flink in het licht van die nieuwe locatie van de reclamezuil.  Maar ach, de toeristen willen natuurlijk liever een foto van de gracht, de Vismarkt en de Domtoren. En da’s natuurlijk prioriteit voor gemeente en Utrecht Marketing, die wil “Utrecht internationaal op de kaart zetten als slimme, creatieve, gezonde en talentvolle stad.” Overigens staat op hun website nog een foto van het beeld ZONDER reclamevitrine er voor…

Geen ontsierende vitrine meer voor dit populaire fotopunt!
En zo zag het er in februari 2019 uit

24-04-2020 – dagvaarding van JCDecaux aan de gemeente

JCDecaux (de vorige exploitant) verwijt de gemeente dat zij de concessie hebben gegund op basis van een niet-bestekconforme inschrijving van RBL. Oftewel: de aanbesteding is volgens JCDecaux niet correct verlopen.

Op 30 december 2020 heeft de rechter JCDecaux in het gelijk gesteld. De gemeente is in hoger beroep gegaan. Op 3 februari 2021 is de gemeenteraad daarover geïnformeerd.

24-07-2020 – hoe zorgvuldig zijn de locaties gekozen?

De rechter geeft opdracht aan de gemeente om te laten zien hoe zorgvuldig zij de plekken van de digitale reclamevitrines hebben gekozen. De gemeente levert vervolgens een 21 pagina’s dik document vol met foto’s genomen in de vroege ochtend waaruit zou moeten blijken dat er wel is nagedacht over de locaties. Het lijkt ons, en hopelijk de rechter ook, er meer op dat er achteraf een rechtvaardiging wordt gegeven. We hebben dat luid en duidelijk aan de rechter kenbaar gemaakt en hebben ons eigen fotografisch document bij de rechter ingeleverd waaruit volgens ons blijkt dat er niet over de locaties is nagedacht. 

26-03-2021 – een jaar na de verwachte uitspraak

De verjaardag van de geplande uitspraak gaat geruisloos voorbij. 

04-05-2021 – Dodenherdenking Domplein – vitrine draait door

Men houdt zich weer niet aan de afspraken: tijdens de Dodenherdenking zou de reclamevitrine op het Domplein op zwart gaan, zo is afgesproken. Helaas blijft deze aan. We hebben de verantwoordelijke ambtenaar erop aangesproken en hij heeft excuses aangeboden en beterschap beloofd. We gaan het zien! 

05-2021 – De Oost en de Tolsteegbrug

In mei gaat de film “De Oost” in première. Reclame hiervoor komt op de digitale reclamevitrines en ook op bushokjes, die op de Neude is zelfs aangekleed met gebladerte! Sjoerd de Boer, tegenvechter van de digitale reclamevitrines, signaleert beweging in de reclame, maar alleen in de avondspits.

Ook in mei blijkt een nieuwe digitale reclamevitrine het straatbeeld te vervuilen, ditmaal op de pas opnieuw ingerichte Tolsteegbrug. Geen bushokje, dan maar een reclamevitrine, was blijkbaar de gedachte. Terwijl een bushokje, mits met bijbehorende bus, toch echt een stuk nuttiger is dan zo’n commerciële sta-in-de-weg. Als je DUIC mag geloven, valt de hele stad erover.

Het interessante is dat de vergunning meer dan twee jaar oud is, en als een vergunning na meer dan 1 jaar nog niet gebruikt is, vervalt ie. Kortom: deze reclamevitrine staat daar geheel illegaal! Gelukkig weet Sjoerd de Boer dat allemaal, dus hij heeft een verzoek tot handhaving ingediend. 

De nieuwste illegale “aanwinst” qua digitale reclamevitrines, Tolsteegbrug.

Hoe verder?

Geen idee, maar we hebben vernomen dat de uitspraak nu staat voor 30 juni 2021.

Zie je iets dat niet klopt? Slim Melden!

Kom je iets tegen dat niet klopt, bijvoorbeeld toch bewegend beeld (anders dan de normale wisseling van beeld), dan kun je dat melden via SlimMelden (zie onder). We waarderen het ook als je ons er van op hoogte stelt. 

Categorie: Straatmeubilair 

En dan subCategorie: Reclamezuilen. 

De grootste kattenbak van de binnenstad?

De “Coronarotonde” op de Steenweg is al veel besproken. Er worden grapjes over gemaakt, de noodzaak wordt betwist en sommige mensen zijn er zelfs erg boos om. Columnist Jelle Reumer vindt dat ‘ie wel in het Centraal Museum mag komen, als ‘ie niet meer nodig is.

Hoe het ook zij, de rotonde is een markant punt geworden. Onlangs is hij zelfs vernieuwd, met nieuwe blokken met pijlen er op. Afgelopen donderdag liep ik er weer eens langs en zag dat de binnenkant helemaal volgestort is met grond. Dat belooft groen! Dat is zeer welkom op die stenige weg. Het belooft ook wel een beetje dat die rotonde er nog een poosje gaat staan, en dat vind ik minder, want ik wil heel graag weer eens “als een dom wezen zwalken in een onduidelijke beweging door de stad”, oftewel winkelen.

Ik keek wat beter en zag dat de katten uit de buurt deze plek inmiddels hadden gevonden en met overgave hadden ingewijd. Dit moet welhaast de grootste kattenbak in de binnenstad zijn, met lekker rulle compost om fijn in te graven. Dat is nog eens wat anders dan het aangestampte en platgetrapte groen van de rest van de binnenstad! Daar moet je gebruik van maken! 😁

Een paradijs voor de binnenstadskat!

Vanochtend (zaterdag) was de compost aangevuld dus alle drollen waren weer begraven. Maar wie weet is er morgenochtend weer wat te zien!

Update 24-04-2021

Inmiddels is de bak voorzien van struiken, planten en….🤣 😻

De toekomst van de Strosteeg

Voor de Strosteeg, in het centrum van Utrecht, is een visie gepresenteerd voor het vervangen van de enorme parkeergarage en omliggende bebouwing.

Er zijn vraagtekens bij onder andere het slopen van het rijksmonument naast de garage: een van de oudste drukkerijen van Utrecht.
Het nieuwe voorstel voor de indeling van het gebied na de sloop van de parkeergarage presenteert zich als ‘herstel van binnenhofjes en steegjes’, echter de nieuwe bebouwingshoogte (een appartementengebouw van max. 15 meter) ligt ver boven de gemiddelde authentieke bebouwingshoogte uit de omgeving en steekt zelfs uit boven de bestaande kolossale parkeergarage.

Jammer genoeg blijft een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst achterwege. Deze nieuwe lege plek, direct bereikbaar vanaf de Oudegracht, heeft na de sloop van de parkeergarage juist een grote potentie om een bijdrage te kunnen leveren aan de geformuleerde toekomstvisie van Utrecht centrum in CU2030: ‘a Healthy Urban Boost’. Het zou zo mooi kunnen worden, zowel voor bewoners als voor bezoekers.
Maar helaas, de verschillende belangen van zowel de ontwikkelaar, de eigenaar van de parkeergarage en de gemeente laten hier geen ruimte voor.

De huidige Visie Strosteeg is in te zien via de volgende link:
Strosteeg: opnieuw inrichten | Gemeente Utrecht

LET OP!
De gemeente heeft aangegeven dat iedereen tot 15 januari 2021 een kans heeft te reageren op de visie via strosteeg@utrecht.nl

Laat je stem en ideeën horen voordat het te laat is!

Dit artikel is geschreven door een aantal buurtbewoners die de monumentale drukkerij graag een nieuwe invulling willen geven.

Foto: In het midden de parkeergarage, daarnaast de drukkerij (de twee lange paralelle daken). Gemeente Utrecht

Hoe woont het in het bestaande voetgangersgebied?

Rainy Day

Dit is het verhaal van iemand die al lang in het bestaande voetgangersgebied woont:

Mijn vriendin en ik wonen en werken al vele jaren in het bestaande voetgangersgebied. Toen we hier kwamen wonen was het voetgangersgebied er al, maar we hebben van tevoren niet helemaal goed de consequenties ingeschat. Dat is misschien wat naief. Natuurlijk heeft wonen in het voetgangersgebied voordelen, zoals praktisch geen lawaai van doorgaand verkeer, en minder milieuvervuiling. Maar je moet wel met de nadelen leren omgaan.

Werken

Wij werken over het algemeen vanuit huis, ook vóór COVID-19, maar af en toe moeten we bij een van onze klanten zijn. Dat doen we meestal per auto.
Onze auto staat in een parkeergarage op 8 minuten lopen. Hierdoor gebruik je de auto alleen als je hem echt nodig hebt. Het kost ongeveer 15 minuten om van voordeur tot op de ring te komen.

Eerst hadden we geen vergunning. Dat is echt een aanslag op je vrijheid. Ik werk vaak met zware, waardevolle zaken die ik elke nacht thuis moet opslaan. Toen konden we dus niet met de auto voorrijden en de spullen thuisbrengen.

Vervolgens hebben we een vergunning aangevraagd. Het aanvragen ging op zich prima, maar het publiek wordt steeds agressiever en onbeschofter, vooral op marktdagen, en let er niet op dat je daar rijdt met een vergunning. Dat is tamelijk onprettig. Er is zelfs een keer iemand zomaar in mijn auto gaan zitten.
Mijn vriendin en ik moeten nu dus extra goed letten op de veiligheid. Mijn vriendin moet bij de auto blijven staan terwijl ik de spullen veilig opberg.
We moeten continu nadenken: “wanneer kan ik bij m’n huis komen”, of “moet ik de spullen al eerder naar de auto brengen?” Omdat we het, om veiligheidsredenen, niet prettig vinden te rijden tussen veel publiek, lopen we regelmatig met alle zware spullen te sjouwen naar de garage.

Klussers

Ik zou niet snel een kluswoning in het voetgangersgebied kopen. Als je voordeur alleen te voet bereikbaar is betekent het dat het bij grote klussen of je huis verbouwen een hele puzzel is om de bouwmaterialen bij je huis te krijgen. Dat moet in stukjes en beetjes. Je moet ook alle materialen binnenshuis opslaan. De aannemer en werklieden kunnen niet in de nabijheid van je huis parkeren. Ook bij kleine klussen kan de loodgieter kan de loodgieter of timmerman de auto (met gereedschap) niet in de buurt kwijt, dus een hoop klussers hebben überhaupt geen zin om te komen als ze horen dat je in het voetgangersgebied woont.

Bezorgen

Online bestellen is ook een heel gedoe. Bezorgen kan alleen binnen venstertijden. De Picnic bezorgdienst heeft al vele jaren ruzie met de gemeente Utrecht om in het centrum te rijden met ELECTRISCHE auto’s. De bezorger parkeert 400 m. verder en komt lopend met de boodschappen!!
Het aantal keren dat ik gebeld ben met “ik kan niet bij uw huis komen, kunt u de spullen even halen” is niet meer te tellen. Hoe moet dat met de spullen die je (door COVID-19) veiligheidshalve niet meer in een winkel wilt kopen? Elke bezorging betekent veel regelwerk omdat het binnen de venstertijden moet plaatsvinden.

Doordat je zo weinig bij je huis kunt komen duurt alles erg lang. Zo wil ik op dit moment al maanden een kastje halen, maar daar heb ik dan een huurauto voor nodig gezien het formaat. Voor de huurauto heb je geen vergunning, dus die kan alleen op de venstertijden naar binnen. Heb je een leenauto van de dealer, kom je ook niet bij je huis.

Het hele systeem van vergunningen bevat nul flexibiliteit. Even online een ander kenteken doorgeven? Kan niet. Ik snap dat daar misbruik van gemaakt kan worden, maar je zou elke bewoner een strippenkaart voor bijvoorbeeld 12 keer per jaar een ander kenteken kunnen geven, of een andere creatieve oplossing. Dan had ik m’n kastje al kunnen hebben…

Bezoek

Bezoek kan alleen komen lopen. Dat betekent dat ook mensen met beperkingen niet meer kunnen langskomen, want een taxi mag hier alleen met vergunning komen, en maar weinig taxi’s hebben die. Mijn moeder is in 2013 voor het laatst bij ons thuis geweest. Dat vinden we heel triest, ze kan dus niet meer zien hoe we leven.

Kinderen

Als we kinderen zouden hebben zouden we hier weg moeten, zo simpel is het.

Gezondheid

Ik heb het stukje op de site over de dame met de acute buikproblemen met aandacht gelezen. Inderdaad, dit is ook onze grootste angst. Als ons plotseling iets gaat mankeren hebben we een serieus probleem.

Ik had een keer oogproblemen ’s nachts. Ik zag helemaal niets en mijn vriendin was even weg. Toen had ik als plan opgevat: ik strompel naar het politiebureau op het Paardenveld en meld me daar. Gelukkig ging het later beter met mijn zicht.

Zolang je gezondheid goed is, is het wel te doen met de beperkte vrijheden, maar je moet niet echt iets gaan mankeren. Dat is toch wel een belangrijk punt, begin ik steeds vaker te denken. Als je bijna dood bent komt er wel een ambulance natuurlijk, maar het gaat om de tussencategorie.

Geen enkele vriend kan met de auto naar je toekomen, om voor je te zorgen, simpelweg omdat deze persoon geen vergunning heeft. Dus moet je met een taxi, en als die al rijden midden in de nacht moet je er een hebben met een vergunning. Ik heb al vaak gehad dat ze niet voor mijn huis wilden komen (terecht, want ze riskeren een boete), dus wat moet je dan?

Advies?

Ik zou zeker geen kluswoning kopen in een voetgangersgebied, je hebt dan echt een megaprobleem als je wilt verbouwen. Overweeg goed of je met de vrijheidsbeperkingen overweg kunt, zowel fysiek als psychisch! Tja, en verder, zie hierboven.

Naam bij de redactie bekend.

Foto van Fanja Hubers-de Jong op Flickr.

Krijtreclame

Cultuur in de dop vs. cultuur door je strot…

Heel lang heeft er in de Utrechtse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gestaan dat je niet met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof op de openbare grond mag kliederen.
In de zomer van 2018 spuiten vier studenten voor de grond van de universiteitsbibliotheek op de Drift een actie-leus met spuit-krijt. Ze krijgen alle vier een bekeuring van 140 euro en dat schiet SP in het verkeerde keelgat. Actie-leuzen zitten in hun DNA en dus vinden ze dat dit moet kunnen. Ook de PvdD sluit zich hier snel bij aan, want die maken van hetzelfde goedje gebruik om hun slogans op straat achter te laten. Het charme-offensief dat ingezet wordt gaat helemaal los op dat ‘kinderen toch moeten kunnen krijten!’. Dat er in al die jaren dat het verbod geldig is, nog nooit een boete voor krijten aan kinderen is uitgedeeld wordt voor het gemak buiten beschouwing gelaten.

Het inzetten van kinderen helpt en op 5 juli 2018 besluit de raad unaniem dat het verbod op krijten uit de APV moet. Feest alom, want kinderen kunnen eindelijk krijten! En nogmaals, zolang het verbod gold is er NOG NOOIT een boete aan kinderen uitgedeeld.

Het duurt even voordat het doorgevoerd wordt in de APV, maar op 21 mei 2019 is het dan eindelijk zover. Stoepkrijten is officieel toegestaan in Utrecht. Broeva! Haro!

Hoera, een nieuw reclamekanaal!

Verf, 2019, Maartensbrug

De marketingmensen ruiken hun kans en bijna onmiddellijk na het opheffen van het krijtverbod verschijnen er reclames met spuit-krijt in de Utrechtse binnenstad. En niet op de minste plek, maar op het Domplein en de Maartensbrug. En dan blijkt maar weer dat de Utrechtse handhavers hun bijnaam van wegkijkers meer dan waard zijn. Als eind augustus 2019 aan de gemeente wordt gemeld dat die spuit-krijt reclame van de schouwburg op de Maartensbrug er toch wel erg lang ligt, speelt de gemeente de vermeende onschuld. Het wordt, ondanks meldingen en aansporingen zolang genegeerd, dat als ze in oktober het eindelijk willen weghalen, het zo hard is geworden dat de stenen vervangen moeten worden. Dat de handhavers wegkijken is op zijn minst bijzonder te noemen omdat ze het handhavingsprogramma 2019 speciaal nog zeggen dat ze letten op illegale reclame:

Uit: handhavingsprogramma 2019

In het handhavingsprogramma van 2020 staat overigens exact dezelfde tekst over illegale reclame uitingen. (pagina 8)

Vetkrijt en sticker, 2020, Noorderstraat

Maar zelfs dan krabt geen enkele ambtenaar of politieke partij zich even achter de oren. Het opheffen van het verbod ‘zodat kinderen weer konden krijten’ heeft er voor gezorgd dat de reclamejochies een extra manier hebben om nog meer reclame over de Utrechtse burger uit te strooien. Dat het Utrechtse politiek niet boeit dat ze de deur voor de snelle reclamejongens opengezet hebben, blijkt wel als in september van dit jaar reclame van het Centraal Museum op straat verschijnt. En dit keer niet eens op plaatsen waar veel toeristen of zo komen, maar gewoon in de Biltstraat en de Wittevrouwenkade, op de Maliesingel en de Wittevrouwensingel, aan de Nieuwegracht en op de Twijnstraat. Niet alleen vetkrijt, maar ook een sticker met zo te voelen een plastic coating.
En weer schittert handhaving door wegkijken. Bij meldingen regeren ze doodleuk met ‘niets gezien’.

Minder dan 31 dagen zichtbaar mag

De regels omtrent reclame staan onvergunde reclame toe als het tijdelijk is (minder dan 31 dagen zichtbaar). Dit keer heb ik niet netjes gemeld en gemeld en gemeld en gemeld, maar na de 30 dagen direct een handhavingsverzoek gedaan. Dat verloopt medio december. Maar als ze tot zo lang wachten, dan mogen ze weer met nieuwe stoeptegels en straatklinkers aankomen.

Er zijn genoeg oorlogen die moeten stoppen zoals de war on cash of de war on drugs. Maar het gevecht tegen reclame en vooral de opdringerige, blijf ik voeren!

Auteur en foto’s: Sjoerd de Boer, Binnenstatter.

Weg met het tijdelijke voetgangersgebied!

Vanaf 5 juli 2020 is het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad tijdelijk uitgebreid om voetgangers meer ruimte te geven in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Wij hebben in de periode van 23 juli t/m 16 augustus een enquête beschikbaar gemaakt voor iedereen die een mening wilde geven over de voor- en nadelen van dit voetgangersgebied.
Hierbij de eerste conclusies.

Werkwijze en getallen

De enquête is bekend gemaakt via een email-nieuwsbrief naar onze mailinglijst en via social media. We hebben maar liefst 376 reacties ontvangen, waarvan 36 dubbelen*, dus we bleven over met 340 reacties. Dat betekent dus dat het onderwerp wel speelt!
De rolverdeling was als volgt:

Hoewel niet onze achterban hebben toch 10 ondernemers/werkenden de moeite genomen hun visie te geven.

Conclusie: men is NIET blij met het voetgangersgebied!

De overall score was als volgt:

Maar liefst 58% van de respondenten vindt het TVG “vreselijk” of “matig vreselijk”.
Slechts 25% vindt het “geweldig” of “matig geweldig”.

Als we de resultaten uitsplitsen naar de verschillende groepen, dan is dit de situatie:

“Vreselijk” en “matig vreselijk” zokm de populairste oordelen!

Wat vindt men dan zo vreselijk?

Aangezien dit een open vraag was, zijn er meer nadelen genoemd dan respondenten zijn

Wat vindt men de voordelen?

Aangezien dit een open vraag was, zijn er meer voordelen genoemd dan respondenten zijn

Zijn er andere oplossingen voor dit “probleem”?

De antwoorden zijn samen te vatten tot:

 • Er is geen probleem: er is voldoende ruimte! Zeker op werkdagen. Nut en noodzaak is voor veel respondenten totaal niet duidelijk.
 • Er zijn heel veel manieren om meer ruimte te maken die gekenmerkt worden door het woord ‘minder’ …… (consumptiedrift, toeristen, uitstallingen, et cetera) of spreiding van mensen in de tijd.
 • Maak je regels? Handhaaf ze dan!
 • Overige oplossingen, te divers om nu te noemen.

Enkele observaties:

 • Hoewel het Wijkbericht een belangrijke informatiebron is geweest, vonden veel respondenten dat zij niet tijdig of onvoldoende geïnformeerd zijn. Dat geldt vooral voor de bewoners van het TVG, maar zeker ook voor bezoekers, die vaak ter plekke pas merkten dat ze niet verder konden met hun fiets of auto.
 • De bedrijven in het tijdelijk voetgangersgebied reageren wisselend. Sommige geven aan dat klanten wegblijven doordat zij het centrum mijden. Dit stemt overeen met de nadelen die door de klanten/bezoekers genoemd worden.
 • Men geeft aan dat het voetgangersgebied nu in zijn totaliteit te groot is geworden om geheel lopend te doorkruisen.
 • De open vraag over handhaving levert veel klachten op. De verkeersregelaars deden hun best maar konden niet voorkomen dat veel (brom)fietsers de regels aan hun laars lappen. Dit vergroot het gevoel van onveiligheid in het tijdelijk voetgangersgebied (zie hierboven bij de nadelen).
 • Meer dan 50% van de respondenten stelt prijs op een evaluatie met de direct betrokkenen – slechts 18% stelt daar geen prijs op.

Wat doen we met deze informatie?

Wij hebben dit inmiddels aan de betreffende wethouders en de verantwoordelijke ambtenaar voor het voetgangersgebied gestuurd.
Daarnaast informeren wij natuurlijk onze achterban en de Raadsleden.

Wij willen graag met de gemeente in gesprek over oplossingen die tegemoet komen aan de veiligheidseisen die voor Corona gelden, die de nadelige gevolgen beperken voor bewoners, ondernemers én bezoekers en de positieve gevolgen uitbuiten. Er zijn diverse suggesties uit de enquête gekomen die wij graag delen.
De bewoners vinden de huidige situatie een forse ingreep in de leefbaarheid van de binnenstad, zeker omdat die zo abrupt en zonder overleg is genomen.

Uit een goed overleg met bewoners kunnen dan vervolgens lessen geleerd worden voor een meer permanente invulling van de openbare ruimte in de Binnenstad in de toekomst.

Uiteraard werken we de resterende vragen en antwoorden uit, en analyseren we de resultaten verder. We verwachten dat daar ook nog acties uit volgen.

Tot slot

Eén opmerking van een geënquêteerde sprong er uit:

 • wees eerlijk: gebruik ‘corona’ niet voor het beleid ‘autoluwe stad’
 • overleg eerst met bewoners voordat ze een actiegroep opstarten
 • zorg voor parkeergelegenheid voor bewoners
 • bewoners maken de stad: maak contact met hen

———————————————————–

* Het was mogelijk om meer dan eens de enquête in te vullen. Wij hebben op basis van tijd, emailadressen en postcode meervoudige inzenders (36) uit de resultaten gehaald.

De Omgevingsvisie – schrijf je mee?

 

Logo rood png

FlyerJuly2020

Jullie weten wellicht dat wij betrokken zijn bij de Omgevingsvisie 2040 voor de binnenstad. Velen van jullie hebben al meegedaan aan gesprekken en conferenties. Vanwege Corona worden de gesprekken momenteel vooral online gevoerd. Dat is niet ieder’s ding, maar…er is ook een website waar je jouw ideeën en suggesties op kwijt kunt.

De gemeente Utrecht wil graag veel partijen betrekken bij deze Omgevingsvisie. Omdat de binnenstad “van iedereen” is, kan iedereen er ook zijn zegje over doen, ook partijen die minder oog hebben voor de leefbaarheid van de binnenstad.

We begrijpen dat voor veel Utrechters de “korte termijn” nu nóg belangrijker en urgenter is dan anders, maar de gemeente is NU aan het denken over de lange termijn, dus het is belangrijk om als bewoner van de binnenstad daar nu óók over na te denken. De binnenstad is ONS woongebied en de vormgeving en inrichting daarvan in de komende decennia is voor iedereen van belang, en al helemaal voor bewoners! Laten we als Utrecht-binnenstad-fans onze stem laten horen!

Doe je mee? Vanaf de site van de Omgevingsvisie kun je naar de Denkrichtingen pagina, en vanaf daar naar alle richtingen en je mening geven. Alle denkrichtingen kunnen nog veel reacties gebruiken!
De gemeentelijke trekkers van de denkrichtingen gaan op 20 juli aan de slag, dus je hebt nog ruim een week.

We gaan deze week ook weer flyeren om dit onder de aandacht te brengen.