Een leefbare stad is een blije stad

Noblesse oblige 417

Het gemeentebestuur van Utrecht heeft grootse plannen met de stad voor de nabije en verre toekomst. Deze zijn beschreven in de Omgevingsvisie. Het doel is om de stad maximaal aantrekkelijk te maken voor bezoekers. De voorstellen van het bestuur hebben ingrijpende gevolgen voor het wonen in de binnenstad.

Daarom heeft Binnenstad 030 een reactie geschreven op de plannen van de gemeente waarin het belang van de bewoners centraal staat. Want bewoners vormen de ziel van elke stad.

Wij verspreiden in de hele binnenstad flyers om iedereen van deze ontwikkelingen op de hoogte te brengen, en om te vragen om ons te steunen in onze reactie. U kunt het formulier meteen invullen of hieronder verder lezen voor onze uitgebreide reactie.

In wat voor stad willen wij wonen?

De bewoners

Bewoners en ondernemers vormen al eeuwen de ruggengraat van elke bloeiende stad. Zo bestaat ook Utrecht al 900 jaar bij de gratie van zijn bewoners. Zij bewaren het erfgoed van de middeleeuwse binnenstad, zij zorgen voor sociale samenhang en economische groei, zij houden de bibliotheek, het buurtcafé, de sportscholen in leven.

Door er van harte te wonen, te werken en te leven vormen zij de ziel van de stad.

Het gemeentebestuur

De bestuurders van de stad zijn de gekozen vertegenwoordigers van de bewoners, zij moeten zich inspannen om de kwaliteit van wonen en de leefbaarheid te bewaken. Dat kan alleen in serieuze samenwerking met elkaar. Initiatieven van bewoners en verschillende vormen van bewonersparticipatie zullen hierbij onmisbaar zijn.

Gezond stedelijk leven staat in de oude binnenstad meer onder druk dan in andere delen van de stad. Daarom is specifieke uitwerking nodig voor de binnenstad, waar verschillende manieren van ruimtegebruik elkaar in de weg kunnen zitten. Het voldoet niet om voor dit onderwerp te verwijzen naar de overkoepelende Omgevingsvisie voor heel Utrecht. Daarin is geen samenhangende tekst over bewonersbelangen te bespeuren. Daarom doen wij een voorzet.

Ter wille van de bewoners moet de Omgevingsvisie van de Binnenstad beginnen met een heldere beschrijving van gezond wonen en werken in de binnenstad. Dát moet het uitgangspunt zijn dat bepaalt welke andere plannen voor de toekomst mogelijk zijn: vormen van werkgelegenheid, cultuur, toerisme.

Want een bewoner van de binnenstad kan niet weg als hij klaar is met een dag drukte, hij “verblijft” er altijd, hij wóónt er. De bezoeker is er te gast.

De Utrechtse binnenstad die wij willen

Stabiele bewoning door gericht huisvestingsbeleid

 • Stabiele bewoning , dat wil zeggen: mensen die voor lange tijd in de stad wonen en werken.
 • Daarbij is het van groot belang dat bewoners een mix zijn van jongeren en ouderen, alleenstaanden, gezinnen met kinderen, woongroepen, huurders en eigenaren uit alle lagen van de bevolking.
 • Mensen met verschillende inkomens, dus plaats voor sociale huurwoningen en middenhuur, koophuizen voor middeninkomens, en monumentale en grote panden voor bewoning door mensen met hoge inkomens.
 • Aan de koop van een pand is woonplicht voor de eigenaar gekoppeld.
 • Kortstondige verhuur aan toeristen van gehele woonhuizen staat de gemeente niet toe.
 • Een voorwaarde voor stabiele bewoning is dat de kwaliteit van de woonomgeving gegarandeerd is.

De garantie van kwaliteit van de woonomgeving

 • Bewoners moeten 24 uur per etmaal met alle vervoermiddelen hun huis kunnen bereiken. Voor laden en lossen, verschillende vormen van dienstverlening, medische hulp en verzorging – de voordeur moet zo nodig bereikbaar zijn met auto.
 • Het voetgangersgebied in de binnenstad moet niet uitgebreid worden, want ook met de fiets moeten bewoners altijd bij hun huis kunnen komen.
 • Het gebruik van de openbare ruimte wordt afgestemd op de kwaliteit van de bewoning ter plekke. Want bezoekers en toeristen zijn te gast in een stad waar gewoond wordt.
 • Door de vele kleine huizen in de oude binnenstad, is toeristenvrije verblijfsruimte voor bewoners op hun eigen stoep en in binnentuinen heel belangrijk.
 • Er blijven plekken van rust en ruimte die niet bedoeld zijn voor bezoekers en toeristen: stille straten waar je voor je voordeur op de stoep kan zitten, binnentuinen, stegen en hoven, geluidluwe plekken, speeltuintjes en sportveldjes.
 • Het voetgangersgebied( dat vooral in de winkelstraten ligt) laat in de avonduren heel duidelijk zien, wat het effect is als er leegstaande panden zijn: Donker, stil en het voelt onveilig aan.
 • Bewoning van leegstaande verdiepingen boven commercieel gebruikte ruimtes wordt daarom bevorderd en aantrekkelijk gemaakt voor eigenaren van het pand.
 • Het is belangrijk dat bewoners en toeristen niet alleen maar op terrassen kunnen zitten, maar ook op allerlei andere plekken waar zij geen dure kop koffie hoeven te kopen. Mooie voorbeelden zijn de vlonders langs de singel, de “zitkeien” op het Domplein en de bankjes onder de bomen op de Mariaplaats. Allemaal heel ontspannen plekken om gratis te zitten zo lang als je wilt, om elkaar te ontmoeten.
 • Kinderopvang, scholen, speeltuintjes, sportclubs, wijkcentra, gezondheidscentra zijn binnen tien minuten lopen van huis uit bereikbaar.
 • Ook liggen de parkeerplaatsen van bewoners hooguit tien minuten lopen van hun woonhuis.

Gezond wonen in een duurzame stad

 • Bij ieder infrastructureel plan in en om de stad worden maatregelen getroffen die schone lucht, groene ruimte en schaduw garanderen én geluidsoverlast voorkomen. Bij het opstellen van gebiedsprofielen moeten deze voorwaarden voor gezond wonen het uitgangspunt zijn.
 • Momenten en plekken van rust zijn essentieel voor gezond wonen. Nu zorgt met name geluid (horeca, evenementen) voor veel overlast.
 • Bewoners moeten verzekerd zijn van voldoende, ongestoorde nachtrust. Daarvoor moet regelgeving worden ingezet en handhaving daarvan.
 • Het is de verantwoordelijkheid van horecabedrijven om geluidsoverlast van hun terrassen te voorkomen door adequate geluidsisolatie. De gemeente moet dit in een beleidsmaatregel eisen.
 • De fiets is niet alleen een ontspannen manier om naar de binnenstad te komen, het is ook de meest milieuvriendelijke en gezonde manier voor bewoners om zich ín de binnenstad te verplaatsen
 • Bewoners moeten zo vrij mogelijk door de binnenstad kunnen fietsen.
  De routes door de binnenstad zijn voor fietsers het snelste. De bewoners brengen zo hun kinderen naar het kinderdagverblijf of naar school, gaan naar hun werk, het station of hun sportschool. Zij doen hun boodschappen op de fiets. Het is niet logisch om daarvoor een route te nemen die om de binnenstad heen rijdt. Dan zouden er juist weer allerlei verbindingen vanaf die ring de binnenstad ín moeten komen.

In een binnenstad die zo gezond en leefbaar is, kunnen verschillende bewoners langdurig blij wonen in verbondenheid met hun stad.

Dat is goed voor heel Utrecht, want:

Een leefbare stad is een blije stad. Een blije stad is een gastvrije stad.

Hoe kunt u reageren?

Digitaal

Vul het ondersteuningsformulier hieronder in. Wij delen uw steun en uw gegevens dan met de gemeente. Dit is de snelste manier. Dit kan tot en met zondag 18 april.

Op papier

Vul de flyer in en lever deze in bij Domplein 22. Mocht u geen flyer (meer) hebben, dan kunt u hieronder een extra exemplaar downloaden en afdrukken. Dit kan tot en met vrijdag 16 april.

Op de gemeentewebsite

Hebt u een andere mening, of wilt u een ander aspect benadrukken? Dan kunt u ook direct bij de gemeente reageren. Dit kan tot en met maandag 19 april.
Ga naar de pagina met alle informatie over de Omgevingsvisie, waar u de complete visie en een samenvatting kunt vinden, en de opties om te reageren.

Foto van George Ino op Flickr

Gemeente Utrecht degradeert binnenstadsbewoners tot figuranten in zielloze binnenstad

Utrecht centrum

Wij vragen ons af waarom de gemeente Utrecht niet trots is op de bewoners van haar binnenstad. Zij zorgen immers voor sociale samenhang, instandhouding van het erfgoed, en zijn goed voor haar economie. Door daar van harte te wonen, te werken, door er te leven, geven zij de stad haar kleur en glans.
Zonder bewoners verliest de binnenstad haar ziel. Waarom wordt er met hen dan geen eerlijke discussie gevoerd over de toekomst van de binnenstad en hun rol daarin? Vanwaar die verscholen behandeling van hun positie?

Wat is er aan de hand?

Op 10 maart liep de termijn af waarin commentaar geleverd mocht worden op de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (“RSU”). Dat is het stuk waarin de gemeente haar plannen ontvouwt voor wonen en werken in Utrecht. Een groots “kaderstellend” en “richtinggevend” omgevingsplan dat de publiciteit haalde met kernpunten als ‘nieuwe (grootstedelijke) stadscentra’ en ‘10 minuten-stad’.
Een beetje verscholen in de ruim 200 pagina’s van dit plan wordt (“kaderstellend” en “richtinggevend”) bepaald dat voor de binnenstad “wonen niet leidend is” en veel verderop nog eens dat “verblijf centraal” gesteld moet worden.

(Redactie: Verblijf = recreatie, zien wij steeds vaker in gemeentelijke plannen)

Ondertussen is een concept van een Omgevingsvisie voor de binnenstad gepubliceerd. Bewoners worden opgeroepen hun commentaar daarop te geven zonder dat zij erop gewezen worden dat de gemeente in een ander plan de kaders voor de discussie over de Omgevingsvisie op de meest essentiële punten wil gaan beperken.
Voorzitter van de Stichting Binnenstad030, Egbert Wesselink: “Wij lezen in de RSU 2040 dat de gemeente de permanente bewoners van de binnenstad wil degraderen tot figuranten die moeten tolereren dat hun leefomgeving prijsgegeven wordt aan de commercie en het toerisme. Het is kortzichtig om de woonfunctie van de binnenstad niet in bescherming te nemen. Het voorbeeld van Amsterdam laat zien dat, als je dat niet doet, onze middeleeuwse stad degradeert tot een zielloos decor dat veel van zijn aantrekkelijkheid verliest.
Wij vinden dat de gemeente hier iets uit te leggen heeft. Het is wat ons betreft onaanvaardbaar dat de discussie hierover niet gevoerd kan worden in het kader van de behandeling van de Omgevingsvisie.”

Binnenstad030 heeft daarom een zienswijze ingediend waarin zij dit standpunt nader motiveert.

Dit is een persbericht verstuurd op 12-03-2021. Inmiddels heeft de Binnenstadskrant er ook over geschreven.

Foto: Jan Knoop op Flickr

Blij wonen in de binnenstad, nu en in 2040.

Steden zijn ontstaan op plaatsen waar wegen en rivieren elkaar kruisten, waar mensen voorbij trokken om elkaar te ontmoeten en hun handelswaar aan te bieden.
Zo ontstond er bedrijvigheid, er kwamen markten, herbergen, woningen, kerken, gildes. Er ontwikkelden zich sociale netwerken, ondernemerschap, welstand, rechten en plichten.

Bewoners en ondernemers vormen al eeuwen de ruggengraat van elke stad, zij houden de stad trots overeind. De bestuurders van de stad zijn hun vertegenwoordigers, belangenbehartigers van beide groepen.

De afgelopen tien jaar kwamen daar in steeds grotere massa’s de bezoekers bij, de toeristen, de gásten.

Utrecht, Oudegracht
Foto van Jan Knoop op Flickr.

Voor wie is de stad er nú?

Er is een ontwerp-Omgevingsvisie gemaakt: hoe ziet de binnenstad van Utrecht er in 2040 uit? Van 19 februari tot 19 april is er inspraak mogelijk. Na de zomer zal de Gemeenteraad de Omgevingsvisie Binnenstad 2040 definitief vaststellen. U leest er hier meer over.

Als u nu in de binnenstad woont, kunt u juist goed aangeven wat altijd belangrijk zal zijn voor bewoners. Hoe denkt u over het volgende?

Bij een leven in de binnenstad horen :

 • woningen voor jonge en oude mensen, voor gezinnen, voor mensen alleen, woongroepen, voor bewoners met verschillende culturen; voor mensen die er hun dagelijks leven leiden met alles wat daar bij hoort, die van de stad houden, die zich bekommeren om elkaar.
 • woonkwaliteit, van de huizen op zich : duurzaam gebouwd, energieneutraal, geluidsdicht, bestemd tegen hogere temperaturen
 • goede bereikbaarheid van iedere woning zowel lopend, fietsend als met een auto
 • kwaliteit van de woonomgeving : schone lucht, voldoende (nacht)rust, groen in de straten en aan grachten en groene oases, maatschappelijke en culturele voorzieningen binnen bereik

Wat moet er gebeuren om deze kwaliteiten te realiseren? En welke kwaliteiten zijn nog meer van belang?

Denk mee over blij wonen in de binnenstad! Hou deze site in de gaten want we delen binnenkort meer over dit onderwerp.

Bovenste foto: File:Reproductie van prent uit “Eigen Haard” – Utrecht – 20236431 – RCE.jpg – Wikimedia Commons

De grootste kattenbak van de binnenstad?

De “Coronarotonde” op de Steenweg is al veel besproken. Er worden grapjes over gemaakt, de noodzaak wordt betwist en sommige mensen zijn er zelfs erg boos om. Columnist Jelle Reumer vindt dat ‘ie wel in het Centraal Museum mag komen, als ‘ie niet meer nodig is.

Hoe het ook zij, de rotonde is een markant punt geworden. Onlangs is hij zelfs vernieuwd, met nieuwe blokken met pijlen er op. Afgelopen donderdag liep ik er weer eens langs en zag dat de binnenkant helemaal volgestort is met grond. Dat belooft groen! Dat is zeer welkom op die stenige weg. Het belooft ook wel een beetje dat die rotonde er nog een poosje gaat staan, en dat vind ik minder, want ik wil heel graag weer eens “als een dom wezen zwalken in een onduidelijke beweging door de stad”, oftewel winkelen.

Ik keek wat beter en zag dat de katten uit de buurt deze plek inmiddels hadden gevonden en met overgave hadden ingewijd. Dit moet welhaast de grootste kattenbak in de binnenstad zijn, met lekker rulle compost om fijn in te graven. Dat is nog eens wat anders dan het aangestampte en platgetrapte groen van de rest van de binnenstad! Daar moet je gebruik van maken! 😁

Een paradijs voor de binnenstadskat!

Vanochtend (zaterdag) was de compost aangevuld dus alle drollen waren weer begraven. Maar wie weet is er morgenochtend weer wat te zien!

Bijna 500 ondersteuningen van de zienswijze!

Wethouder Lot van Hooijdonk, Binnenstad30-voorzitter Egbert Wesselink en 500 ondersteuningsformulieren van de zienswijze. (Foto Rob van der Lingen)

Maandagavond 1 februari hebben wij onze zienswijze voor het Mobiliteitsplan 2040 en de Parkeervisie, de aanvullende zienswijze voor Plan Zuidpoort, en bijna 500 ondersteuningsformulieren overhandigd aan de wethouder Mobiliteit, Lot van Hooijdonk.  

Helaas mochten er maar 2 personen aanwezig zijn, anders hadden we jullie natuurlijk allemaal gevraagd om ook te komen! Onze fotograaf en de pers waren er gelukkig wel.

Onze Egbert Wesselink bracht per fiets een doos vol formulieren naar het Stadskantoor. (Foto Rob van der Lingen)

Maandagochtend had Ben Nijssen een gesprek met Radio M, vanaf minuut 22 ongeveer.

Maandagavond was RTVUtrecht bij de overhandiging, en dinsdagochtend hadden zij een interview met Egbert Wesselink, samengevoegd in dit artikel met filmpje.

Het aantal van bijna 500 zienswijzen overtrof onze verwachtingen. Het zal ook de gemeente aan het denken moeten zetten. Nogmaals heel erg veel dank voor ieders ondersteuning en vertrouwen! 

Hoe gaat het nu verder? 

Het college van burgemeester en wethouders bekijkt de reacties en neemt een besluit over hoe deze worden meegenomen in de plannen. Aan de hand daarvan past de gemeente de plannen aan. Hier hebben ze enkele weken voor nodig. 

De reacties beantwoorden ze (waar mogelijk) gebundeld. De reacties en de aangepaste plannen worden daarna aan de raad voorgelegd. Dit gebeurt waarschijnlijk in het voorjaar van 2021. 

Plan Zuidpoort, oftewel verkeerssituatie Ledig Erf/Tolsteegbarrière 

Komende week gaan wij ons nogmaals buigen over het Plan Zuidpoort. In dit plan komt namelijk heel goed tot uiting wat het Mobiliteitsplan gaat betekenen voor de binnenstadsbewoners, de ondernemers daar en voor de bewoners van omliggende wijken: een verminderde bereikbaarheid van de binnenstad en direct aangrenzende wijken, en daarmee een verminderde leefbaarheid. 

Iedereen kan tot en met 8 februari een reactie indienen. Wij hebben gesproken met de projectleider en krijgen de indruk dat de projectorganisatie geïnteresseerd is in opmerkingen en suggesties over dit plan. 

Dus hebt u een mening over het Plan Zuidpoort, oftewel de verkeersaanpassingen op Ledig Erf/Tolsteegbarrière? Dan kunt u een enquete invullen of een reactie sturen naar verkeerZuidpoort@utrecht.nl.  

Dat kan in uw eigen woorden, en persoonlijke verhalen zijn welkom. Hoe zal het, na uitwerking van een van de varianten, bijvoorbeeld gaan met de tijd die u nodig hebt om bij een ziekenhuis te komen, mocht dat plotseling nodig zijn? Kan uw bezoek nog wel bij u komen? Hoe bereikt u uw onderneming of uw klanten in de binnenstad? Verwacht u sluipverkeer of gevaarlijke situaties en zo ja, waar?  
Want gemeentemedewerkers wonen meestal niet in Utrecht, en realiseren zich niet altijd wat voor gevolgen een keuze kan hebben.
Ook suggesties voor een andere oplossing zijn welkom.  

Mobiliteitsplan 2040 / Parkeervisie – dien een zienswijze (mee) in!

Bijgewerkt 26-01-2021 – een aanvullende zienswijze toegevoegd onder “Doet u met ons mee?”

Vanaf 15 januari brengen wij flyers rond bij alle bewoners en ondernemers in de binnenstad.

Wat is er aan de hand?

De gemeente heeft namelijk het Mobiliteitsplan 2040 en de Parkeervisie ter inzage gelegd.
Dit is een plan voor de hele stad; de visie is aanvullend.

Wij hebben Plan en Visie doorgespit op zaken die van belang zijn voor bewoners en ondernemers in de binnenstad, en hebben geconcludeerd dat de belangen van binnenstadsbewoners onderbelicht blijven. Denk bijvoorbeeld aan:
• Bereikbaarheid met eigen vervoermiddelen
• Kwaliteit van het OV
• De fiets niet overal welkom

Binnenstad030 vindt dat er in het mobiliteitsplan te grote nadruk wordt gelegd op het belang van de “verblijfsfunctie” van de binnenstad (economisch model). Dit plan stelt wijzigingen voor die uw woon- en leefomgeving ingrijpend zullen veranderen. Dit raakt ook de winkelier en zijn klanten.

Wat kunt u doen?

De plannen liggen ter inzage tot 1 februari 2021. U kunt beide hier downloaden. Het zijn veel pagina’s!

Als er veel bewoners en ondernemers hun stem laten horen over deze plannen is dat een politiek signaal waarop de gemeenteraad en het stadsbestuur wel moet reageren. Hoe meer bewoners en ondernemers reageren, hoe zwaarder hun stem weegt.

Doet u met ons mee?

U kunt aansluiten bij ons commentaar op de plannen door onze zienswijze hieronder te lezen. Een samenvatting staat onderop deze pagina onder “wat vinden wij?”

Kunt u zich hierin vinden? Download dan onderstaand formulier, druk het af, vul het in en lever het getekende formulier bij een van de genoemde adressen af. U kunt ook een PDF of een scherpe foto maken en het ons mailen (binnenstad030<at>gmail.com).
Let op: alle formulieren moeten uiterlijk zaterdag 30 januari 2021 bij ons binnen zijn!

Inmiddels hebben wij ook kennis genomen van de plannen voor het project Zuidpoort, oftewel herinrichting Ledig Erf/ Tolsteegbarriere. Dit heeft grote gevolgen voor leefbaarheid en bereikbaarheid van de Binnenstad en omringende wijken. Wij hebben hier een aanvullende zienswijze voor geformuleerd. U kunt deze hieronder inzien:

Wat vinden wij?

Wij hebben in onze zienswijze per thema kort uiteengezet wat de plannen van de gemeente zijn, vervolgens aangegeven in welk opzicht en waarom wij die plannen onvoldoende vinden. Doorgaans is dat vooral omdat de plannen geen zekerheid bieden dat het belang van u als binnenstadsbewoner voldoende ter harte zal worden genomen bij de uitwerking van die plannen. Dat leidt dan tot vetgedrukte conclusies die wij hieronder per thema hebben herhaald en bij elkaar gezet hebben.
Als u van het hoe en waarom meer wil weten, dan verwijzen wij u naar de inhoud van onze zienswijze. De thema’s worden behandeld in dezelfde volgorde als waarin u ze in de flyer aantrof. Aan het slot volgt nog een extra thema, ’Bevoorrading’.

Voetgangers

In het Plan dient in ieder geval opgenomen te worden dat

 • Uitbreiding van het voetgangersgebied in samenspraak met bewoners en ondernemers alleen dan kan worden overwogen als alle andere maatregelen onvoldoende effect blijken te sorteren
 • Maar dan alleen als de nadelige effecten voor bewoners (in de binnenstad en daarbuiten) en ondernemers van de invoering van een vergroot voetgangersgebied deugdelijk zijn onderzocht
 • En als er in ieder geval een oplossing gevonden is voor de toegankelijkheid per fiets van bestemmingen in het (bestaande of eventueel uit te breiden) voetgangersgebied
 • Een beter perspectief kan worden geboden voor de bereikbaarheid van eigen woning en onderneming.
 • De noodzakelijke omvang van het voetgangersgebied minimaal eens in de vijf jaar wordt geëvalueerd.

Van belang is ook dat opgenomen wordt dat er in de Binnenstad meer verblijfruimte (ontmoeting/recreatieve ruimte, speelruimte) speciaal voor bewoners komt, bijvoorbeeld op beperkter toegankelijke binnenterreinen.

Fietsers

In het Plan dient opgenomen te worden dat de gemeente bij voorrang zal inzetten op het op orde te krijgen van fietsparkeren in de drukke delen van de Binnenstad, zodanig dat gehandhaafd kan worden en voorkomen kan worden dat met name uitgeweken moet worden naar de maatregel van uitbreiding van het voetgangersgebied. Voor de meeste binnenstadsbewoners (veelal geen autobezitters) is de fiets hun primaire vervoerswijze. Het Plan dient daarom ook tot uitdrukking te brengen dat die bewoners in hun fietsgebruik niet – of alleen in uiterste noodzaak – belemmerd mogen worden.

Auto’s/parkeren

In het Plan dient uitdrukkelijk te worden opgenomen dat maatregelen zullen worden genomen die moeten bewerkstellingen dat voldoende parkeerruimte behouden blijft om te voldoen aan de parkeer- en laad – en losbehoefte van noodzakelijk bestemmingsverkeer, zoals bewoners en hun bezoek, winkeliers, bezorging, bevoorrading, laden/lossen, bouw/onderhoud,(huis)arts, gezinszorg, invaliden en dergelijke.
De invoering van de afsluiting van de Binnenstad voor gemotoriseerd verkeer van winkel- en recreatiepubliek dient ernstig overwogen te worden. Datzelfde geldt voor een langparkeerverbod in de binnenstad maar dan zal wel voldaan moeten zijn aan de maximaal 15 minuten/750 meter norm voor bewoners.

Openbaar vervoer

In het Plan dient in ieder geval uitdrukkelijk te worden opgenomen dat een maatwerkoplossing voor de bereikbaarheid per OV van de binnenstad nodig zal zijn, en wel van een hogere en fijnmaziger kwaliteit dan tot nu toe het geval is. Onduidelijkheid over verbindingen tussen de Binnenstad en de omliggende wijken en knooppunten dient weggenomen te worden.

Ruimtelijke ordening en veiligheid

Het is wenselijk dat de noodzaak van integrerend (en flankerend) beleid in voornoemde zin uitdrukkelijk in het Plan wordt opgenomen. In het Plan dient daarom in ieder geval uitdrukkelijk te worden opgenomen dat het aanwijzen van (een groot deel van) de Binnenstad als erf (“stadserf”) in combinatie (bij voorkeur) met de hierboven gesuggereerde geslotenverklaring van de Binnenstad voor alle gemotoriseerd winkel- en recreatiebezoek, tot de voorkeursoplossingen behoort voor de specifieke mobiliteitsproblematiek van de Binnenstad.
Ook voor de oplossing van de problematiek van de binnenstadsas is de combinatie van beperken van de snelheid en geslotenverklaring een ernstig te overwegen perspectief dat in het Plan dient te worden opgenomen.

Bevoorrading

In het Plan dient in ieder geval uitdrukkelijk een implementatieplan met streefdata te worden opgenomen zodat op afzienbare termijn (3 jaar?) de meeste overlast zal zijn weggenomen.

Zelf een zienswijze indienen?

Mocht u een andere mening hebben, of u wilt om andere redenen zelf een zienswijze indienen, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Voel u vrij om (delen uit) onze zienswijze te gebruiken als inspiratie. Hoe meer zienswijzen, hoe beter!
Op de website van de projecten kunt u zien hoe u kunt reageren, per email of per post.

Foto van Bjorn Brink op Flickr

De toekomst van de Strosteeg

Voor de Strosteeg, in het centrum van Utrecht, is een visie gepresenteerd voor het vervangen van de enorme parkeergarage en omliggende bebouwing.

Er zijn vraagtekens bij onder andere het slopen van het rijksmonument naast de garage: een van de oudste drukkerijen van Utrecht.
Het nieuwe voorstel voor de indeling van het gebied na de sloop van de parkeergarage presenteert zich als ‘herstel van binnenhofjes en steegjes’, echter de nieuwe bebouwingshoogte (een appartementengebouw van max. 15 meter) ligt ver boven de gemiddelde authentieke bebouwingshoogte uit de omgeving en steekt zelfs uit boven de bestaande kolossale parkeergarage.

Jammer genoeg blijft een inspirerend, uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst achterwege. Deze nieuwe lege plek, direct bereikbaar vanaf de Oudegracht, heeft na de sloop van de parkeergarage juist een grote potentie om een bijdrage te kunnen leveren aan de geformuleerde toekomstvisie van Utrecht centrum in CU2030: ‘a Healthy Urban Boost’. Het zou zo mooi kunnen worden, zowel voor bewoners als voor bezoekers.
Maar helaas, de verschillende belangen van zowel de ontwikkelaar, de eigenaar van de parkeergarage en de gemeente laten hier geen ruimte voor.

De huidige Visie Strosteeg is in te zien via de volgende link:
Strosteeg: opnieuw inrichten | Gemeente Utrecht

LET OP!
De gemeente heeft aangegeven dat iedereen tot 15 januari 2021 een kans heeft te reageren op de visie via strosteeg@utrecht.nl

Laat je stem en ideeën horen voordat het te laat is!

Dit artikel is geschreven door een aantal buurtbewoners die de monumentale drukkerij graag een nieuwe invulling willen geven.

Foto: In het midden de parkeergarage, daarnaast de drukkerij (de twee lange paralelle daken). Gemeente Utrecht

Wat hebben we gedaan in 2020?

Ook in 2020 hebben wij weer op allerlei manieren van ons laten horen:

 • Gedurende het jaar hebben we diverse zienswijzen en bezwaren ingediend, vaak samen met omwonenden, tegen overlast van horeca, permanente uitbreiding van terrassen, of nieuwe horeca op plekken waar dat niet is toegestaan of ongewenst is.
 • Buurthuis In de 3 Krone heeft enkele bijeenkomsten georganiseerd over “Drukte in de binnenstad”, waar wij aan hebben meegedaan. Helaas moesten de laatste twee middagen worden geschrapt wegens COVID-19.
 • We hebben beroep aangetekend tegen het besluit over digitale reclamevitrines. We hebben een hoorzitting bijgewoond, waarop ter plekke werd beloofd dat er geen full-motion reclamefilmpjes meer zullen worden getoond.
  Daarna heeft de rechtbank de gemeente gevraagd om duidelijk te maken hoe het toegezegde maatwerk tot stand is gekomen. Wij hebben daar een reactie op gegeven en we wachten nu op de uitspraak. Vanwege COVID-19 duurt het allemaal langer dan gepland.
 • We hebben stadsgesprekken bijgewoond en een zienswijze ingediend over de Locatieprofielen Evenementenlocaties. Vanwege COVID-19 is dit project helaas gestopt en of, hoe en wanneer dit weer verder gaat is onduidelijk.
 • We hebben ons het hele jaar ingezet voor de Omgevingsvisie Binnenstad 2040: meegedaan aan bijeenkomsten over openbare ruimte, verkeer, groen, energie, klimaat en natuurlijk leefbaarheid! De laatste fysieke bijeenkomst was op 11 maart over ‘Leven in de binnenstad’.
  Daarna ging alles digitaal. We hebben bewoners opgeroepen om commentaar te geven op alle onderwerpen op Ubinnenstad2040.nl. Jammer genoeg is deze website nu uit de lucht.
  De Omgevingsvisie ligt nu ter besluitvorming (vrijgeven voor inspraak) bij burgemeester en wethouders. Wordt snel vervolgd!
 • We hebben ook enkele brieven geschreven aan de raadsleden, wethouders en projectleiders van de gemeente over de COVID-19 maatregelen, zowel over het voetgangersgebied als over de horecaterrassen.
 • Ook loopt er nog steeds een belofte om overlast van de horeca aan te pakken. Deze belofte is in 2018 gedaan, bij de behandeling van het Horecakader, en wij hebben de gemeente aan deze afspraak herinnerd. Half januari is er een gesprek met de projectleider.
 • Gedurende het jaar hebben we diverse mensen geadviseerd met het reageren op plannen voor bouwen of ruimtelijke herinrichting in de buurt. Hoe hou je je op de hoogte van wat er gebeurt, hoe kun je reageren op plannen, welke middelen zijn er om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren?
 • Op de valreep van 2020 hebben we ons gebogen over het Mobiliteitsplan 2040 en de Parkeervisie, beiden zijn onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht. Wij bereiden een zienswijze-actie voor; dus binnenstadsbewoners, hou je brievenbus in de gaten!
  (Wil je helpen flyeren? Laat het ons dan weten.)

Kortom, ondanks alle lockdowns en beperkingen hebben we niet stilgezeten, en dat gaan we ook in 2021 niet doen. Een nieuwe bewonersbijeenkomst staat hoog op ons verlanglijstje, om maar eens wat te noemen. Maar ook andere activiteiten staan op de planning.

Daarom kunnen we nog steeds hulp gebruiken; vind je het interessant om je in deze materie te verdiepen, ben je goed in schrijven, teksten vormgeven of illustreren, hou je van data-analyse of heb je een eigen leefbaarheids-stokpaardje? Doe met ons mee – ons emailadres staat rechtsboven op de pagina!

Illustratie van solargaria op FreeDigitalPhotos.net

Burgeragendering geluidsoverlast evenementen

Gisterenavond 17 december heeft Ben Nijssen namens de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast en Binnenstad030 een verzoek om een Burgeragendering  over geluidoverlast tijdens evenementen ingediend bij de gemeenteraad.
Het verzoek werd in ontvangst genomen door burgemeester Sharon Dijksma in haar eerste raadsvergadering als voorzitter.

De burgeragendering kon worden aangevraagd door voldoende ondertekeningen door bewoners van een petitie. In de petitie wordt gesteld dat de geluidsnormen bij buitenevenementen strenger moeten worden. Deze normen zijn nu afgestemd op de geluidsterkte zoals gemeten op de gevel van woningen. Deze norm zou in de toekomst ook rekening moeten houden met de geluidisolatie van de woningen. Dit is vooral van belang in de Binnenstad met in het algemeen slecht geïsoleerde gevels.

Wat deze normen betreft loopt Utrecht achter bij een landelijke trend die al naar strengere normen streeft; zo kennen steden als Amsterdam, Rotterdam en Breda al strengere normen. In Amsterdam liggen de normen bij muziekevenementen 10 dB en bij evenementen waarbij muziek niet de hoofdrol speelt (zoals bijv. Lepeltje, Lepeltje) zelfs 20 dB lager dan in Utrecht. Als norm wordt daar het zware bassengeluid genomen.

Hoe verder?

Wij verwachten begin februari een Raadsinformatiebijeenkomst (RIB) over dit onderwerp.

Nog een petitie!

Onze andere (gezamenlijke) petitie tegen geluidsoverlast, maar dan over het stellen van normen aan de geluidsisolatie van woningen bij splitsing, kan nog wat handtekeningen gebruiken, en dan vooral die met ALLE benodigde informatie om dit als burgeragendering te kunnen indienen. Dit is overigens voor heel Utrecht van toepassing, niet alleen voor de binnenstad. Deel deze petitie dus svp met al je Utrechtse familie, vrienden en kennissen!

Foto: griffie gemeenteraad Utrecht

Locatieprofielen evenementenlocaties – gemiste kans

O, wat was het saai in de stad deze zomer! Er waren geen straatmuzikanten (er zijn dit jaar namelijk geen vergunningen uitgegeven) en geen evenementen. We begrijpen allemaal waarom, maar dit alles werd door velen wel gemist.

Aan de andere kant vonden veel mensen het ook lekker rustig. De meer irritante straatmuzikanten waren afwezig en je kon zo heerlijk wandelen door Utrecht, waar het anders heel druk is.

Alleen, was er niet iets met die evenementen? Jazeker, we halen het net even op: de (voorlopig concept-)locatieprofielen voor evenementenlocaties.

Wat is een evenement?

Volgens de gemeente is dat “een georganiseerde gebeurtenis in de openbare ruimte, die tijdelijk en verplaatsbaar is”

Een evenement kan verder van alles zijn:

 • Eendaags of meerdaags
 • Kunst, cultuur, muziek, sport, religie, wetenschap, maatschappelijk, sociale verbinding etc.
 • Grootschalig tot kleinschalig, zowel qua oppervlakte als qua aantal bezoekers
 • Openbaar of besloten
 • Van zeer lokaal tot internationaal
 • Commercieel of niet-commercieel

Het feit dat het in de openbare ruimte plaatsvindt, maakt dat er een vergunning voor moet worden aangevraagd. En om goed te kunnen bepalen wat waar kan plaatsvinden, worden er concept-locatieprofielen gemaakt om te toetsen of die aannames juist zijn.

Wat is er gebeurd?

In 2019 hebben er enkele gesprekken met de stad plaatsgevonden, waar ambtenaren, horeca- en festivalondernemers en bewoners konden praten over een aantal pleinen en parken waar regelmatig evenementen plaatsvinden.

Het was opvallend dat bewoners zeer enthousiast zijn over evenementen in hun buurt, MITS deze kleinschalig, relevant en openbaar zijn. Denk aan de Culturele Zondagen, de Swan Market en boeken- en platenmarkten, sportevenementen en dergelijke.

In januari 2020 is het document Conceptlocatieprofielen Evenementenlocaties gepubliceerd, met daarin 39 conceptprofielen, gebaseerd op de ligging en eigenschappen van elk terrein, draagvlak, ervaringen en tips van omwonenden en andere informatie. De profielen zijn met zorg gemaakt en opmerkingen van omwonenden zijn meegenomen.

Het document stond open voor zienswijzen, en uiteraard hebben wij een algemene zienswijze ingediend, met een lichte focus op de binnenstad. We hebben ook onze achterban gevraagd om dit te doen. Daarnaast is een bewoner van het Domplein gevraagd om zijn visie in te dienen, gericht op het Domplein.

Dit alles zou in maart 2020 besproken worden in een Raadsinformatiebijeenkomst. Vanwege de Corona-uitbraak is dit echter niet doorgegaan en inmiddels is het plan uitgesteld tot nader order. Er komt nog wel een reactienota, maar het is onduidelijk wanneer.

Gemiste kans

Dit is wel een gemiste kans. Het was de bedoeling dat de conceptprofielen meteen getest konden worden. Dat kan nu natuurlijk niet en dat snappen we wel. Maar je zou nu wel de tijd kunnen nemen om het plan aan te passen aan de input van de zienswijzen.

Zo was een van onze kritiekpunten dat het niet duidelijk is wanneer een conceptlocatieprofiel goed is. Er waren namelijk geen criteria voor een succesvolle proef. Daarnaast zijn ze slechts richtinggevend, dus iemand die toch wat anders wil dan het profiel kan daar best een vergunning voor krijgen.
Deze zaken zou je nu kunnen regelen om de profielen, of de procedure, aan te scherpen zodat men zo snel mogelijk aan de gang kan als het weer kan.

17 december: Burgeragendering Geluid bij Evenementen

Begin dit jaar hadden we, samen met de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast, twee petities voor minder geluidsoverlast.
De petitie tegen geluidsoverlast bij woningsplitsing kan nog ondertekenaars gebruiken.
De petitie om de geluidsnormen van buitenevenementen aan te scherpen heeft voldoende ondertekenaars en is als burgeragendering op de agenda van de gemeenteraad gezet voor 17 december a.s. Zie agendapunt 14.

We houden jullie op de hoogte!

Foto van Melissa op pexels.com