Detailhandel met “ondersteunende horeca”

blackboard

Wij hebben inmiddels een aantal malen vragen gekregen over “hoe het nu zit met de horeca in de binnenstad”. Wat er nu wel en niet is afgesproken is niet helemaal duidelijk. Ook wij moeten het Horecakader soms nog eens goed doorspitten op wat er nu precies staat en hoe het precies is geformuleerd.

En omdat het elke keer doorzoeken van 60 pagina’s PDF niet echt handig is, gaan we de komende tijd een aantal punten belichten in “hapklare brokken”.

Terwijl de gemeente nog bezig is met onze vragen over gevelbankjes gaan we het deze keer hebben over Detailhandel met “ondersteunende horeca”.

Wat staat er in het Horecakader? (blz. 15 en 16)

“In de detailhandel is er een groeiende behoefte aan mengmogelijkheden van allerlei functies en ondersteunende horeca. Vooral bij ondernemers die vanuit een bijzonder of onderscheidend winkelconcept willen ondernemen. Dat is van belang voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de detailhandelsstructuur, die door onder meer internetverkoop sterk onder druk staat. Daarom zal bij de bestemming detailhandel de horecaruimte voor kleinere winkels verhoogd worden, waarbij ondergeschikte horeca wordt toegestaan. Daarbij hanteert de gemeente de volgendecriteria:

 • De horeca is ondergeschikt aan de andere verkopen. De winkel is de belangrijkste activiteit – ook qua omzet – en de horeca-activiteit is bijzaak.
 • De winkelbestemming verandert niet; het ziet er bijvoorbeeld niet uit als een cafetaria. De winkel wordt ook niet verhuurd voor feesten, partijen enzovoorts.
 • De horecaruimte neemt maximaal 40% (bij bedrijven tot 250 m2) of maximaal 30% (bij bedrijven vanaf 250m2 tot 1000 m2) van het netto vloeroppervlak van de winkel in beslag. Tot het netto vloeroppervlak wordt het deel van de winkel gerekend, dat voor het publiek toegankelijk is. Ruimten voor opslag, privégebruik, toiletten of buitenruimten tellen niet mee. De ruimte achter de toonbank valt niet onder de winkelruimte.
 • De horecaruimte is uitsluitend bereikbaar via de ingang van de winkel. Een hoekje met tafels en stoelen mag. Een aparte ingang mag niet.
 • Het horecagedeelte in de winkel moet een aaneengesloten gedeelte zijn. Fragmentatie – binnen één winkelpand – waarbij het horecagedeelte is opgedeeld in verschillende horecahoekjes – is niet toegestaan.
 • Er mag geen reclame voor het horecagedeelte worden gemaakt. Dit betekent geen posters met bijvoorbeeld ‘Broodje bal’ of ‘Turkse pizza’ op het raam, geen reclamebord op straat en geen vermelding op maaltijdbezorgsites.
 • De regelgeving voor winkeltijden is leidend. Er vindt geen verkoop plaats (inclusief bezorgen) buiten de normale winkeltijden. De horecagelegenheid in de winkel mag niet langer open zijn dan de winkel.
 • De winkel en de horeca-activiteit worden door dezelfde ondernemer geëxploiteerd.
 • Er is geen geluidsoverlast. Alleen zachte achtergrondmuziek is toegestaan. Livemuziek is verboden.
 • Er moet een toilet voor bezoekers aanwezig zijn.
 • Het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing. Zo is bijvoorbeeld een goede
  afzuiginstallatie nodig voor het bakken, en bij gebruik van bestek en servies dat moet worden afgewassen, is een vetafscheider vereist. Kijk voor meer informatie over het Activiteitenbesluit op overheid.nl.
 • Voor winkels boven de 1.000 m2 bvo geldt dat een ondersteunende horecafunctie kan worden toegestaan op maximaal 20% van het bebouwd oppervlak.

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat de Drank en Horecawet detailhandel met alcohol uitsluit.”

Wat betekent dit?

Elke winkel kan, mits aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, een mini-horecagelegenheid worden.
Hoe erg dat is, is afhankelijk van het aantal winkel dat een vergunningsaanvraag hiervoor gaat indienen. Je moet natuurlijk wel aan een aantal bouwkundige en andere eisen voldoen, en niet elke winkelier zal deze investering willen of kunnen doen.
Op dit moment zijn er twee vergunningsaanvragen ingediend. Hierover hebben we vorige week bericht.

En weet even dat het Verbond van Nederlandse Gemeenten, onder voorzitterschap van onze eigen burgemeester Van Zanen, bezig is om winkels juist wel toe te staan om alcohol te schenken

Het lijkt er op dat er wel eten en drinken vanuit deze winkels bezorgd mag worden. Dat vinden we vreemd. De horeca is immers bijzaak? En hoe wordt er bezorgd? Met bezorgdiensten-op-afroep of met eigen materieel dat dan ergens moet worden geparkeerd?

Het is interessant om te zien of men zich aan de voorwaarden gaat houden. Het is natuurlijk heel eenvoudig om wat op je reclame-obstakel te schrijven voor de koffie of wat dan ook, of om toch nog een extra tafeltje in dat ene lege hoekje te zetten. We kunnen ons heel goed voorstellen dat men op een gegeven moment vergeten is dat dat niet mag.

Klachten?

Kom je ondersteunende horeca tegen die niet aan de bovenomschreven eisen voldoet, of zich niet houdt aan de afgesproken regels? En je wilt dat melden?
In een eerdere blog hebben we aangegeven hoe en waar je kunt melden. We vragen voor de zekerheid nog even na onder welke categorie dit valt, want Overlast > Winkels lijkt ons wat te zwaar.

Heb jij nog vragen over “ondersteunende horeca”? Laat het ons weten dan vragen wij het na!

Image courtesy of cbenjasuwan at FreeDigitalPhotos.net

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s