Enquête “Overlast in de binnenstad” – overige resultaten

Kruising - foto 2

Hier is nummer 3 over de enquête voor binnenstadsbewoners. Voor achtergrondinformatie: zie onze eerdere blog.

In de vorige blog werd helder dat geluid, en dan met name geluiden van mensen, een stevig issue is in de binnenstad.

Maar we hebben naar meer ‘overlastzaken’ gevraagd.

Hieronder de resultaten daarvan. Klip en klaar, zonder veel poespas.

Hinder(nissen) in de publieke ruimte

Dit omvat in onze enquête: fiets- of scooterparkeren, vernielingen/vandalisme, uitstallingen zoals reclameborden, belemmering verkeersdoorstroming door laden & lossen of terrasmeubilair dat in de weg staat.
82 % van de respondenten heeft hier mee te maken.

Op de vervolgvraag hoe men dat ervaart zijn de percentages;

 • ik vind het niet vervelend                                         5 %
 • ik vind het wel te doen                                             13 %
 • ik vind het vervelend                                                21 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                43 %.

Dus: 64 % ervaart hinder of ergert zich in de publieke ruimte, waarvan maar liefst 43 % het zelfs heel erg vervelend vindt.

Hygiëne

In deze categorie valt: urine/braaksel, zwerfafval, peuken en ongedierte.
Hier heeft 81 % van de respondenten mee te maken.

Ook hier is naar de ervaring gevraagd:

 • ik vind het niet vervelend                                          4 %
 • ik vind het wel te doen                                             16 %
 • ik vind het vervelend                                                28 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                33 %.

Hieruit blijkt: 61 % ervaart hinder van deze zaken, waarvan 33 % in ernstige mate.

Geurhinder

Volgens de Volksgezondheidsmonitor ondervindt 18 % van de binnenstadsbewoners hinder/ernstige geurhinder van restaurants en snackbars.
In onze groep ruikt 65 % wel eens wat: rook van sigaren/sigaretten/joints, afval (al dan niet in containers) of bereiding van eten. De beleving is:

 • ik vind het niet vervelend                                        13 %
 • ik vind het wel te doen                                             17 %
 • ik vind het vervelend                                                20 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                15 %.

Hieruit blijkt: 35 % ervaart hinder van geuren, waarvan 15 % in ernstige mate.

Dit onderwerpt scoort op alle fronten het laagst in onze enquête.

Agressie

We hebben onze groep ook gevraagd of ze nog aanvullingen hadden. De belangrijkste daarvan was ‘agressie’: als je mensen aanspreekt die overlast veroorzaken. Een enkeling geeft aan de sfeer in de straat na 21:00 uur niet prettig te vinden en heeft diverse keren met agressie te maken gehad.

Tip: mocht iemand opnieuw een dergelijke enquête willen houden, neem de agressie dan mee!

Wordt (wederom) vervolgd!

Auteur: Jeanne Bogers

Op zoek naar ‘GELUID – OVERIG’ uit de Volksgezondheidmonitor

Enquete2

(foto van Ton tV)

Binnenstadsbewoners die het geluk hadden de link naar onze enquête te vinden én zo aardig waren ´m helemaal in te vullen, hebben zeer interessante informatie verstrekt.

 Voor ´geluid´ maken we een onderscheid naar:

1. Geluid dat je in de hele stad kunt verwachten

2. Geluid waarvoor je in de buurt van een horecazaak moet wonen

Geluid in de hele binnenstad

Dit omvat in onze enquête: luidruchtige passanten, vertrekkende bezoekers, maaltijdkoeriers op brommers/scooters of feestboten:
90 % van de respondenten heeft hier mee te maken.

De vervolgvraag is: hoe ervaar je dat? De resultaten zijn als volgt:

 • ik vind het niet vervelend                                         2 %
 • ik vind het wel te doen                                             17 %
 • ik vind het vervelend                                                21 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                 50 %

Ergo: 71 % ervaart geluidshinder, waarvan maar liefst 50 % het zelfs heel erg vervelend vindt.

Geluid nabij horeca

In de buurt van horeca hebben we het volgende in de aanbieding: rokende bezoekers op straat/terras, muziek/bezoekers op terras, laden en lossen door leveranciers, installaties/ventilatoren/airco, muziek/bezoekers in de zaak, storten van glas/legen van glascontainers of opruimen van het terras:
86 % van de respondenten heeft hier mee te maken.

Ook hier is naar de ervaring gevraagd:

 • ik vind het niet vervelend                                          4 %
 • ik vind het wel te doen                                             20 %
 • ik vind het vervelend                                                27 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                35 %

Hieruit blijkt: 62 % ervaart geluidshinder, waarvan 35 % in ernstige mate.

Het lijkt erop dat de tolerantie ten opzichte van deze geluiden groter is dan het geluid in de gehele binnenstad: iets meer mensen vinden het wel te doen en beduidend minder mensen vinden het heel erg vervelend.

Kortom:

Van onze groep respondenten ervaart het overgrote deel veel geluidsoverlast die aan horeca te relateren is. De top-5 van irritant geluid is:

 • Luidruchtige passanten
 • Vertrekkende bezoekers
 • Rokende bezoekers op straat/terras
 • Muziek/bezoekers op terras
 • Feestboten

Opvallend: dit is praktisch allemaal menselijk stemgeluid…

Gelukkig heeft de gemeente Utrecht voldoende expertise in huis te om te kunnen beoordelen of dit in de binnenstad een ´gezonde´ situatie is.

Wordt vervolgd!

Auteur: Jeanne Bogers.

De enquête – hoe het zo gekomen is

Parade

Foto: Jan Knoop

De Actiegroep Binnenstad030 houdt van feiten. Meningen ook wel natuurlijk! Maar in deze tijden van ‘alternative facts’ lijkt het ons goed om eens kritisch naar het fenomeen Horeca te kijken.

Horeca

Helaas zijn harde feiten over de Horeca nauwelijks online te vinden. Zoals de simpele vragen:

 • Hoeveel horeca-zaken telt de gemeente Utrecht in zijn geheel en hoeveel zijn daarvan in de ‘klassieke’ binnenstad (= tussen de singels) te vinden?
 • In welke categorie vallen deze?
 • Hoeveel zaken hebben officieel geen exploitatievergunning nodig maar vallen gezien hun aard en mogelijke ‘hinder’ wel onder ‘horeca’?
 • Een kaart van Utrecht waarop de situatie 2012 en de jaarlijkse groei van de exploitatievergunningen te zien is.

Mocht je deze feiten wel weten te achterhalen, heel graag!

Enquete Wijkraad Binnenstad, 2013

Daarom hebben we ons maar op de bewoners van de binnenstad geconcentreerd.
Het idee is en was om de ‘lasten’ van de binnenstadbewoner in kaart te brengen.
Dat idee is niet nieuw. Vijf jaar geleden is in opdracht van de Wijkraad Binnenstad door de afdeling Onderzoek van de gemeente een enquête verspreid via de Binnenstadskrant (verspreidingsgebied: ‘klassieke’ binnenstad + Hoog Catharijne + Hoog Boulandt/Bleekstraat). De resultaten daarvan kun je hier vinden. Toen was de meerderheid van de respondenten van mening dat er (meer dan) genoeg horeca in de binnenstad aanwezig is. Het rapport is de moeite waard om te lezen. De resultaten beslaan 8 pagina’s…. dat is wel te doen, toch? Daarna volgen 25 pagina’s met opmerkingen die nog onverkort van kracht zijn.

Volksgezondheidsmonitor

Logischerwijze vullen alleen mensen die last hebben zo’n enquête in. Dat effect treedt niet op bij onderzoeken die de gemeente zelf houdt over allerhande onderwerpen. Via de Volksgezondheidsmonitor zijn open data beschikbaar, waarin goed te zien is waarin de Binnenstad afwijkt van het gemiddelde van de stad. Ik noem hieronder alleen de factoren waarin op het gebied van geluid en geur de binnenstad statistisch significant afwijkt.

In de binnenstad:

 • Heeft een lager percentage bewoners hinder/ernstige geluidshinder door wegverkeer > 50 km/uur: 8 (stad: 26 %)
 • Heeft een hoger percentage bewoners ernstige geluidshinder door wegverkeer < 50 km/uur: 12 (stad: 7 %)
 • Heeft een lager percentage bewoners geluidshinder door vliegtuigen of treinen: 2 en 5 (stad: 12 en 9 %)
 • Heeft een véél hoger percentage bewoners hinder/ernstige hinder door ‘overig geluid’: 33 (stad: 16 %). De binnenstad staat hier ook eenzaam aan top. Zuidwest staat op nummer 2 met 19%
 • Heeft een hoger percentage bewoners hinder/ernstige geurhinder van restaurants en  snackbars: 18 (stad: 7 %).

“Overig geluid”?

En toen werden wij wel nieuwsgierig naar dat ‘overig geluid’. Want een herhaling van de onderzoeken die er al zijn heeft geen nut. Dus hebben we als bewoners zelf een enquête gemaakt. Met maar liefst 23 ‘hinderpunten’.
De enquête is verspreid onder personen die in het voorjaar van 2017 naar een bijeenkomst zijn geweest, georganiseerd door de Wijkraad. Toen ging het over de uitgangspunten die aan deze horecanota ten grondslag liggen.
Daarnaast was er een link naar de enquête aangegeven in de tekst die we op petities.nl hebben geplaatst. Helaas was gedurende een behoorlijke tijd deze link niet correct……

Desondanks hebben 303 personen de enquête ingevuld:

 • 20 daarvan bleken niet in de ‘klassieke’ binnenstad te wonen
 • 13 daarvan wonen ‘aan de rand’ (dus bijvoorbeeld aan de singels, maar aan de overkant
 • 14 daarvan geven aan geen enkele overlast te ervaren

Dan houden we 256 respondenten over: naar ons idee voldoende voor een verkennende verdiepingsslag: we wilden namelijk graag weten hoe de ‘last’ ervaren wordt. Heb je wel horeca naast/onder je maar géén last? Of heb je last, maar vind je het wel te doen? Ervaar je de last als ‘vervelend’? Of vind je het juist heel erg vervelend?
Alle respondenten tezamen geven zo input op de vraag: wat zijn de ‘lasten’ van het wonen in de binnenstad? En welke overlast wordt als het meest vervelend ervaren?

Morgen meer…!

Auteur: Jeanne Bogers