De knoop over het Horecakader is doorgehakt!

HorecaWinkelSinkel

Dat was een hele zit….. maar nu hebben we dan ook wat!

Gisteravond heeft de gemeenteraad in zijn laatste vergadering vóór de verkiezingen een knoop doorgehakt over de Horecanota.

De nota was al uitgebreid besproken in de commissievergadering Stad & Ruimte van 16 januari. Toch was nog niet iedereen helemaal tevreden met alle beslispunten.

Er waren maar liefst 7 moties (nieuwe beslispunten/verzoeken) en 2 amendementen (wijzigingen in beslispunten).

Motie 38: GL, SP, PvdA

De raad een plan te presenteren waarin de geïnventariseerde overlast in de binnenstad wordt aangepakt op zoveel mogelijk fronten.

Overgenomen: de wethouder heeft toegezegd dit plan te gaan opstellen. Daarom is de motie ingetrokken.

Motie 39: GL, PvdD, SP, PvdA

Een pilot te ontwerpen, in samenspraak met de ondernemer en omwonenden, binnen de juridische mogelijkheden, waarbij de exploitatiemogelijkheden afhankelijk zijn van de inzet van de ondernemer op omgevingsbeheer, waaronder afspraken met omwonenden ter voorkoming van overlast. De pilot goed te monitoren en handhavend op te treden indien nodig.

Aangenomen. Voor: GL, SP, PvdA, PvdD, CDA, CU. Tegen: VVD, D66, Student&Starter, Stadsbelang.

Motie 40: PvdD

Onderzoeken of het mogelijk is afspraken met omwonenden aan de voorkant vast te leggen en een bepaalde tijd te verlenen, bijvoorbeeld één jaar. Daarna verlenging bij goede ervaringen.

Ingetrokken: zie ook motie 39.

Motie 41: PvdD

Opstellen handhavingsplan en in voorjaarsnota financieringsplan te doen.

Verworpen. Voor: PvdD, CU, CDA. Tegen: Stadsbelang, GL, SP, D66, VVD, PvdA, Student & Starter. Belangrijkste reden: handhavingsplan al toegezegd. Financiering komt in voorjaarsnota (met een nieuw samengestelde gemeenteraad).

Motie 42: PvdD

  1. Binnen twee jaar, in gezamenlijk overleg met bewoners en ondernemers, te komen tot een specifieke visie op de ontwikkeling van de binnenstad en de horeca, passend bij het monumentale karakter en de leefbaarheid van de binnenstad.
  2. En af te zien van vergunningen voor nieuwe vestigingen voor horeca totdat er nieuwe kaders zijn.

Verworpen. Voor: PvdD. Tegen: overige partijen. Enkele partijen gaven aan het met punt 2 niet eens te zijn, maar punt 1 prima te vinden. CU wilde dit zelfs verbreden naar evenementen en festivals.

Motie 43: Stadsbelang

Bij de voorjaarsnota te komen met een voorstel voor het versterken van de huidige handhavingsorganen. En met een plan van aanpak te komen tot het voorkomen van verdere overlast van horeca in de binnenstad.

Ingetrokken, zie ook motie 38 en 41

Motie 44: PvdD

Een plan van aanpak om afspraken aan de voorkant vast te leggen, bijvoorbeeld door een exploitatievergunning voor bepaalde tijd te verlenen, verbonden aan voorwaarden. En alleen de vergunning te verlengen nadat aangetoond is dat ondernemer zich aan afspraken houdt.

Verworpen. Voor: PvdD. Partijen geven aan eerst de pilot (motie 39) te willen afwachten en dat het voor een ondernemer niet te doen is om met een dergelijke onzekere basis te investeren in een zaak.

Amendement 8: PvdD

Beslispunt 6 aan te passen: een wijkvertegenwoordiging adviseert voordat een vergunning wordt verleend of op naam gezet.

Verworpen. Voor: PvdD. Tegen: overige partijen. Eerst de pilot (motie 39) uitvoeren.

Amendement 9: PvdA

Beslispunt 2: ‘het bieden van meer ruimte voor mengvormen van detailhandel en horeca: ondersteunende horeca in winkel en ondersteunende verkoop in horecabedrijven’ te schrappen.

Verworpen. Tegen: VVD, D66, Student&Starter, SP, PvdD, GL. Voor: PvdA, CDA, CU, Stadsbelang.

Opmerkingen

Klaas Verschuure (D66) herhaalde steeds ‘we willen de binnenstad niet op slot zetten’. Wie wil dat? Wij ook niet, Klaas! Stop svp met dat framen. We hebben elkaar de komende jaren hard nodig om al samenwerkend goede plannen te maken!

En nog een laatste punt (om te onthouden): Dimitri Gilissen (VVD) verzuchtte: “we moeten het een volgende keer procesmatig beter aanpakken met de binnenstad.”
Daar zijn wij het roerend mee eens.

We kunnen aan de slag!

AD over het besluit, niet helemaal correct want op de plekken waar volgens het kader in 2012 uitgebreid mocht worden, mag dat nog steeds.

DUIC over het besluit, met uiteraard veel sappig commentaar.

Auteur: Jeanne Bogers.

Foto van TontV

2 gedachten over “De knoop over het Horecakader is doorgehakt!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s