Suggesties voor meer ruimte ZONDER voetgangersgebied.

In onze enquête hebben we ook een vraag gesteld of men andere oplossingen wist, voor het geschetste probleem van “te weinig ruimte voor voetgangers”.

Dit was een open vraag. Wij hebben zelf de resultaten gecategoriseerd.

Alle suggesties zijn ook gedeeld met de wethouder en de projectmanager. We zijn benieuwd!

1. Er is geen probleem!

Veel mensen gaven aan dat er geen probleem is. Het is vooral druk in het kernwinkelgebied. Op de nieuwe locaties is het hooguit in het weekeinde druk, maar zeker niet op doordeweekse dagen.

 • er is geen probleem: er is voldoende ruimte! Zeker op werkdagen.
 • nut en noodzaak totaal niet helder

2. Je kunt meer ruimte maken door:

 • (veel) minder terrassen
 • minder consumptiedrift
 • minder dagjesmensen
 • minder toeristen (ook: minder reclame maken voor Utrecht)
 • minder bezoekers/voetgangers (toegang beperken)
 • geen staande reclameborden/uitstallingen
 • geen/minder parkeerplaatsen
 • minder autoverkeer (alleen bestemmingsverkeer)
 • geen fietsers in ’t weekend
 • verplichten mondkapjes bij drukte
 • geen brommers met verbrandingsmotoren (luchtkwaliteit – gezondheid)
 • meer spreiding in de ruimte: stimuleer dat mensen horeca (al dan met met
  cultuur) in omliggende wijken bezoeken
 • meer spreiding in de tijd: verruim openingstijden in ’t weekend

3. Handhaven, handhaven, handhaven!

 • handhaven huidige eenrichtingsverkeer
 • handhaven eenrichtingsverkeer fietsers
 • handhaven géén fietsers op trottoirs/voetpaden
 • handhaven corona-maatregelen (o.a. afstand houden)
 • handhaven regels fout geparkeerde fietsen

4. Overig

 • maak het simpel: één set regels
 • geef looprichtingen aan
 • baken fiets- en loopgedeelten goed af
 • maak van het gebied een erf, toegankelijk voor voetgangers, fietsers en
  alleen auto’s van bewoners
 • maak een ‘erf’, max 15 km/uur
 • veel shared space
 • autovrij centrum met uitzondering van bewoners
 • maak een wandelstraat waar de fiets te gast is
 • maak betere fietsroutes in de binnenstad
 • maak een zijde OG voor fiets, andere zijde voor voetgangers
 • biedt helderheid: stoepen (voetgangers) en wegen (fietsers)

Voldoende alternatieven, denken wij!

Het is levensgevaarlijk wonen in een voetgangersgebied!

Dit bericht kregen wij onlangs van een bewoner van het nieuwe voetgangersgebied aan de Oudegracht-Zuid. Wij hebben toestemming om dit te plaatsen.

“Onlangs, heel vroeg in de ochtend, kreeg ik een acute blindedarmontsteking, al wist ik op dat moment alleen dat ik vreselijke pijn had.
Om 10 uur belde ik de huisarts die voorstelde dat ik zo snel mogelijk een taxi zou nemen naar de praktijk. Maar helaas, ik woon midden in het nieuwe voetgangersgebied, ik zie steeds opnieuw dat taxi’s er niet in mogen… En lopen naar de Smeebrug was onmogelijk door de pijn.
Mijn huisarts beloofde dat ze zelf (op de fiets) zou komen zodra ze een gaatje had. Door vakantietijd was de praktijk onderbezet en steeds opnieuw kwamen daar mensen die wel met de auto weg konden vanuit hun huis, daarom kwam ze pas om 17.30 uur.
Een half uur later lag ik in een ambulance. In het ziekenhuis kon ik via de CT scan meteen door naar de OK.

De volgende dag kwam de chirurg nog even langs en hij was vol verbazing: “waarom was u hier niet een halve dag eerder?”

De gemeenteraad van Utrecht vindt het wel leuk om borg te staan voor het inkomen van de horeca.
En de campagne om toeristen naar Utrecht te halen gaat in coronatijd ook onverminderd door. Dat die toeristen de stad geld kosten is intussen ook wel bekend.

Maar door de desinteresse in bewoners speelt de gemeenteraad letterlijk met onze levens. In de raadsvergadering over de uitbreiding van het voetgangersgebied heeft slechts 1 persoon gevraagd: ‘…en hoe moet het dan met de bewoners?’

Wij, de bewoners, betalen de kosten van het inkomen van de horeca en van de toeristische druk. Met ons belastinggeld…maar ook met onze gezondheid.”

Helaas konden we alleen een gratis foto van een ambulance van Kennemerland vinden. Hartelijk dank aan davidmacro via Pixabay.

Weg met het tijdelijke voetgangersgebied!

Vanaf 5 juli 2020 is het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad tijdelijk uitgebreid om voetgangers meer ruimte te geven in verband met de anderhalvemetersamenleving.

Wij hebben in de periode van 23 juli t/m 16 augustus een enquête beschikbaar gemaakt voor iedereen die een mening wilde geven over de voor- en nadelen van dit voetgangersgebied.
Hierbij de eerste conclusies.

Werkwijze en getallen

De enquête is bekend gemaakt via een email-nieuwsbrief naar onze mailinglijst en via social media. We hebben maar liefst 376 reacties ontvangen, waarvan 36 dubbelen*, dus we bleven over met 340 reacties. Dat betekent dus dat het onderwerp wel speelt!
De rolverdeling was als volgt:

Hoewel niet onze achterban hebben toch 10 ondernemers/werkenden de moeite genomen hun visie te geven.

Conclusie: men is NIET blij met het voetgangersgebied!

De overall score was als volgt:

Maar liefst 58% van de respondenten vindt het TVG “vreselijk” of “matig vreselijk”.
Slechts 25% vindt het “geweldig” of “matig geweldig”.

Als we de resultaten uitsplitsen naar de verschillende groepen, dan is dit de situatie:

“Vreselijk” en “matig vreselijk” zokm de populairste oordelen!

Wat vindt men dan zo vreselijk?

Aangezien dit een open vraag was, zijn er meer nadelen genoemd dan respondenten zijn

Wat vindt men de voordelen?

Aangezien dit een open vraag was, zijn er meer voordelen genoemd dan respondenten zijn

Zijn er andere oplossingen voor dit “probleem”?

De antwoorden zijn samen te vatten tot:

 • Er is geen probleem: er is voldoende ruimte! Zeker op werkdagen. Nut en noodzaak is voor veel respondenten totaal niet duidelijk.
 • Er zijn heel veel manieren om meer ruimte te maken die gekenmerkt worden door het woord ‘minder’ …… (consumptiedrift, toeristen, uitstallingen, et cetera) of spreiding van mensen in de tijd.
 • Maak je regels? Handhaaf ze dan!
 • Overige oplossingen, te divers om nu te noemen.

Enkele observaties:

 • Hoewel het Wijkbericht een belangrijke informatiebron is geweest, vonden veel respondenten dat zij niet tijdig of onvoldoende geïnformeerd zijn. Dat geldt vooral voor de bewoners van het TVG, maar zeker ook voor bezoekers, die vaak ter plekke pas merkten dat ze niet verder konden met hun fiets of auto.
 • De bedrijven in het tijdelijk voetgangersgebied reageren wisselend. Sommige geven aan dat klanten wegblijven doordat zij het centrum mijden. Dit stemt overeen met de nadelen die door de klanten/bezoekers genoemd worden.
 • Men geeft aan dat het voetgangersgebied nu in zijn totaliteit te groot is geworden om geheel lopend te doorkruisen.
 • De open vraag over handhaving levert veel klachten op. De verkeersregelaars deden hun best maar konden niet voorkomen dat veel (brom)fietsers de regels aan hun laars lappen. Dit vergroot het gevoel van onveiligheid in het tijdelijk voetgangersgebied (zie hierboven bij de nadelen).
 • Meer dan 50% van de respondenten stelt prijs op een evaluatie met de direct betrokkenen – slechts 18% stelt daar geen prijs op.

Wat doen we met deze informatie?

Wij hebben dit inmiddels aan de betreffende wethouders en de verantwoordelijke ambtenaar voor het voetgangersgebied gestuurd.
Daarnaast informeren wij natuurlijk onze achterban en de Raadsleden.

Wij willen graag met de gemeente in gesprek over oplossingen die tegemoet komen aan de veiligheidseisen die voor Corona gelden, die de nadelige gevolgen beperken voor bewoners, ondernemers én bezoekers en de positieve gevolgen uitbuiten. Er zijn diverse suggesties uit de enquête gekomen die wij graag delen.
De bewoners vinden de huidige situatie een forse ingreep in de leefbaarheid van de binnenstad, zeker omdat die zo abrupt en zonder overleg is genomen.

Uit een goed overleg met bewoners kunnen dan vervolgens lessen geleerd worden voor een meer permanente invulling van de openbare ruimte in de Binnenstad in de toekomst.

Uiteraard werken we de resterende vragen en antwoorden uit, en analyseren we de resultaten verder. We verwachten dat daar ook nog acties uit volgen.

Tot slot

Eén opmerking van een geënquêteerde sprong er uit:

 • wees eerlijk: gebruik ‘corona’ niet voor het beleid ‘autoluwe stad’
 • overleg eerst met bewoners voordat ze een actiegroep opstarten
 • zorg voor parkeergelegenheid voor bewoners
 • bewoners maken de stad: maak contact met hen

———————————————————–

* Het was mogelijk om meer dan eens de enquête in te vullen. Wij hebben op basis van tijd, emailadressen en postcode meervoudige inzenders (36) uit de resultaten gehaald.

Petitie tegen voetgangersgebied Oudegracht aangeboden

Sinds de tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied, om voetgangers meer ruimte te geven in verband met Corona-besmettingen, hebben de bewoners en ondernemers van de Oudegracht niet stil gezeten.

Aangezien zij zonder overleg zijn confronteerd met ernstige beperkingen van hun bewegingsvrijheid, hebben zij een petitie op touw gezet waarin zij vragen om het tijdelijk voetgangersgebied per 1-9-2020 stop te zetten en in plaats daarvan samen met de gemeente een nieuwe functie en herindeling van de Oudegracht-Zuid te bedenken.

Deze actie is al aan de orde gekomen bij RTVUtrecht en het AD.

Op dinsdag 18-8 is een petitie met ruim 350 handtekeningen op papier en ruim 230 digitale handtekeningen aangeboden aan wethouder Lot van Hooijdonk door initiatiefneemster Anke Colijn.

Anke heeft Mw. van Hooijdonk opgeroepen dat ze haar ambtenaren moet uitdagen om met creatieve oplossingen te komen voor meer ruimte voor de voetganger zonder deze enorme beperkingen voor bewoners te creëren.

Wij vertrouwen er op dat Mw. van Hooijdonk begrijpt hoe belangrijk de binnenstadsbewoners voor de stad zijn. Bewoners houden van hun stad, geven om hun stad, geven aan hun stad. Er moet een evenwicht zijn tussen hen die geven en hen die nemen. Als je fietsen en auto’s verbiedt, trekken echte bewoners de stad uit en blijven alleen studenten, expats, verhuurders/huurders etc. over. Met andere woorden: dan wordt de binnenstad een tijdelijk vakantieresort voor mensen die niet echt betrokken zijn bij hun buurt, een verdienmodel, een lege huls.

Vanwege de anderhalvemetersamenleving mochten er slechts 3 personen aanwezig zijn, vandaar dat er vooraf geen ruchtbaarheid aan is gegeven.

Ondertussen zijn wij druk bezig met de antwoorden op onze enquête te verwerken. Daarover spoedig meer!

Foto’s: Secretariaat Lot van Hooijdonk.

ENQUÊTE: tijdelijke uitbreiding van het voetgangersgebied

 
Sinds 5 juli 2020 is het voetgangersgebied van de Utrechtse binnenstad tijdelijk uitgebreid om voetgangers meer ruimte te geven om zich aan de anderhalvemeter-regel te kunnen houden. Dit betekent dat meer delen van de binnenstad niet meer toegankelijk zijn voor fietsers en automobilisten. Deze regel is snel en zonder overleg met bewoners of ondernemers ingevoerd. Deze situatie duurt tot 1 september 2020, en daarna wordt bekeken of dit nog langer moet duren.
Wij hebben er alle begrip voor want onze gezondheid gaat voor alles, maar we zijn ook benieuwd wat u ervan vindt.
 
Inmiddels heeft iedereen er ervaring mee kunnen opdoen. Vindt u het geweldig en krijgt u (veel) meer klanten in uw winkel, stapt u tandenknarsend van uw fiets om een stuk te lopen, of moet u zich ineens in vele bochten wringen om binnen de venstertijden per auto bij uw huis te geraken en dan weer terug naar een parkeerplek? Of is de extra openbare ruimte ineens ingenomen door horeca-terrassen en is het daardoor nog steeds niet mogelijk om de anderhalvemeter-regel te respecteren?
Mag het wel zo blijven of wilt u liever terug naar de oude situatie? Of hebt u een alternatief?
 
Wij horen dat graag in bijgaande (anonieme) enquête. Invullen kost ca. 2 minuten en kan tot en met 16 augustus. Daarna verwerken we de resultaten in een rapport voor de gemeente.
 
Iedereen kan deze enquête invullen. Deel deze dan ook vooral met uw buren, vrienden en bekenden die regelmatig in Utrecht komen en/of de binnenstad een warm hart toedragen. Alvast hartelijk dank voor het invullen.
 
We verwachten eind augustus de resultaten te kunnen publiceren.

Er zijn overigens nog meer bewonersinitiatieven over dit onderwerp. Zo was er een schriftelijke petitie voor bewoners van de Oudegracht Zuid, en een online petitie voor het hele gebied, allebei met het verzoek deze situatie onmiddellijk te beëindigen.

Foto: Sjoerd de Boer

De Omgevingsvisie – schrijf je mee?

 

Logo rood png

FlyerJuly2020

Jullie weten wellicht dat wij betrokken zijn bij de Omgevingsvisie 2040 voor de binnenstad. Velen van jullie hebben al meegedaan aan gesprekken en conferenties. Vanwege Corona worden de gesprekken momenteel vooral online gevoerd. Dat is niet ieder’s ding, maar…er is ook een website waar je jouw ideeën en suggesties op kwijt kunt.

De gemeente Utrecht wil graag veel partijen betrekken bij deze Omgevingsvisie. Omdat de binnenstad “van iedereen” is, kan iedereen er ook zijn zegje over doen, ook partijen die minder oog hebben voor de leefbaarheid van de binnenstad.

We begrijpen dat voor veel Utrechters de “korte termijn” nu nóg belangrijker en urgenter is dan anders, maar de gemeente is NU aan het denken over de lange termijn, dus het is belangrijk om als bewoner van de binnenstad daar nu óók over na te denken. De binnenstad is ONS woongebied en de vormgeving en inrichting daarvan in de komende decennia is voor iedereen van belang, en al helemaal voor bewoners! Laten we als Utrecht-binnenstad-fans onze stem laten horen!

Doe je mee? Vanaf de site van de Omgevingsvisie kun je naar de Denkrichtingen pagina, en vanaf daar naar alle richtingen en je mening geven. Alle denkrichtingen kunnen nog veel reacties gebruiken!
De gemeentelijke trekkers van de denkrichtingen gaan op 20 juli aan de slag, dus je hebt nog ruim een week.

We gaan deze week ook weer flyeren om dit onder de aandacht te brengen.

Helden van Utrecht – Wolvenpleingevangenis

Onder de titel ‘Helden van Utrecht – bewoners die de stad veranderen’ ging op 1 oktober 2019, tegelijk op de fantastische eerste bewonersavond, onze eerste tentoonstelling in première. Als actiegroep ben je bezig met actie. Maar wat levert dat eigenlijk op? Wat kun je als bewoners voor elkaar krijgen? Nou, heel veel. Op deze website laten we af en toe een voorbeeld zien.

Foto Stadsdorp Wolvenburg met Susan en Esther - foto van Gerard Arninkhof
V.l.n.r.: Bert Poortman, Susan Rietveld, Esther de Koning . Foto: Gerard Arninkhof

Een keertje de bak in? Dankzij de zeer enthousiaste omwonenden van de oude Wolvenpleingevangenis kan dat, gewoon zonder strafblad. Iedereen kan mee naar binnen met een rondleiding door de oudste cellulaire gevangenis van Nederland aan de Utrechtse singel.

Vrijwilligers uit de wijk weten te vertellen hoe nog niet zo lang geleden de stemmen van vrouwen van bajesklanten ijl over het water klonken, roepend naar ‘hun vent’ achter de muren. Over hoe koud het er in de winter was (14 graden)  en dat men het gevang bij de opening in 1856 ‘Hotel Wolvenburg’ noemde, ‘pure luxe’ met in elke cel (7 m2) een eigen wc met stromend water en verlichting door een gasbuis met een vlammetje. Kijk mee door het luikje van de cipier, of ga eens liggen op een brits in de cel en zie de wolken voorbij drijven. De laatste gevangene die dit zag, werd in 2014 overgeplaatst en daarna gingen de deuren dicht.
Niet voor lang. Want inmiddels waren drie omwonenden begonnen ideeën te verzamelen voor een nieuwe bestemming. Esther de Koning, Susan Rietveld en Bert Poortman richtten ‘Stadsdorp Wolvenburg’ op, organiseerden werkgroepen en bijeenkomsten en pleitten in het kader van leegstandsbeheer voor een zo gevarieerd mogelijk gebruik. En… ze kregen daadwerkelijk de sleutel.
Inmiddels telt de vereniging 650 leden, zijn er 120 werkplekken in de oude cellen, kun je via een escaperoom proberen te ontsnappen uit de lik en weten vrijwilligers een schat aan informatie te vertellen over anderhalve eeuw gevangeniswezen.
Zo maken buurtbewoners van het oude Wolvenburgbolwerk een tot de verbeelding sprekende plek voor iedereen.

Wolvenpleingevangenis klein
Interieur Vleugel B. Foto: Rob Huibers / photo.nl

De Wereld Draait Door…de verslagen

Op 11 maart had het team Omgevingsvisie samen met ons een bijeenkomst georganiseerd voor binnenstadsbewoners en ambtenaren, om van gedachten te wisselen. Hoe is het om in de binnenstad te wonen, en welke dingen willen we daarvan terugzien in 2040?

Louis Engelman gaf de aftrap met een column. Slotwoord: ‘de markt regeert meer dan we denken, heeft het bestuur dat in de gaten?’

Nou, zoals je kunt lezen heeft het bestuur niet in de gaten dat er weliswaar veel bewoners naar tevredenheid in de binnenstad leven, maar dat er steeds meer plekken bij komen, waar fatsoenlijkheidshalve niet meer te leven valt.

We hopen dat het bestuur (en óók de ambtenarij) hier eens van schrikt, in plaats van het standaard antwoord: ‘Dan moet je maar niet in de binnenstad gaan wonen’. Pardon? Gaan?

Maar we willen ook dingen terugzien naar 2040:

 • Een diverse bevolking
 • Betaalbare woningen
 • Definitie van en grenzen aan leefbaarheid: wat accepteren we wel en niet als leefbaar?
 • Het vergunningenbeleid moet rekening houden met diverse belangen, niet alleen met economische

Inmiddels zijn er twee verslagen verschenen:

Louis Engelman in Nieuws030: Wakker liggen in de binnenstad

en

Ben Nijssen in de Binnenstadskrant: Bewoners aan het woord

 

 

De Wereld Draait Door…met binnenstadsbewoners van Utrecht

Binnenstadsbewoners aan het woord!

Uitnodiging
Let op: inschrijven kan op deze pagina: https://www.ubinnenstad2040.nl/agenda/1580884.aspx

Op woensdag 11 maart organiseert het team van de Omgevingsvisie, in samenwerking met Actiegroep Binnenstad030, een bijeenkomst in het Stadskantoor.

Deze bijeenkomst gaat alleen over binnenstadsbewoners en hun belangen.

Zes binnenstadsbewoners zitten aan tafel (een soort De Wereld Draait Door). Onder leiding van Ton van den Berg en tafeldame Willemijn Bánki praten ze over hun ideeën over de binnenstad van Utrecht in 2040:
 • Hoe ziet die stad er in 2040 uit?
 • Waarom houden ze van hun stad?
 • En zal dat in 2040 nog wel het geval zijn?
 • Wat willen ze in ieder geval meenemen naar 2040?
Dus: schrijf jezelf (en je buren) snel in voor deze avond en luister en praat mee!