The petition numbers are in!

 

numbers

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben ons met de Actiegroep Binnenstad030 vooral gericht op de binnenstadbewoner binnen de singels. Van deze bewoners hebben er 1275 ondertekend.

Een snel rekensommetje levert ons: 87% van de ondertekenaars zijn Utrechters binnen de singels. Daarnaast is het percentage van het aantal mensen dat in het betreffende gebied woont dat ook daadwerkelijk getekend heeft 9% ! Dat is ruim meer ondertekenaars dan de gemiddelde gerichte petitie!

En wat nog meer heel leuk is, een aantal mooie namen van bekende Nederlanders die de rustige delen van het centrum van Utrecht ook graag rustig houden prijken in de namenlijst van de ondertekenaars. Mark my words, dit is pas stap 1 van Actiegroep Binnenstad030, we komen met meer geluid tegen dit rotkader!

Leefbaarheid en levendigheid in evenwicht

Het concept Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 is door de gemeente openbaar gemaakt en zienswijzen zijn ingeleverd. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heb ik Thijs Weistra van GroenLinks gevraagd naar zijn mening over het nieuwe kader.
                Weistra woont zelf ook in de binnenstad en ervaart ook de overlast van de bestaande horeca. Volgens hem is een toevoeging van horeca in de binnenstad niet de oplossing voor de vraag naar meer horeca, waarvan de gemeente beweert dat deze er is. In plaats van het toevoegen van horeca in de binnenstad pleit hij voor het verspreiden van horeca en het toevoegen van horeca in de buurten buiten de binnenstad.

Het punt dat Weistra maakt is dat er een goede balans moet zijn tussen de leefbaarheid en levendigheid in het centrum en vooral in de woongebieden in het centrum. “We moeten terughoudend zijn in het blijven toevoegen van horeca en niet dezelfde praktijken krijgen die het toerisme ons nu ook al brengt waarin we meer toeristen verwelkomen, maar waar de leefbaarheid in de buurten verdwijnt”. Volgens Weistra is het evenwicht tussen leefbaarheid en levendigheid nu al verstoord in de binnenstad en komt dat grotendeels ook door een tekort aan handhaving. Weistra erkent dat er te weinig BOA’s zijn in Utrecht en ziet hierin kansen voor de binnenstad, in combinatie met het inzetten van die BOA’s op de juiste momenten. Een apart meldpunt voor de binnenstad waar snelle afhandeling plaatsvindt is volgens hem ook onderdeel van de oplossing. “De binnenstad is immers een unieke plek en anders dan de andere wijken van Utrecht”. De samenwerking en alertheid van binnenstadbewoners zorgt er zo voor dat BOA’s snel ter plaatse kunnen zijn wanneer nodig. Daarnaast zullen binnenstadbewoners meer om tafel moeten gaan met ondernemers wanneer het kader definitief wordt.

Het liefst ziet Weistra een onderzoek naar de effecten van het nieuwe horecakader op de historische binnenstad van Utrecht, maar de vraag is of er hier nog tijd genoeg voor is.