Wat hebben we gedaan in 2020?

Ook in 2020 hebben wij weer op allerlei manieren van ons laten horen:

 • Gedurende het jaar hebben we diverse zienswijzen en bezwaren ingediend, vaak samen met omwonenden, tegen overlast van horeca, permanente uitbreiding van terrassen, of nieuwe horeca op plekken waar dat niet is toegestaan of ongewenst is.
 • Buurthuis In de 3 Krone heeft enkele bijeenkomsten georganiseerd over “Drukte in de binnenstad”, waar wij aan hebben meegedaan. Helaas moesten de laatste twee middagen worden geschrapt wegens COVID-19.
 • We hebben beroep aangetekend tegen het besluit over digitale reclamevitrines. We hebben een hoorzitting bijgewoond, waarop ter plekke werd beloofd dat er geen full-motion reclamefilmpjes meer zullen worden getoond.
  Daarna heeft de rechtbank de gemeente gevraagd om duidelijk te maken hoe het toegezegde maatwerk tot stand is gekomen. Wij hebben daar een reactie op gegeven en we wachten nu op de uitspraak. Vanwege COVID-19 duurt het allemaal langer dan gepland.
 • We hebben stadsgesprekken bijgewoond en een zienswijze ingediend over de Locatieprofielen Evenementenlocaties. Vanwege COVID-19 is dit project helaas gestopt en of, hoe en wanneer dit weer verder gaat is onduidelijk.
 • We hebben ons het hele jaar ingezet voor de Omgevingsvisie Binnenstad 2040: meegedaan aan bijeenkomsten over openbare ruimte, verkeer, groen, energie, klimaat en natuurlijk leefbaarheid! De laatste fysieke bijeenkomst was op 11 maart over ‘Leven in de binnenstad’.
  Daarna ging alles digitaal. We hebben bewoners opgeroepen om commentaar te geven op alle onderwerpen op Ubinnenstad2040.nl. Jammer genoeg is deze website nu uit de lucht.
  De Omgevingsvisie ligt nu ter besluitvorming (vrijgeven voor inspraak) bij burgemeester en wethouders. Wordt snel vervolgd!
 • We hebben ook enkele brieven geschreven aan de raadsleden, wethouders en projectleiders van de gemeente over de COVID-19 maatregelen, zowel over het voetgangersgebied als over de horecaterrassen.
 • Ook loopt er nog steeds een belofte om overlast van de horeca aan te pakken. Deze belofte is in 2018 gedaan, bij de behandeling van het Horecakader, en wij hebben de gemeente aan deze afspraak herinnerd. Half januari is er een gesprek met de projectleider.
 • Gedurende het jaar hebben we diverse mensen geadviseerd met het reageren op plannen voor bouwen of ruimtelijke herinrichting in de buurt. Hoe hou je je op de hoogte van wat er gebeurt, hoe kun je reageren op plannen, welke middelen zijn er om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren?
 • Op de valreep van 2020 hebben we ons gebogen over het Mobiliteitsplan 2040 en de Parkeervisie, beiden zijn onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht. Wij bereiden een zienswijze-actie voor; dus binnenstadsbewoners, hou je brievenbus in de gaten!
  (Wil je helpen flyeren? Laat het ons dan weten.)

Kortom, ondanks alle lockdowns en beperkingen hebben we niet stilgezeten, en dat gaan we ook in 2021 niet doen. Een nieuwe bewonersbijeenkomst staat hoog op ons verlanglijstje, om maar eens wat te noemen. Maar ook andere activiteiten staan op de planning.

Daarom kunnen we nog steeds hulp gebruiken; vind je het interessant om je in deze materie te verdiepen, ben je goed in schrijven, teksten vormgeven of illustreren, hou je van data-analyse of heb je een eigen leefbaarheids-stokpaardje? Doe met ons mee – ons emailadres staat rechtsboven op de pagina!

Illustratie van solargaria op FreeDigitalPhotos.net

Bezwaar maken tegen het tijdelijke voetgangersgebied?

De gemeente besloot op 20 oktober 2020 het tijdelijke voetgangersgebied te verlengen, met uitzondering van het gebied Oudegracht-Zuid. Niet vanwege de Corona-nood-wetgeving: er is een officieel verkeersbesluit genomen, zo kan de termijn langer worden. Neude, Schoutenstraat, Korte Minrebroederstraat, Annastraat (deels), Oudkerkhof, Zadelstraat en Servetstraat worden toegevoegd aan het al bestaande voetgangersgebied . Dit besluit geldt voorlopig tot 31 december 2021, maar de gemeente trekt het besluit eerder in zodra de richtlijnen van het kabinet en het RIVM dit toelaten.

Wat vindt u er van?

Bent u er blij mee? Dat is mooi – u hoeft dan niet verder te lezen. Het mag wel natuurlijk 🙂

Hebt u bezwaar tegen het wonen in een voetgangersgebied, of bezorgt het voetgangersgebied u hinder op een of andere andere manier (bijvoorbeeld omdat u een bestemming in het gebied niet goed meer kunt bereiken), dan kunt u zich bij ons aansluiten voor een gezamenlijk bezwaar. Dat kan ook als u niet in het gebied woont.
Hieronder vindt u ons officiële bezwaarschrift en een formulier om u aan te sluiten.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.

Laat uw mening horen!

Hoewel het besluit officieel tijdelijk is, is het verstandig NU een bezwaar in te dienen als u bezwaren hebt, en wel hierom:

 • als er veel bewoners bezwaar maken is dat een politiek signaal;
 • mocht de uitbreiding later definitief gemaakt worden, dan staat u sterker bij uw protest.

Waar baseert de gemeente zich op?

Het besluit van de gemeente is o.i. inhoudelijk niet sterk onderbouwd.

 • Het besluit rept niet over tellingen: in welke straten lopen of rijden hoeveel voetgangers, fietsen en auto’s? Geeft meer ruimte in de Annastraat minder druk op de Steenweg? Hoe druk was het deze zomer op het Oudkerkhof en de oostkant van de Neude?
 • Alternatieven, zoals de auto en het parkeren weren, maar de fietser wél toestaan, of een strengere handhaving bij meer drukte, zijn niet overwogen.
 • Participatie van bewoners is niet serieus genomen.
 • Volgens de mini-enquête van de gemeente is de meerderheid van de bewoners tevreden. Er zijn echter maar 51 (!) bewoners bevraagd, waarvan 34 het een goed idee vonden. (67%)
  Dit staat in schril contrast met de 570 binnenstadbewoners die de petitie GEEN voetgangersgebied Oudegracht-Zuid ondertekenden.
  En onze enquête liet zien dat maar liefst 169 van de 275 binnenstadsbewoners (61%) niet enthousiast is over de uitbreiding van het voetgangersgebied.
 • In verschillende straten van het tijdelijke voetgangersgebied was het zelfs in de zomer niet druk, waarom mogen er dan in de komende winter geen mensen fietsen?

De meeste binnenstadsbewoners zijn tolerant en klagen niet snel. Dat we beperkingen krijgen opgelegd voor ieders veiligheid is logisch, dat staat niet ter discussie. Maar Actiegroep Binnenstad030 wil de vinger aan de pols houden: Is deze maatregel echt nodig voor de veiligheid? Worden belangen van de omwonenden serieus genomen? Wordt de extra ruimte voor voetgangers niet gebruikt voor tijdelijke horecaterrassen of andere ongewenste ontwikkelingen?

Doet u met ons mee?

Wij willen ook als Actiegroep Binnenstad030 bezwaar maken, op de volgende gronden:

 • De gemeente heeft het tijdelijk voetgangersgebied aan de stad opgelegd  
  • zonder de bewoners en omwonenden erbij te betrekken
  • zonder op een fatsoenlijke manier te onderzoeken op welke momenten de drukte zo erg is dat de maatregel noodzakelijk is
  • en heeft dus de belangen van bewoners van het gebied en omwonenden verwaarloosd door zich niet af te vragen op welke momenten het echt nodig is (1) dat fietsers niet meer mogen fietsen, (2) dat bewoners niet meer voor hun deur mogen komen met auto of fiets, (3) dat taxi’s en bezorg- en hulpdiensten (huisarts, loodgieter, aannemer) niet meer voor de deur mogen komen, (4) (voor het afleveren van) gehandicapten en ouderen geen ontheffing kunnen krijgen
 • Wat wij willen is:
  • dat de gemeente eerst met de bewoners en omwonenden overlegt
  • nader onderzoek doet naar de drukte en mogelijke maatregelen
  • en dan opnieuw een maatregel neemt die afgestemd is op de werkelijke noodzaak zodat fietsers niet onnodig beperkt worden en er maximale ruimte is om met geëigende vervoermiddelen op zo veel mogelijk momenten de toegang tot het tijdelijk voetgangersgebied te behouden voor een duidelijke groep van belanghebbenden. 

Ons bezwaarschrift:

Vindt u dat ook belangrijk? Download dan onderstaand formulier, druk het af, vul het in en lever het getekende formulier bij het genoemde adres af. U kunt ook een PDF of een scherpe foto maken en het ons mailen (binnenstad030<at>gmail.com).
Let op: alle bezwaren moeten uiterlijk zaterdag 28 november bij ons binnen zijn!

…of maakt u zelf bezwaar?

Dat kan natuurlijk ook. Wij stellen het op prijs om een kopie te ontvangen.
Bekijk het besluit waartegen u bezwaar wilt maken:

Korte Minrebroedersstraat, Annastraat, Oudkerkhof
Servetstraat, Zadelstraat
Neude en Schoutenstraat

Onderaan elke pagina ziet u hoe u uw bezwaar kunt indienen. U kunt uw eigen tekst en bezwaren gebruiken. Wij richten ons op het besluitvormingsproces, maar voor u kunnen andere bezwaren natuurlijk veel belangrijker zijn.

Wordt vervolgd!

We houden u natuurlijk op de hoogte.

ENQUÊTE: tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied

 
Sinds 5 juli 2020 is het voetgangersgebied van de Utrechtse binnenstad tijdelijk uitgebreid om voetgangers meer ruimte te geven om zich aan de anderhalvemeter-regel te kunnen houden. Dit betekent dat meer delen van de binnenstad niet meer toegankelijk zijn voor fietsers en automobilisten. Deze regel is snel en zonder overleg met bewoners of ondernemers ingevoerd. Deze situatie duurt tot 1 september 2020, en daarna wordt bekeken of dit nog langer moet duren.
Wij hebben er alle begrip voor want onze gezondheid gaat voor alles, maar we zijn ook benieuwd wat u ervan vindt.
 
Inmiddels heeft iedereen er ervaring mee kunnen opdoen. Vindt u het geweldig en krijgt u (veel) meer klanten in uw winkel, stapt u tandenknarsend van uw fiets om een stuk te lopen, of moet u zich ineens in vele bochten wringen om binnen de venstertijden per auto bij uw huis te geraken en dan weer terug naar een parkeerplek? Of is de extra openbare ruimte ineens ingenomen door horeca-terrassen en is het daardoor nog steeds niet mogelijk om de anderhalvemeter-regel te respecteren?
Mag het wel zo blijven of wilt u liever terug naar de oude situatie? Of hebt u een alternatief?
 
Wij horen dat graag in bijgaande (anonieme) enquête. Invullen kost ca. 2 minuten en kan tot en met 16 augustus. Daarna verwerken we de resultaten in een rapport voor de gemeente.
 
Iedereen kan deze enquête invullen. Deel deze dan ook vooral met uw buren, vrienden en bekenden die regelmatig in Utrecht komen en/of de binnenstad een warm hart toedragen. Alvast hartelijk dank voor het invullen.
 
We verwachten eind augustus de resultaten te kunnen publiceren.

Er zijn overigens nog meer bewonersinitiatieven over dit onderwerp. Zo was er een schriftelijke petitie voor bewoners van de Oudegracht Zuid, en een online petitie voor het hele gebied, allebei met het verzoek deze situatie onmiddellijk te beëindigen.

Foto: Sjoerd de Boer

Overlast in de binnenstad – de cijfers

ID-10062130

Lang geleden, in de Raadsvergadering van 8 maart 2018, is afgesproken dat er in de binnenstad geen nieuwe uitbreidingsgebieden voor horeca zouden komen, voordat er meer zicht is op de overlast die bewoners van horeca ondervinden.
Let op: dit is dus wat anders dan dat “er geen nieuwe horeca bij zou komen”. In de gebieden waar het al mocht, mag dat nog steeds. Er is dus helaas geen “horecastop”. Dat kun je wel zien aan het lijstje van compleet nieuwe horeca in 2019. En aan dit plaatje:

meerhoreca 2020-01

We hebben er lang op gewacht, maar het onderwerp “overlast” is op 14 oktober 2019 aan de orde gekomen tijdens een speciale bespreking van de Omgevingsvisie Binnenstadsgroep. Er is een verslag van gemaakt. (“Bijeenkomst Overlast 14 oktober”)

De gemeente heeft een overzicht gemaakt van alle meldingen die zijn gedaan via Slim Melden dan wel het telefoonnummer van de gemeente. Het is dus superbelangrijk dat je meldt, meldt en nog eens meldt als je overlast ondervindt. Niet alles kan meteen worden opgelost, maar het is wel heel belangrijk dat de gemeente inzicht krijgt in overlast en andere zaken die niet goed geregeld zijn in de stad.

Het overzicht heeft veel bloed, zweet en tranen gekost, onder andere omdat meldingen in “Overige” ook allemaal moesten worden uitgezocht. Vandaar dat wij nogmaals oproepen om overlast van horeca te melden in de categorie “Overlast” en dan afhankelijk van de aard van de overlast, direct onder “Horeca en terrassen” of “Geluidsoverlast > Horeca en terrassen”. Op die manier worden de resultaten beter gecategoriseerd en kunnen toekomstige rapportages sneller gemaakt worden.

Resultaten

Hieronder zijn de overlastmeldingen weergegeven voor 2017, 2018 en de maanden januari-augustus 2019, per wijk.
Dit komt uit het document “bijlage 1 Overlast_Aantallen overlastmeldingen.pdf” uit het verslag hierboven vermeld.

Overlast-verdeeld naar wijk
Informatie van 2019 (de meest rechtse kolom van elke kleur/wijk) is alleen van de eerste 8 maanden!

Het valt op dat het aantal overlastmeldingen in de binnenstad sterk is gestegen tussen 2017 en 2019, veel meer dan in de andere wijken, waar het aantal overlastmeldingen soms zelfs is afgenomen. Het aantal meldingen is ook het hoogst van alle wijken. En dan zijn de cijfers van 2019 nog maar over 2/3 van het jaar!

Als je deze aantallen afzet tegen het aantal inwoners per wijk, dan wordt het verschil nog veel groter. In de binnenstad woont nog geen 6 % van de bevolking, maar meer dan een kwart van alle overlastmeldingen in Utrecht komt uit de binnenstad (cijfers gecorrigeerd voor ontbrekende 4 maanden in 2019)!

Als je kijkt naar de soort overlast, dan zie je het volgende beeld:

Overlast-subcategorieen
Overlast voor de binnenstad: meer van geluid en van verslaafden/daklozen.

Grote stijgers zijn geluidsoverlast en overlast van verslaafden of daklozen. Het laatste is niet zo heel verwonderlijk: er zijn veel meer daklozen, verslaafden en andere “verwarde mensen” gekomen door regeringsbeleid, en er zijn meer opvang- en behandelplekken in de binnenstad gekomen.

Helaas is de geluidsoverlast niet verder uitgesplitst dus we kunnen niet zeggen of het gaat over dieren, evenementen, horeca en terrassen, of winkels (de categorieën die Slim Melden gebruikt).

Het is wel overduidelijk dat het aantal meldingen van overlast ten opzichte van 2018 behoorlijk is toegenomen: maar liefst met 83 %!

Hoe kan dit komen?

 • Meer mensen gebruiken Slim Melden. Slim melden is nog maar enkele jaren oud en heeft tijd nodig om goed ingeburgerd te raken.
  Het is echter beslist niet zo dat “iedereen” er al gebruik van maakt. Wij merken in bijeenkomsten namelijk dat zeker nog niet iedereen het kent of gebruikt.
 • Door de centralisatie van overlastmeldingen via Slim Melden wordt het ineens veel zichtbaarder hoeveel meldingen er daadwerkelijk zijn.
 • “Binnenstadsbewoners zijn ouwe zeurpieten die nergens tegen kunnen”. Deze kunnen we meteen ontkrachten: De helft van de binnenstadsbewoners is jonger dan 35 jaar. Binnenstadsbewoners weten daarnaast dat je in een binnenstad wat meer geluid en drukte kunt verwachten en accepteren dat. Dat hebben we wel gemerkt in eerdere enquetes naar geluidsoverlast.
  Als binnenstadsbewoners overlastmeldingen gaan doen, dan mag je stellen dat er echt wat aan de hand is.

Of IS er gewoon meer overlast?

Maar…het kan natuurlijk ook zo zijn dat er gewoon simpelweg meer overlast IS, o.a. door de toename van horeca en met name terrassen. Er zijn in 2019 ook veel terrassen bijgekomen.

 • Nu er ook in speciale rookruimtes niet meer gerookt mag worden, gaan er nog meer mensen naar buiten om te roken, terras of niet.
 • Daarnaast zit men tegenwoordig ook hartje winter massaal op terrassen, dankzij de aardeopwarmers…eh…terrasverwarmers. Er is dus zomer en winter horecageluid op straat.
 • Steeds meer “restaurants” fungeren ook als café met het drankgebruik dat daarbij hoort. Meer drank betekent over het algemeen meer herrie en andere overlast.
 • Vrijwel elke vergunningsaanvraag wordt toegewezen, ook als de lokatie niet zo geschikt is voor horeca, omdat er bijvoorbeeld veel mensen omheen wonen.
 • De meeste zaken sluiten om 01.00 uur, zodat op dat uur iedereen massaal de straat op gaat.
 • Ondernemers willen soms wel wat doen om overlast te beperken, maar over het algemeen is hun winstbejag belangrijker dan wat de buren er van vinden. Dan moet je wel bij de gemeente gaan melden.
 • Meer horeca betekent ook meer bevoorrading en afvalverwijdering, met alle grote (koel)vrachtwagens, parkeerproblemen, afvalcontainers in de openbare ruimte en andere overlast van dien.
 • Toenemende inbreiding in de binnenstad, en de toenemende splitsingen en verkamering zorgen voor meer bewoners, meer geluid en daarmee ook voor meer geluidsoverlast en klachten.
 • Er zijn enkele festivals in en buiten Utrecht die voor veel geluidsoverlast zorgen, zelfs in de binnenstad.

Nogmaals: heb je overlast, meld het bij de gemeente via Slim Melden of telefonisch. Hoe meer meldingen er zijn, hoe meer de ‘overlast-ijsberg’ boven water komt. Hoe meer zichtbaarheid, hoe meer aandacht en geld er komt om de overlast aan te pakken!

Foto van David Castillo Dominici op FreeDigitalPhotos.net

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Utrecht HVJH logo FB_TW RGB
We zijn nu ongeveer 2 jaar bezig met deze Actiegroep, dus het is tijd om eens een lijstje te maken van wat we zoal gedaan hebben.

In 2017

Voorjaar 2017: Opgericht naar aanleiding van een bijeenkomst in de Lutherse Kerk, georganiseerd door de Wijkraad Binnenstad. Het nieuwe horeca-kader was op komst, en er was een enorme uitbreiding voorzien in lokaties waar horeca zich kon vestigen. Daar maakte de Wijkraad zich zorgen over (al in een enquete in 2013 vond hun doelgroep al dat er voldoende horeca in de binnenstad is) en met hen vele bewoners, zo bleek.

Een enquête uitgevoerd onder de aanwezigen op die bijeenkomst, om hen te vragen naar de overlast van de horeca die zij ondervinden. Bekijk de resultaten.

Een aantal portretjes gemaakt van binnenstadsbewoners, om mensen die last hebben van horeca, een gezicht te geven. Lees ze allemaal.

Een petitie opgezet om de gemeenteraad te vragen om het horecakader niet door te laten gaan om het karakter van onze mooie stad niet kapot te maken.

Flyers in brievenbussen gedaan om mensen bekend te maken met ons en de petitie. We waren tenslotte net begonnen en niemand kende ons.

Een zienswijze ingediend tegen het horecakader, en mensen gestimuleerd om zelf ook zienswijzen in te dienen voor hun eigen omgeving. Er zijn nog nooit zoveel zienswijzen ingediend (ruim 100) op een plan!

De petitie aangeboden aan loco-burgemeester Victor Everhard op 7 december.

Een logo laten maken.

Crowdfunding begonnen. Want al die flyers kosten ook geld 🙂

In 2018

Op 30 januari een bijeenkomst van Stadspodium bijgewoond/mede-georganiseerd over horeca en overlast.

Raads-, raadsinformatie– en commissievergaderingen bijgewoond.

Luid gejuicht op 8 maart toen in de raadsvergadering het horecakader NIET werd goedgekeurd voor de binnenstad, met de toezegging dat de overlast eerst in kaart moet worden gebracht en opgelost, voordat er nieuwe gebieden worden aangewezen voor horeca.

Stemadvies gegeven voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Een samenwerkingsverband aangegaan met de USTG, Utrechtse Stichting Tegen Geluidshinder. Hun werkzaamheden en de onze overlappen op het punt “geluidsoverlast in de binnenstad”. We houden elkaar op de hoogte van onze activiteiten en werken samen waar dat mogelijk is.

Deelgenomen aan het Stadsakkoord, over participatie in de stad.

De Stichting Binnenstad030 opgericht. Deze Stichting kan optreden als rechtspersoon indien nodig. De eerste actie van de Stichting is het bezwaar maken tegen de digitale reclameborden in de binnenstad.

Onze steun gegeven aan Mokum Reclaimed, die strijden tegen de verregaande commerciële uitbuiting van de openbare ruimte in Amsterdam, waardoor de bewoners ongeveer elk weekeinde geen park meer in kunnen EN in de festivalherrie zitten.

Gesproken met Anke Klein, de nieuwe wethouder voor de binnenstad.

Zienswijzen opgesteld voor die lelijke, gevaarlijke en storende digitale reclamevitrines.

Gesproken met andere partijen zoals Centrum Management Utrecht, Utrecht Marketing en Koninklijke Horeca Nederland, om te zien of en hoe we samen dingen kunnen oppakken.

Een Visie opgesteld; in wat voor stad willen we wonen?

Een petitie opgesteld om te peilen hoeveel mensen er achter onze visie staan.

In 2019

Onze visie aangeboden aan wethouder Anke Klein, op 30 januari.

Bezwaarschriften ingediend en een hoorzitting bijgewoond (12 februari) over de digitale reclamevitrines.

We zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie 2040.

Deelgenomen aan diverse stadsbrede bijeenkomsten, o.a. over

Meegedacht over de nieuwe vergunning voor straatartiesten.

Diverse zienswijzen, bezwaarschriften en andere zaken ingediend die te maken hebben met vergunningsaanvragen voor horeca, splitsing, evenementen. In verband met privacy vermelden we niet welke, maar weet dat we er mee bezig zijn!

En in het najaar van 2019 organiseren we onze eerste bijeenkomst voor binnenstadsbewoners! Daar hoor je natuurlijk binnenkort nog meer over.

Enquête – een tip van de handhavingssluier…

Enquete-tevredenheid

Dit is blog  4 over de enquête die de Actiegroep gehouden heeft onder bewoners van onze prachtige binnenstad.

In de vorige blogs over de enquête hebben we cijfers gemeld over de ‘lasten’ in de binnenstad. Dit keer een paar resultaten hoe deze lasten aan te pakken. Wat doen we er zelf aan? En hoe tevreden zijn we over de afhandeling van een ‘klacht’?

Onderneem actie!

De vraag is: ben je wel eens in actie gekomen? Dit was een meerkeuzevraag.

Tweederde van onze respondenten heeft acties ondernomen. Binnen deze groep zijn de percentages:

 • de ondernemer aangesproken                                                   64 %
 • een verzoek bij de gemeente ingediend                                   59 %
 • bezwaar gemaakt bij een vergunningverlening                     33 %
 • een verzoek bij de politie ingediend                                         32 %
 • de wijkagent aangesproken                                                        31 %
 • een rechtszaak aangespannen                                                      5 %
 • overige acties   (vrij tekstveld)                                                    11 %

Eénderde van onze respondenten heeft geen actie ondernomen. Binnen deze groep zijn de percentages:

 • het hoort er bij als je in de binnenstad woont                          44 %
 • het helpt toch niet                                                                           35 %
 • ik probeer me eroverheen te zetten                                            32 %
 • ik weet niet hoe of waar ik een klacht kan indienen               21 %
 • het is te veel moeite                                                                         10 %
 • overige redenen (vrij tekstveld)                                                     6 %

Resultaten?

Natuurlijk willen bewoners graag resultaten zien van hun acties. Of het gewenste resultaat behaald is levert een dermate grote potpourri aan opmerkingen op, dat we daar een aparte blog aan gaan besteden. Wij werden er in ieder geval niet blij van.

Afhandeling melding/klacht

Tot slot nog gevraagd naar de afhandeling van een klacht of melding door de gemeente:

 • zeer tevreden                                                                                2 %
 • tevreden                                                                                        15 %
 • niet tevreden en niet ontevreden                                            19 %
 • ontevreden                                                                                   39 %
 • zeer ontevreden                                                                          25 %

In de gemeentelijke enquête van 2013 waren deze cijfers respectievelijk: 4 – 22 – 22 – 27 – 25 %. Zie ook de foto bovenaan.

Klaarblijkelijk zijn we er de afgelopen vier jaar niet op vooruit gegaan…

Wordt (wederom) vervolgd!

Auteur: Jeanne Bogers

Enquête “Overlast in de binnenstad” – overige resultaten

Kruising - foto 2

Hier is nummer 3 over de enquête voor binnenstadsbewoners. Voor achtergrondinformatie: zie onze eerdere blog.

In de vorige blog werd helder dat geluid, en dan met name geluiden van mensen, een stevig issue is in de binnenstad.

Maar we hebben naar meer ‘overlastzaken’ gevraagd.

Hieronder de resultaten daarvan. Klip en klaar, zonder veel poespas.

Hinder(nissen) in de publieke ruimte

Dit omvat in onze enquête: fiets- of scooterparkeren, vernielingen/vandalisme, uitstallingen zoals reclameborden, belemmering verkeersdoorstroming door laden & lossen of terrasmeubilair dat in de weg staat.
82 % van de respondenten heeft hier mee te maken.

Op de vervolgvraag hoe men dat ervaart zijn de percentages;

 • ik vind het niet vervelend                                         5 %
 • ik vind het wel te doen                                             13 %
 • ik vind het vervelend                                                21 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                43 %.

Dus: 64 % ervaart hinder of ergert zich in de publieke ruimte, waarvan maar liefst 43 % het zelfs heel erg vervelend vindt.

Hygiëne

In deze categorie valt: urine/braaksel, zwerfafval, peuken en ongedierte.
Hier heeft 81 % van de respondenten mee te maken.

Ook hier is naar de ervaring gevraagd:

 • ik vind het niet vervelend                                          4 %
 • ik vind het wel te doen                                             16 %
 • ik vind het vervelend                                                28 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                33 %.

Hieruit blijkt: 61 % ervaart hinder van deze zaken, waarvan 33 % in ernstige mate.

Geurhinder

Volgens de Volksgezondheidsmonitor ondervindt 18 % van de binnenstadsbewoners hinder/ernstige geurhinder van restaurants en snackbars.
In onze groep ruikt 65 % wel eens wat: rook van sigaren/sigaretten/joints, afval (al dan niet in containers) of bereiding van eten. De beleving is:

 • ik vind het niet vervelend                                        13 %
 • ik vind het wel te doen                                             17 %
 • ik vind het vervelend                                                20 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                15 %.

Hieruit blijkt: 35 % ervaart hinder van geuren, waarvan 15 % in ernstige mate.

Dit onderwerpt scoort op alle fronten het laagst in onze enquête.

Agressie

We hebben onze groep ook gevraagd of ze nog aanvullingen hadden. De belangrijkste daarvan was ‘agressie’: als je mensen aanspreekt die overlast veroorzaken. Een enkeling geeft aan de sfeer in de straat na 21:00 uur niet prettig te vinden en heeft diverse keren met agressie te maken gehad.

Tip: mocht iemand opnieuw een dergelijke enquête willen houden, neem de agressie dan mee!

Wordt (wederom) vervolgd!

Auteur: Jeanne Bogers

Op zoek naar ‘GELUID – OVERIG’ uit de Volksgezondheidmonitor

Enquete2

(foto van Ton tV)

Binnenstadsbewoners die het geluk hadden de link naar onze enquête te vinden én zo aardig waren ´m helemaal in te vullen, hebben zeer interessante informatie verstrekt.

 Voor ´geluid´ maken we een onderscheid naar:

1. Geluid dat je in de hele stad kunt verwachten

2. Geluid waarvoor je in de buurt van een horecazaak moet wonen

Geluid in de hele binnenstad

Dit omvat in onze enquête: luidruchtige passanten, vertrekkende bezoekers, maaltijdkoeriers op brommers/scooters of feestboten:
90 % van de respondenten heeft hier mee te maken.

De vervolgvraag is: hoe ervaar je dat? De resultaten zijn als volgt:

 • ik vind het niet vervelend                                         2 %
 • ik vind het wel te doen                                             17 %
 • ik vind het vervelend                                                21 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                 50 %

Ergo: 71 % ervaart geluidshinder, waarvan maar liefst 50 % het zelfs heel erg vervelend vindt.

Geluid nabij horeca

In de buurt van horeca hebben we het volgende in de aanbieding: rokende bezoekers op straat/terras, muziek/bezoekers op terras, laden en lossen door leveranciers, installaties/ventilatoren/airco, muziek/bezoekers in de zaak, storten van glas/legen van glascontainers of opruimen van het terras:
86 % van de respondenten heeft hier mee te maken.

Ook hier is naar de ervaring gevraagd:

 • ik vind het niet vervelend                                          4 %
 • ik vind het wel te doen                                             20 %
 • ik vind het vervelend                                                27 %
 • ik vind het heel erg vervelend                                35 %

Hieruit blijkt: 62 % ervaart geluidshinder, waarvan 35 % in ernstige mate.

Het lijkt erop dat de tolerantie ten opzichte van deze geluiden groter is dan het geluid in de gehele binnenstad: iets meer mensen vinden het wel te doen en beduidend minder mensen vinden het heel erg vervelend.

Kortom:

Van onze groep respondenten ervaart het overgrote deel veel geluidsoverlast die aan horeca te relateren is. De top-5 van irritant geluid is:

 • Luidruchtige passanten
 • Vertrekkende bezoekers
 • Rokende bezoekers op straat/terras
 • Muziek/bezoekers op terras
 • Feestboten

Opvallend: dit is praktisch allemaal menselijk stemgeluid…

Gelukkig heeft de gemeente Utrecht voldoende expertise in huis te om te kunnen beoordelen of dit in de binnenstad een ´gezonde´ situatie is.

Wordt vervolgd!

Auteur: Jeanne Bogers.

De enquête – hoe het zo gekomen is

Parade

Foto: Jan Knoop

De Actiegroep Binnenstad030 houdt van feiten. Meningen ook wel natuurlijk! Maar in deze tijden van ‘alternative facts’ lijkt het ons goed om eens kritisch naar het fenomeen Horeca te kijken.

Horeca

Helaas zijn harde feiten over de Horeca nauwelijks online te vinden. Zoals de simpele vragen:

 • Hoeveel horeca-zaken telt de gemeente Utrecht in zijn geheel en hoeveel zijn daarvan in de ‘klassieke’ binnenstad (= tussen de singels) te vinden?
 • In welke categorie vallen deze?
 • Hoeveel zaken hebben officieel geen exploitatievergunning nodig maar vallen gezien hun aard en mogelijke ‘hinder’ wel onder ‘horeca’?
 • Een kaart van Utrecht waarop de situatie 2012 en de jaarlijkse groei van de exploitatievergunningen te zien is.

Mocht je deze feiten wel weten te achterhalen, heel graag!

Enquete Wijkraad Binnenstad, 2013

Daarom hebben we ons maar op de bewoners van de binnenstad geconcentreerd.
Het idee is en was om de ‘lasten’ van de binnenstadbewoner in kaart te brengen.
Dat idee is niet nieuw. Vijf jaar geleden is in opdracht van de Wijkraad Binnenstad door de afdeling Onderzoek van de gemeente een enquête verspreid via de Binnenstadskrant (verspreidingsgebied: ‘klassieke’ binnenstad + Hoog Catharijne + Hoog Boulandt/Bleekstraat). De resultaten daarvan kun je hier vinden. Toen was de meerderheid van de respondenten van mening dat er (meer dan) genoeg horeca in de binnenstad aanwezig is. Het rapport is de moeite waard om te lezen. De resultaten beslaan 8 pagina’s…. dat is wel te doen, toch? Daarna volgen 25 pagina’s met opmerkingen die nog onverkort van kracht zijn.

Volksgezondheidsmonitor

Logischerwijze vullen alleen mensen die last hebben zo’n enquête in. Dat effect treedt niet op bij onderzoeken die de gemeente zelf houdt over allerhande onderwerpen. Via de Volksgezondheidsmonitor zijn open data beschikbaar, waarin goed te zien is waarin de Binnenstad afwijkt van het gemiddelde van de stad. Ik noem hieronder alleen de factoren waarin op het gebied van geluid en geur de binnenstad statistisch significant afwijkt.

In de binnenstad:

 • Heeft een lager percentage bewoners hinder/ernstige geluidshinder door wegverkeer > 50 km/uur: 8 (stad: 26 %)
 • Heeft een hoger percentage bewoners ernstige geluidshinder door wegverkeer < 50 km/uur: 12 (stad: 7 %)
 • Heeft een lager percentage bewoners geluidshinder door vliegtuigen of treinen: 2 en 5 (stad: 12 en 9 %)
 • Heeft een véél hoger percentage bewoners hinder/ernstige hinder door ‘overig geluid’: 33 (stad: 16 %). De binnenstad staat hier ook eenzaam aan top. Zuidwest staat op nummer 2 met 19%
 • Heeft een hoger percentage bewoners hinder/ernstige geurhinder van restaurants en  snackbars: 18 (stad: 7 %).

“Overig geluid”?

En toen werden wij wel nieuwsgierig naar dat ‘overig geluid’. Want een herhaling van de onderzoeken die er al zijn heeft geen nut. Dus hebben we als bewoners zelf een enquête gemaakt. Met maar liefst 23 ‘hinderpunten’.
De enquête is verspreid onder personen die in het voorjaar van 2017 naar een bijeenkomst zijn geweest, georganiseerd door de Wijkraad. Toen ging het over de uitgangspunten die aan deze horecanota ten grondslag liggen.
Daarnaast was er een link naar de enquête aangegeven in de tekst die we op petities.nl hebben geplaatst. Helaas was gedurende een behoorlijke tijd deze link niet correct……

Desondanks hebben 303 personen de enquête ingevuld:

 • 20 daarvan bleken niet in de ‘klassieke’ binnenstad te wonen
 • 13 daarvan wonen ‘aan de rand’ (dus bijvoorbeeld aan de singels, maar aan de overkant
 • 14 daarvan geven aan geen enkele overlast te ervaren

Dan houden we 256 respondenten over: naar ons idee voldoende voor een verkennende verdiepingsslag: we wilden namelijk graag weten hoe de ‘last’ ervaren wordt. Heb je wel horeca naast/onder je maar géén last? Of heb je last, maar vind je het wel te doen? Ervaar je de last als ‘vervelend’? Of vind je het juist heel erg vervelend?
Alle respondenten tezamen geven zo input op de vraag: wat zijn de ‘lasten’ van het wonen in de binnenstad? En welke overlast wordt als het meest vervelend ervaren?

Morgen meer…!

Auteur: Jeanne Bogers