Enquête – een tip van de handhavingssluier…

Enquete-tevredenheid

Dit is blog  4 over de enquête die de Actiegroep gehouden heeft onder bewoners van onze prachtige binnenstad.

In de vorige blogs over de enquête hebben we cijfers gemeld over de ‘lasten’ in de binnenstad. Dit keer een paar resultaten hoe deze lasten aan te pakken. Wat doen we er zelf aan? En hoe tevreden zijn we over de afhandeling van een ‘klacht’?

Onderneem actie!

De vraag is: ben je wel eens in actie gekomen? Dit was een meerkeuzevraag.

Tweederde van onze respondenten heeft acties ondernomen. Binnen deze groep zijn de percentages:

 • de ondernemer aangesproken                                                   64 %
 • een verzoek bij de gemeente ingediend                                   59 %
 • bezwaar gemaakt bij een vergunningverlening                     33 %
 • een verzoek bij de politie ingediend                                         32 %
 • de wijkagent aangesproken                                                        31 %
 • een rechtszaak aangespannen                                                      5 %
 • overige acties   (vrij tekstveld)                                                    11 %

Eénderde van onze respondenten heeft geen actie ondernomen. Binnen deze groep zijn de percentages:

 • het hoort er bij als je in de binnenstad woont                          44 %
 • het helpt toch niet                                                                           35 %
 • ik probeer me eroverheen te zetten                                            32 %
 • ik weet niet hoe of waar ik een klacht kan indienen               21 %
 • het is te veel moeite                                                                         10 %
 • overige redenen (vrij tekstveld)                                                     6 %

Resultaten?

Natuurlijk willen bewoners graag resultaten zien van hun acties. Of het gewenste resultaat behaald is levert een dermate grote potpourri aan opmerkingen op, dat we daar een aparte blog aan gaan besteden. Wij werden er in ieder geval niet blij van.

Afhandeling melding/klacht

Tot slot nog gevraagd naar de afhandeling van een klacht of melding door de gemeente:

 • zeer tevreden                                                                                2 %
 • tevreden                                                                                        15 %
 • niet tevreden en niet ontevreden                                            19 %
 • ontevreden                                                                                   39 %
 • zeer ontevreden                                                                          25 %

In de gemeentelijke enquête van 2013 waren deze cijfers respectievelijk: 4 – 22 – 22 – 27 – 25 %. Zie ook de foto bovenaan.

Klaarblijkelijk zijn we er de afgelopen vier jaar niet op vooruit gegaan…

Wordt (wederom) vervolgd!

Auteur: Jeanne Bogers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s